Fréttir

Áning 2010 komin út

Gistibæklingurinn Áning er nú kominn út fimmtánda árið í röð en hann kemur út í 55.000 eintökum á íslensku, ensku og þýsku. Í bæklingnum er að finna upplýsingar um tæplega þrjú hundruð gististaði, um 80 tjaldsvæði og 60 sundlaugar og staðsetningu þeirra um land allt. Áningu er dreift ókeypis á öllum helstu ferðamannastöðum innanlands, á upplýsingamiðstöðvum, hótelum og gistiheimilum og víðar. Áningu er einnig dreift til yfir 200 ferðaskrifstofa í Evrópu og Norður-Ameríku,sem selja ferðir til Íslands. Þá er Áningu einnig dreift um borð í Norrænu. Netútgáfu bæklingsins er að finna á www.heimur.is/world og www.icelandreview.com   Útgáfufélagið Heimur hf. gefur bæklinginn út, ritstjóri er Ottó Schopka.
Lesa meira

Fjölgun gistinátta í október

Gistinóttum á hótelum í október fjölgar um rúm 2% milli ára samkvæmt gistinátttalningu Hagstofunnar. Gistinóttum fjölgaði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu en í öðrum landshlutum varð fækkun á milli ára. Gistinætur á hótelum í október síðastliðnum voru 106.300 en voru 104.000 í sama mánuði árið 2008. Gistinóttum fjölgaði á Suðurlandi úr 11.200 í 12.700 eða um tæp 13%. Á höfuðborgarsvæðinu fóru gistinætur úr 77.400 í 81.300 sem er aukning um rúm 5%  milli ára. Gistinóttum á Austurlandi fækkaði um 28% miðað við október 2008, úr 2.900 í 2.000. Á Norðurlandi fækkaði gistinóttum úr 5.100 í 3.800 eða um 25%. Á samanlögðu svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða fækkaði gistinóttum úr 7.300 í 6.400 eða um tæp 13%. Gistinóttum erlendra ríkisborgara fjölgaði um 3% milli ára en gistinætur Íslendinga á hótelum í október voru svipaðar milli ára. Svipaður fjöldi fyrstu tíu mánuði ársins Fjöldi gistinátta fyrstu tíu mánuði ársins var 1.206.000 en þær voru 1.203.500 á sama tímabili árið 2008. Gistinóttum fjölgaði á Norðurlandi um 7% og á Suðurlandi um 6%. Á öðrum landsvæðum fækkaði gistinóttum eða eru svipaðar milli ára. Mest fækkaði gistinóttum á samanlögðu svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða eða um 12%. Fyrstu tíu mánuði ársins fækkaði gistinóttum Íslendinga um 11% á meðan gistinóttum erlendra ríkisborgara fjölgaði um rúm 3% miðað við sama tímabil árið 2008.
Lesa meira

Fjöldi ferðamanna í nóvember

Alls fóru 24.376 erlendir gestir úr landi um Leifsstöð í nýliðnum nóvembermánuði eða um 13,5% færri gestir en í nóvember árinu áður. Fækkunin nemur 3.300 gestum.  Svipaður fjöldi kemur frá Bretlandi og löndum Mið- og Suður Evrópu, fjölgun er frá N-Ameríku en fækkun frá Norðurlöndunum og fjarmörkuðum og öðrum löndum Evrópu en þeim sem talningar Ferðamálastofu ná yfir. Ferðum Íslendinga fjölgar í nóvemberFerðum Íslendinga fjölgar hins vegar nokkuð eða um 15,5% frá því í nóvember á síðasta ári. Í nóvember nýliðnum fór 19.521 Íslendingur utan en á árinu 2008 fóru 16.899 utan. Það sem af er árinu hefur orðið 39% fækkun í ferðum Íslendinga utan í samanburði við sama tímabil á árinu 2008. Alls hafa 450.650 erlendir gestir farið frá landinu það sem af er árinu samkvæmt talningum Ferðamálastofu eða 3.600 færri en á sama tímabili í fyrra. Fækkunin er þó innan við 1% milli ára. Hér að neðan má sjá nánari skiptingu eftir þjóðerni og markaðssvæðum. Nóvember eftir þjóðernum Janúar-nóvember eftir þjóðernum   Breyting milli ára   Breyting milli ára   2008 2009 Fjöldi (%)   2008 2009 Fjöldi (%) Bandaríkin       2.042      2.404 362 17,7 Bandaríkin 38.787     42.411 3.624 9,3 Bretland       4.957      5.017 60 1,2 Bretland 66.429     57.915 -8.514 -12,8 Danmörk       2.391      1.640 -751 -31,4 Danmörk 39.157     38.976 -181 -0,5 Finnland          468         399 -69 -14,7 Finnland 10.462     11.318 856 8,2 Frakkland          804         746 -58 -7,2 Frakkland 25.382     28.080 2.698 10,6 Holland          895         943 48 5,4 Holland 18.068     18.512 444 2,5 Ítalía          183         197 14 7,7 Ítalía 9.924     12.448 2.524 25,4 Japan          468         457 -11 -2,4 Japan 6.006       6.497 491 8,2 Kanada          225         223 -2 -0,9 Kanada 10.377     10.871 494 4,8 Kína          359         235 -124 -34,5 Kína 5.459       5.074 -385 -7,1 Noregur       2.392      2.433 41 1,7 Noregur 33.436     35.348 1.912 5,7 Pólland       1.254         535 -719 -57,3 Pólland 20.886     12.551 -8.335 -39,9 Spánn          147         207 60 40,8 Spánn 10.267     13.582 3.315 32,3 Sviss          100           84 -16 -16,0 Sviss 7.023       8.490 1.467 20,9 Svíþjóð       1.857      1.849 -8 -0,4 Svíþjóð 30.795     30.447 -348 -1,1 Þýskaland       1.201      1.108 -93 -7,7 Þýskaland 43.848     50.960 7.112 16,2 Annað       4.633      2.600 -2.033 -43,9 Annað 74.344     63.541 -10.803 -14,5 Samtals 24.376    21.077 -3.299 -13,5 Samtals 450.650 447.021 -3.629 -0,8 Nóvember eftir markaðssvæðum Janúar-nóvember eftir markaðssvæðum   Breyting milli ára   Breyting milli ára   2008 2009 Fjöldi (%)   2008 2009 Fjöldi (%) Norðurlönd 7.108 6.321 -787 -11,1 Norðurlönd 113.850 116.089 2.239 2,0 Bretland       4.957      5.017 60 1,2 Bretland 66.429 57.915 -8.514 -12,8 Mið-/S-Evrópa 3.330 3.285 -45 -1,4 Mið-/S-Evrópa 114.512 132.072 17.560 15,3 Norður Ameríka 2.267 2.627 360 15,9 Norður Ameríka 49.164 53.282 4.118 8,4 Annað 6.714 3.827 -2.887 -43,0 Annað 106.695 87.663 -19.032 -17,8 Samtals 24.376 21.077 -3.299 -13,5 Samtals 450.650 447.021 -3.629 -0,8 Ísland 16.899 19.521 2.622 15,5 Ísland 391.054 238.412 -152.642 -39,0
Lesa meira

Ferðamálaþing haldið 14. janúar

Iðnaðarráðuneytið og Ferðamálastofa gangast fyrir Ferðamálaþingi fimmtudaginn 14. janúar 2010. Þingið verður haldið á Hilton Reykjavík Nordica kl. 13.-17. Verið er að leggja lokahönd á dagskrána sem verður auglýst síðar. Mynd: Frá fjölsóttu ferðamálaþingi sem Iðnaðarráðuneytið og Ferðamálastofa héldu fyrir rúmu ári síðan.
Lesa meira

Styrkir til úrbóta á ferðamannastöðum 2010

Ferðamálastofa auglýsir styrki til úrbóta í umhverfismálum fyrir árið 2010. Sérstök áhersla verður lögð á verkefni tengd sjálfbærri ferðaþjónustu fyrir alla sem hafa heildrænt skipulag og langtímamarkmið að leiðarljósi. Íslensk náttúra er eitt helsta aðdráttarafl Íslands í hugum ferðamanna. Stefna íslenskra stjórnvalda er að ferðaþjónustan í landinu starfi sem mest í anda sjálfbærni. Liður í því er markviss uppbygging og fyrirbyggjandi aðgerðir til verndunar íslenskrar náttúru. Styrkir skiptast í tvo meginflokka: 1. STYRKIR TIL SMÆRRI VERKEFNA ER VARÐA ÚRBÆTUR Á FERÐAMANNASTÖÐUM:Veittir verða styrkir til smærri verkefna til úrbóta í umhverfismálum. Hámarksupphæð hvers styrks verður 500 þúsund krónur og er hann ætlaður fyrir efniskostnaði. Ekki er veittur styrkur vegna vinnuframlags. Styrkþegi er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis og mannvirkja er tengjast viðkomandi verkefni eftir að framkvæmdum lýkur. Umsókn skal innihalda:a) Kostnaðar- og framkvæmdaáætlunb) Afrit af skipulagi svæðis og/eða skriflegt samþykki viðkomandi yfirvalda vegna verkefnisinsc) Teikningar af mannvirkjum, þar sem það á við, og/eða skriflegt samþykki byggingarfulltrúad) Skriflegt samþykki allra landeigenda og húsráðendaEkki kemur til greiðslu styrks fyrr en að undangengnum skriflegum samningi milli Ferðamálastofu og styrkþega. 2. STYRKIR TIL UPPBYGGINGAR Á FJÖLSÓTTUM FERÐAMANNASTÖÐUM OG NÝJUM SVÆÐUM:Veittir verða styrkir til úrbóta í umhverfismálum og uppbyggingar á nýjum svæðum fyrir ferðamenn. Styrkupphæð getur að hámarki orðið 50% af kostnaðaráætlun. Verkefni þar sem skipulag, fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi liggur fyrir njóta áfram forgangs en nú verður einnig hægt að sækja um styrki fyrir skipulags- eða hönnunarvinnu ásamt undirbúningsrannsóknum. Sérstök áhersla verður lögð á að styrkja verkefni sem hafa sjálfbærni og langtímamarkmið í umhverfismálum að leiðarljósi. Ferðamálastofa áskilur sér rétt til að fara yfir skipulag og hönnun á viðkomandi svæði ásamt þeim forsendum sem þar liggja að baki. Umsókn skal innihalda:a. Kostnaðar- og framkvæmdaáætlunb. Afrit af skipulagi svæðis og/eða skriflegt samþykki viðkomandi yfirvalda vegna verkefnisinsc. Teikningar af mannvirkjum, þegar það á við, og/eða skriflegt samþykki byggingarfulltrúad. Skriflegt samþykki allra landeigenda og húsráðenda Vakin er athygli á að styrkþegi stjórnar framkvæmdum sjálfur og er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis og mannvirkjum er tengjast viðkomandi verkefni eftir að framkvæmdum líkur. Ekki kemur til greiðslu styrks fyrr en að undangengnum skriflegum samningi milli Ferðamálastofu og styrkþega. Hverjir geta sótt um:Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum. Við úthlutun verður m.a. tekið mið af ástandi og álagi á svæði, og mikilvægi aðgerðanna út frá náttúruverndarsjónarmiðum. Einnig verður tekið tillit til þess hvort viðkomandi verkefni nýtur þegar fjárstuðnings opinberra aðila. Ekki verður sérstaklega litið til dreifingar verkefna eftir landshlutum. Umsóknarfrestur:Umsóknarfrestur er til og með 8. janúar 2010. Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar. Meðfylgjandi gögn:Með öllum umsóknum skal skila inn gögnum er sýna fram á mikilvægi framkvæmdarinnar sem og skriflegt samþykki hlutaðeigandi aðila s.s. landeigenda, sveitarfélags, og umhverfisyfirvalda ef með þarf. Hvar ber að sækja um:Umsóknir berist með rafrænum hætti á meðfylgjandi umsóknareyðublaði (sjá hér að neðan). Umsóknareyðublöð má einnig fá á skrifstofu stofnunarinnar að Strandgötu 29, 600 Akureyri. Umsókn um styrk til úrbóta á ferðamannastöðum 2010. Nánari upplýsingar veitir Sveinn Rúnar Traustason umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5510 eða á sveinn@icetourist.is
Lesa meira

Skráning og upplýsingar vegna ITB og ferðasýninga í Evrópu

Nú eru komnar hér inn á vefinn upplýsingar á skráningarblað vegna ITB ferðasýningarinnar í Berlín í mars næstkomandi. Einnig vegna tveggja annarra sýninga í Mið-Evrópu, FITUR og BIT. Allt eru þetta sýningar sem íslenskir ferðaþjónustuaðilar þekkja, ekki síst ITB sem er ein stærsta ferðasýning í heimi. Í meðfylgjandi skjali er skráningarblað og nánari upplýsingar vegna sýninganna. Athygli er vakin á því að skráningarfrestur er til 27. nóvember næstkomandi. FITUR verður haldin 20.-24. janúar 2010. BIT verður haldin 18.-21. febrúar 2010. ITB verður haldin 10.-14. mars 2010. Ferðasýningar í Evrópu - skráning og nánari upplýsingar (Word) Ferðasýningar í Evrópu - skráning og nánari upplýsingar (PDF)  
Lesa meira

Ferðaþjónusta bænda í samstarf við Útflutningsráð Íslands

Á Uppskeruhátíð Ferðaþjónustu bænda sem haldinn var á Hótel Hafnarfirði föstudaginn 20. nóvember var undirritaður samstarfssamning við Útflutningsráð Íslands, sem felur í sér samvinnu  um handleiðslu- og þróunarverkefni á meðal félaga í Ferðaþjónustu bænda. Verkefnið miðar að því að finna, greina og þróa nýja möguleika í þjónustu við ferðamenn, huga að mögulegum viðbótum við þá þjónustu sem þegar er til staðar og stuðla að samvinnu milli aðila innan svæðis um nýja eða bætta þjónustu. Verkefnin verða unnið í hverjum landshluta fyrir sig. Reiknað er með að þau verði alls sex talsins og áætlað er að haldin verði tvö til þrjú á ári. Verkefnunum verður stýrt af Útflutningsráði í náinni samvinnu við Ferðaþjónustu bænda.  Á myndinni eru frá vinsti: Sævar Skaptason, Ferðaþjónustu bænda ? Bændaferðir, Hermann Ottósson, Útflutningsráði og Marteinn Njálsson, Félagi ferðaþjónustubænda.
Lesa meira

Vefurinn skapar verðmæti - Fyrirlestur og ráðstefna 1. desember

Á fullveldisdaginn, þann 1. desember næstkomandi stendur Útflutningsráð fyrir ráðstefnu á Hilton Reykjavík Nordica um aukin tækifæri til verðmætasköpunar á vefnum. Sú hefð hefur skapast hjá ráðinu undanfarin ár að nýta þennan dag til að vekja sérstaka athygli á málum tengdum útflutningi ? og í þetta sinn verður áhersla lögð á útflutning á netinu, enda liggja þar mörg tækifæri til hagnaðar og gjaldeyrissköpunar. Erlendur gestafyrirlesari mun miðla af reynslu sinni og íslensk fyrirtæki sem náð hafa árangri á þessu sviði kynna starfsemi sína. Aðalfyrirlesari verður Rob Snell frá Bandaríkjunum, höfundur bókarinnar Yahoo Store! For Dummies. Rob er aðaleigandi Snell Brothers, ráðgjafarfyrirtækis sem sérhæfir sig í sölu á netinu. Hann mun segja frá víðtækri reynslu sinni af hönnun, þróun og markaðssetningu netverslana sem velta milljónum dollara á ári. Þau íslensku fyrirtæki sem kynna munu starfsemi sína verða 66°Norður, Nammi.is, Icelandair, CCP og Arctic Images. Jón Ásbergsson framkvæmdastjóri Útflutningsráðs setur ráðstefnuna og Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra mun ávarpa fundargesti. Í lok fundar verður boðið upp á léttan hádegisverð og spjall við fyrirlesara og fulltrúa fyrirtækja. Aðgangur er ókeypis. Þeim sem vilja skrá sig til þátttöku er bent á að gera það með pósti á netfangið utflutningsrad@utflutningsrad.is, í síma 511 4000 eða á vef Útflutningsráðs. Nánari upplýsingar veita Elsa Einarsdóttir, elsa@utflutningsrad.is og Hermann Ottósson, hermann@utflutningsrad.is. Dagskrá ráðstefnunnar sem PDF  
Lesa meira

Skráning á "workshop" í London

Vert er að ítreka að þann 5. desember rennur út skráningarfrestur vegna kynningarfundar (workshop) í London sem Ferðamálastofa, í samstarfi við Ferðamálastofur Eistlands og Finnlands, heldur þann 10. febrúar 2010. Mikilvægt er að gengið sé frá skráningu sem fyrst þar sem kaupendum verður sendur listi yfir þá seljendur sem taka þátt. Kaupendur munu svo bóka fundi við þá seljendur sem þeir vilja hitta. Nánari upplýsingar og skráningarblað er hér fyrir neðan. Nánari upplýsingar veitir Sigríður Gróa í síma 535-5500 e-mail siggagroa@icetourist.is Skráningarblað (PDF)  
Lesa meira

Ferðavenjurannsókn Hagstofunnar 2007-2008

Hagstofa Íslands hefur gefið út ritið Ferðavenjurannsókn 2007-2008. Helstu niðurstöður eru að frá maí 2007 til apríl 2008 fóru landsmenn á aldrinum 16?74 ára í rúmlega 1,2 milljón ferðir innanlands og tæplega 400 þúsund ferðir erlendis. Gistinætur landsmanna á ferðalögum erlendis eru þó svipaðar og gistinætur á ferðalögum innanlands þar sem meðaldvalarlengd í hverri ferð innanlands var um 3 nætur en hver ferð erlendis var að jafnaði 9 nætur. Algengasti áfangastaður ferða innanlands var á Suðurlandi og Vesturlandi og oftast var gist í sumar- eða orlofshúsi eða heima hjá vinum og ættingjum. Spánn, Bretland og Danmörk voru algengustu áfangastaðir á ferðum erlendis og í flestum tilvikum var gist á hóteli eða gistiheimili. Tilgangur ferða innanlands var yfirleitt til skemmtunar eða í 86% tilvika. Á ferðalögum erlendis voru 72% ferða skemmtiferðir og 26% viðskiptaferðir. Einstaklingar af tekjuhærri heimilum ferðuðust meira og almennt séð ferðuðust konur oftar en karlar þó svo að þeir hafi ferðast meira vegna viðskipta. Skoða Ferðavenjurannsókn 2007-2008
Lesa meira