Fara í efni

Brottfarir erlendra farþega frá Íslandi um Keflavíkurflugvöll

Fjöldi ferðamanna eftir þjóðerni er metinn út frá kerfisbundnu úrtaki sem tekið er meðal farþega á Keflavíkurflugvelli allt árið um kring.* Niðurstöður eru hugsaðar sem viðbótarupplýsingar við farþegatölur Isavia til að geta greint fjölda ferðamanna til landsins eftir þjóðernum og ber að skoða þær með þeim fyrirvörum sem aðferðafræðin felur í sér. Gera má ráð fyrir að skekkja í hlutfalli hvers þjóðernis sé innan við +/-0,3% í mánuði.

Brottfarir erlendra farþega um Keflavíkurflugvöll 2003-2023

Excel-skjalið hér að neðan hefur að geyma sex síður (Sheets). Á fyrstu síðunni er gerð grein fyrir framkvæmd verkefnisins og síðan fylgja 5 síður með mismunandi samanburði.

 1. Brottfarir eftir mánuðum og þjóðernum 2002-2023:
  Tafla fyrir hvert ár sem sýnir fjölda brottfararfarþega eftir þjóðerni í hverjum mánuði. Uppfærð mánaðarlega.
 2. Samantekt eftir þjóðernum:
  Niðurstöður sundurliðaðar eftir þjóðernum og árum. Uppfærðar í byrjun hvers árs.
 3. Samantekt - mánuðir:
  Niðurstaða hvers árs um sig brotið niður á mánuði. Breyting milli ára og dreifing innan ársins. Uppfært mánaðarlega.
 4. Brottfarir eftir árstíðum 2003-2023:
  Niðurstaða hvers árs, brotið niður eftir árstíðum. Uppfært í byrjun hvers árs.
 5. Brottfarir eftir mánuðum og þjóðernum 2017-2023:
  Áður birtar niðurstöður fram til júlí 2023. Ferðamálastofa hefur ákveðið að frá ágúst 2023 verður birt sundurliðun í þjóðernatalningum miðuð við 15 þjóðerni. Valið miðast við þau þjóðerni sem mælast að jafnaði fjölmennust meðal brottfararfarþega sem fara um Keflavíkurflugvöll.

Samanburður milli ára

Í skjölunum er samanburður á milli ára fyrir hvern mánuð um sig og árið í heild, bæði fyrir hvert þjóðerni og markaðssvæði.

*Fram í september 2019 var fjöldi ferðamanna eftir þjóðerni fundinn út með talningu sem náði yfir alla sem fóru gegnum hefðbundna öryggisleit. Frá og með október 2019 hefur verið byggt á úrtaksaðferð. 
Ítreka ber að flestir skiptifarþegar eru ekki inni í þessum tölum. Niðurstöður úr könnnum sem Isavia lét framkvæma meðal brottfararfarþega 2017-2018 benda til að um 93% brottfararfarþega yfir vetrartímann séu að heimsækja Ísland í persónulegum eða viðskiptalegum tilgangi og gisti eina eða fleiri nætur. Þeir sem koma inn í landið án þess apð gista hafa mælst um 2% sjálftengifarþegar hafa mælst á bilinu 2-4% og erlendir ríkisborgarar búsettir hérlendis til skemmri eða lengri tíma á bilinu 1,4-3,4%. Sjá nánar