Fara í efni

Niðurfelld leyfi - ferðaskrifstofur

Niðurfelling ferðaskrifstofuleyfis getur verið af tvennum toga:

• Niðurfelling leyfis að beiðni leyfishafa
• Niðurfelling leyfis að frumkvæði Ferðamálastofu

Viðskiptavinir sem telja sig eiga kröfu á ferðaskrifstofu vegna kaupa á pakkaferð geta gert kröfu í tryggingarfé ferðaskrifstofunnar.

Niðurfelling að beiðni leyfishafa

Óski leyfishafi niðurfellingar ferðaskrifstofuleyfis verður hann að senda Ferðamálastofu formlega beiðni um niðurfellingu.

Beiðnina skal senda á netfangið mail@ferdamalastofa.is, ásamt greinargerð með þeim upplýsingum sem um er beðið hér að neðan:

 • Hvort útistandandi séu kröfur vegna sölu á pakkaferðum.
 • Upplýsingar um hvort farþegar séu í pakkaferð á vegum ferðaskrifstofunnar og/eða hvort einhverjir farþegar hafi keypt pakkaferð sem enn er ófarin.
 • Staðfestingu á að engin starfsemi ferðaskrifstofu sé fyrir hendi.

Uppfæra þarf vef/vefi fyrirtækisins þannig að ekki sé boðið upp á leyfisskylda starfsemi þar eða loka vefnum ef rekstri er endanlega hætt.

Ef kröfur eru útistandandi vegna pakkaferða skal senda Ferðamálastofu ítarlegar upplýsingar um áætlaðar kröfur. Um er að ræða upplýsingar um:

 • pakkaferðina, 
 • nafn/nöfn þeirra sem keyptu pakkaferð og tengiliðaupplýsingar, 
 • hversu mikið hefur verið greitt inn á ferðina, 
 • hvort búið sé að greiða birgjum fyrir einhverja þjónustu sem var innifalin í pakkaferðinna og/eða er pakkaferðin að fullu greidd til birgja. 

Telji Ferðamálastofa að frekari gagna sé þörf verður kallað eftir þeim sérstaklega.

 

Niðurfelling leyfis að frumkvæði Ferðamálastofu

Uppfylli leyfishafi ekki lagaskilyrði er Ferðamálastofu ýmist skylt eða heimilt að fella niður leyfi.

Ferðamálastofu er skylt að fella niður leyfi:

 • Komi til ógjaldfærni eða gjaldþrots leyfishafa eða forsvarsmanns leyfishafa
 • Forsvarsmaður leyfishafa er sviptur fjárræði.
 • Ef trygging vegna sölu pakkaferða eða samtengdrar ferðatilhögunar fellur úr gildi eða fullnægir ekki lagaskilyrðum.

Ferðamálastofu er heimilt að fella niður leyfi:

 • Ef leyfishafi eða forsvarsmaður leyfishafa uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir útgáfu leyfis
 • Ef öryggisáætlun er ófullnægjandi
 • Ef brotið er á annan hátt gegn ákvæðum laga um Ferðamálastofu nr. 96/2018.
 • Ef ferðaskrifstofa uppfyllir ekki skilyrði laga um skil ársreikninga og annarra gagna vegna mats á fjárhæð tryggingar vegna sölu pakkaferða og/eða samtengdrar ferðatilhögunar
 • Ef ferðaskrifstofa sinnir ekki ákvörðun Ferðamálastofu um hækkun tryggingarfjárhæðar 

Ferðaskrifstofuleyfi er fellt niður ef leyfishafi hefur ekki sinnt fyrirmælum eða ákvörðunum Ferðamálastofu að undangengnum ítrekunum.

Þegar leyfi er fellt niður er trygging ferðaskrifstofu innkölluð frá útgefanda ef um bankaábyrgð er að ræða.

Ferðamálastofa birtir niðurfellinguna í Lögbirtingablaðinu og öðrum fjölmiðlum eftir því sem þörf er á skv. 2. mgr. 26. gr. a. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018. Niðurfellingin er einnig birt á vef Ferðamálastofu.

Við birtingu niðurfellingar kallar Ferðamálastofa eftir kröfum frá ferðamönnum sem telja sig eiga kröfu í tryggingu ferðaskrifstofunnar.

Ferðamenn skulu lýsa kröfum sínum skriflega og skulu þær berast innan tveggja mánaða frá birtingu áskorunarinnar.

Leyfishafi greiðir kostnaðinn við birtingu innköllunar krafna.

Ef engar kröfur berast að kröfulýsingarfresti loknum og birtingarkostnaður hefur verið greiddur, þá sendir Ferðamálastofa staðfestingu um niðurfellingu til útgefenda ábyrgðaryfirlýsingar eða greiðir út af tryggingareikningi leyfishafa eftir því hvort á við.

Kostnaðurinn við birtingu innköllunar krafna greiðist af tryggingarfénu.

Ferðamálastofa tekur afstöðu til krafna sem berast og greiðir þær út.

Ferðamálastofa aflar upplýsinga um hvort farþegar séu í pakkaferð á vegum ferðaskrifstofunnar og/eða hvort einhverjir farþegar hafi keypt pakkaferð sem enn er ófarin. Þegar kröfur eru útistandandi vegna sölu pakkaferða er aflað upplýsinga um

 • pakkaferðina,
 • nafn/nöfn þeirra sem keyptu pakkaferð og tengiliðaupplýsingar,
 • hversu mikið hefur verið greitt inn á ferðina,
 • hvort búið sé að greiða birgjum fyrir einhverja þjónustu sem var innifalin í pakkaferðinna og/eða er pakkaferðin að fullu greidd til birgja.

Ferðamálastofa leitar samvinnu við flugfélög og/eða ferðaskrifstofur og tekur ákvörðun um heimflutning farþega ef við á. Farþegum er tilkynnt um stöðu og ákvörðun Ferðamálastofu.

Hvað þurfa farþegar að gera til að fá endurgreitt

Öllum handhöfum ferðaskrifstofuleyfis ber að hafa tryggingu vegna sölu pakkaferða. Tryggingunni er ætlað að endurgreiða fé sem viðskiptavinur hefur greitt vegna kaupa á pakkaferð eða samtengdri ferðatilhögun. Við niðurfellingu ferðaskrifstofuleyfis getur reynt á trygginguna ef útistandandi eru kröfur vegna kaupa á pakkaferða sem hvort sem hún er hafin eða ófarin.

Þeir sem telja sig eiga kröfu í tryggingarfé ferðaskrifstofu vegna kaupa á pakkaferð þurfa að gera kröfu í trygginguna.

Leiðbeiningar til ferðamanna um kröfur í tryggingu

Hagnýtar upplýsingar fyrir farþega

Ferðamálastofa aflar upplýsinga um ferð, stöðu hennar og farþega, leitar samvinnu við flugfélög og tekur ákvörðun um heimflutning farþega ef við á. Farþegum er tilkynnt um stöðu og ákvörðun Ferðamálastofu.

Þegar flug er hluti pakkaferðar eða samtengdrar ferðatilhögunar leitar Ferðamálastofa hagkvæmustu leiðar um heimflutning farþega erlendis frá og leitar samvinnu við flugfélög. Um tvær leiðir er að ræða, annars vegar koma farþegar sér heim og leggja sjálfir út fyrir heimferðinni og hins vegar útvegar Ferðamálastofa heimflutning.

Farþegar staddir erlendis 

Farþegar leggja út fyrir heimferðinni og geta gert kröfu í tryggingarfé seljanda fyrir heimferðinni. Farþegum ber að hafa samband við Ferðamálastofu sem mun leiðbeina með heimferð. Farþegar skulu leitast við að gæta hagkvæmni hvað fargjöld varðar. Ferðamálastofa mun leita samstarfs við flugfélög til að leitast við að auðvelda farþegum heimferð m.t.t. forgangs til sæta, hagstæðs verðs, flugleiðar o.s.frv.

Farþegar staddir innanlands

Farþegar koma sér sjálfir heim og leggja sjálfir út fyrir heimferðinni. Þeir geta svo gert kröfu í tryggingarfé seljanda fyrir heimferðinni. Ekki verður um frekari milligöngu að ræða af hálfu Ferðamálastofu.

Heimflutningur farþega

Ef Ferðamálastofa útvegar heimflutning er ekki um frekari kröfugerð að ræða. Ef farþegar ákveða að nýta sér heimflutninginn og stytta þar með ferð sína geta þeir gert kröfu í tryggingarféð vegna þess sem út af stendur skv. pakkaferðarsamningnum. Ef þeir hins vegar kjósa að nýta sér ekki heimflutninginn og ljúka ferð verða þeir að koma sér sjálfir heim og leggja út fyrir heimferðinni og öðrum kostnaði sem af hlýst. Geta þeir átt kröfu í tryggingarféð vegna farmiðakaupanna.

 Niðurfelld leyfi:

Heiti Hjáheiti Kennitala Ástæða niðurfellingar Dagsetning niðurfellingar  Leyfisnúmer
Út og vestur ehf.  Go West 610909-1320 Rekstri hætt  21.02.2024 2009-012
Guðmundur Jón Viðarsson Skálakot ferðaþjónusta  151264-3609 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða  05.02.2024 2013-003
Heimbjarg ehf.  World Tours  470492-2289 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu 02.02.2024 2006-030
Lifestyle Films ehf.   Lifestyle Films 7 Exclusive Travel  501115-0100 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu  09.01.2024 2018-043
Pálsson ehf.  Vera Expeditions 641201-2190 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu.  28.12.2023 2020-022
Ladventures ehf.  Local Adventures  431218-0540 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu 11.12.2023 2019-023
Iceemp Travel ehf.    461016-0810 Rekstri hætt  04.12.2023 2017-018
Þorsteinn R. Hörgdal Reykjavík Tour Company  260852-3459 Rekstri hætt  04.12.2023 2015-030
Wanderlust - Hálendisferðir ehf.  Wanderlust  680813-1080 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu  08.11.2023 2014-008
Guided Private Tours ehf.    560616-2520 Rekstri hætt  1.11.2023 2018-051
Concept Events ehf.    710714-0370 Fært yfir á leyfi Sena ehf.  31.10.203 2018-008
Bílastjarnan ehf.  Safari luxury lodge  621194-2329 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu 05.10.2023 2022-030
Litlabyli ehf.  Litlabyli Adventures  500615-1090 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu 05.10.2023 2019-010
Árni Jakob Stefánsson   230359-2299 Rekstri hætt 04.10.2023 2014-023
Styrkur ehf.  Vertu úti  660184-0669 Fært yfir á leyfi Útihreyfingin ehf.  24.07.2023 2018-029
Travel Connect hf.  Nordic Visitor  690405-0590 Fært yfir á Nordic Visitor ehf. leyfi  22.09.2023 2008-006
Herðubreið útivist og heilsa ehf.  Fjallaskíði / Fjallaskíðun / Fjallaskíðaferðir / Fjallaskíðanámskeið 561216-1770 Rekstri hætt  31.08.2023 2022-039
Safaris    470901-3060 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu  16.08.2023 2007-023
Coldspot ehf.    630316-3670 Rekstri hætt 24.05.2023 2018-021
Arcanum Fjallaleiðsögumenn ehf. Fjallaleiðsögumenn ehf.Icelandic Mountain Guides / Íslenskir Fjallaleiðsögumenn / Iceland Rovers / Íslandsflakkarar / Arcanum / Arcanum Ferðaþjónusta / Arcanum Glacier Tours / Arcanum Adventure Tours / Greenland Adventures / Greenland Adventure Tours / Greenland Adventures by IMG / Greenland Adventures by Icelandic Mountain Guides 680203-2370 Fært undir leyfi Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf. 13.07.2023 2019-056
Feast in the Wild ehf.  Feast in the Wild Adventures / Feast in the Wild Travels / Wild Feast / Veisla í náttúrunni / Náttúruveisla 441220-0220   Rekstri hætt  14.08.2023 2021-007
Iceland´s Highland ehf.  Go Travel Iceland / GTIceland 561209-2270  Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu 16.08.2023 2020-019
Arctic Trucks Íslandi ehf.  Arctic Trucks Experience 670505-0730 Rekstri hætt 23.08.2023 2014-048
TT ferðir ehf.    460217-1050 Niðurfelling af hálfu Ferðamálstofu    
JS - Kría Travel ehf.   430613-1030 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu 07.07.2023 2014-003
Arctic Destinations ehf. South Greenland Fly Fishing 430317-0400 Niðurelling af hálfu Ferðamálastofu 31.03.2021 2017-015
Tónsport ehf.    600296-2059 Fært undir leyfi Ferðaskrifstofu Akureyrar ehf.    
Gravel Travel ehf.    601016-0950 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða    
Þórður Halldórsson Svaðilfari  210660-4109 Rekstri hætt    
Iceland magic travel ehf.    651110-0250 Rekstri hætt    
VE Travel ehf.  Viking Tours / Víking Ferðir / Rent a Bus 480615-1150 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Iceland Expeditions ehf.  MyJourney 541119-2720 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
ICELAND HAJJ & UMRA COMPANY ehf.   441217-0640 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Level up ehf. Level up Iceland  520618-1200 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Ólafur Flosason   131056-3549 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Parais Iceland ehf.   550318-1050 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
This is Iceland ehf.   440612-1800 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Sensational World ehf. Heillandi Heimur  560418-1240 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu 16.06.2023 2018-036
Sigló Travel ehf. Sigló Ferðir 411220-0280 Rekstri hætt    
Hópbifreiðar Kynnisferða ehf.   620372-0489  Rekstri hætt    
ACTICE ehf. ActivityIceland.is 540115-0280  Fært undir leyfi Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf.     
Nice Air ehf. NiceAir / Flyniceair 670122-2200 Gjaldþrota    
Hótel Djúpavík ehf. Sleðaferðir á Ströndum 670286-1939 Rekstri hætt    
Iceland Academy ehf.   590819-0690 Rekstri hætt     
Gunnar Örn Marteinsson Ferðaþjónustan Steinsholti  020459-3649 Rekstri hætt    
Guðmundur Fannar Markússin Iceland Bike Farm 010292-3449 Rekstri hætt    
Farfuglar ses.  Ferðaskrifstofa Farfugla 470312-1060 Rekstri hætt    
Colors of Iceland DMC ehf.    420913-0950 Rekstri hætt    
DT veitingar ehf.  Hekla North Europe Travel  500801-2550 Rekstri hætt    
TrueIceland ehf.  True Iceland  640206-1600 Rekstri hætt    
Lotus Nordic ehf.  Go Icelandic 470909-0210 Rekstri hætt    
Selasetur Íslands ehf.  SealTravel.is 700605-0190 Rekstri hætt    
Andrés Geir Magnússon  Icelandhorsetours - Helluland 250572-4849  Leyfi breytt í Icelandichorsetours ehf.     
Norræna ferðaskrifstofan  Nordic Travel Stangarhylur 1 Rekstri hætt     
Elvar Eylert Einarsson Ferðaþjónustan Syðra- Skörðugili  141172-3879 Leyfi breytt í Syðra Skörðugil ehf.     
Jóhanna Bára Ásgeirsdóttir Lýsuhóll-Snæhestar 120263-3829 Leyfi breytt í Snæhestar ehf.    
AVE Travel ehf.   570714-1120 Rekstri hætt    
Superjeep ehf.  Iceland in Luxury 621209-1400 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Thule Trails  Aurora Arktika 590515-1240 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Hjördís Rósa Halldórsdóttir Líferni 131062-4869 Rekstri hætt     
Myndlýsing ehf. RiverNorth.is 520302-3280  Rekstri hætt     
Reykjavík Private Cars ehf.   590117-2850 Rekstri hætt    
Photo Tours in Iceland ehf.   600169-0929 Rekstri hætt    
Joseph Anthony Mattos-Hall Joe Shutter 121088-4529 Leyfi breytt í The Laid Back Company ehf.    
Iguide ehf.   480210-0340 Rekstri hætt    
Náttúrubörn Norðursins ehf.   551012-0850 Rekstri hætt    
Uppsprettan ehf. Enska fyrir alla 650697-2519 Reksrti hætt    
Alberto Ojembarrena AMAROK ADVENTURES 160992-4419 Leyfi breytt í Amarok Adventures ehf.    
Aðalsendibílar ehf.   431198-2239 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Eyrar ehf. Expedition South Coast ESC Travel 460614-1200 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
ÍT ferðir ehf. IT Travel 410396-2709 Rekstri hætt    
Aurora Experience ehf.   410307-3080 Rekstri hætt    
Summit Adventure Guides ehf.   460617-0300 Rekstri hætt    
NW Adventures ehf.   480715-0470 Rekstri hætt    
Íslenskar hestaferðir ehf.   460411-0410 Rekstri hætt    
KVAN ehf.   620716-0300 Rekstri hætt    
PR holding ehf.   460511-2320 Rekstri hætt    
Fjallamynd ehf. Fjallhalla Adventures 430414-0970 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða    
Gudis ehf. Vatnajökull Travel 640605-1110 Rekstri hætt    
Laxnes ehf. Hestaleigan Laxnesi / Laxnes Horse Farm 520503-2850 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða    
Rodolphe Jean Baptiste Thévenot Sudavik Tours 300177-2639 Rekstri hætt    
Láganes ehf. Aurora-Arktika 410202-3280 Rekstri hætt    
Flugfélag Íslands ehf. Air Iceland 530575-0209 Sameining við Icelandair    
Múlakaffi ehf. The Icelandic Mountain Lodge 660772-0229 Rekstri hætt    
Sigurður Oddur Ragnarsson Oddsstaðir 120653-2539 Leyfi breytt í Oddsstaðir ehf.    
Fun Iceland Travel ehf.   630617-0570 Rekstri hætt    
Around Iceland ehf.   480411-2340 Rekstri hætt    
Eskimóar ehf. Eskimos / Eskimos Iceland / Stag Iceland 681116-0870 Sameining - Eskimóar Holding ehf.    
Tindaskagi ehf. Love Iceland Travel 590115-2070 Rekstri hætt    
Þemaferðir ehf. Theme-Travel Iceland 521208-1550 Rekstri hætt    
Allrahanda GL ehf.   571292-2979 Sameining - GL Iceland ehf.    
Laufey Ólafsdóttir Húsey Youth Hostel & Riding Tours 070366-4289 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða    
Snerrir ehf.   590916-0640 Niðurelling af hálfu Ferðamálastofu    
SlowIceland ehf.   551117-1380 Rekstri hætt    
Explorer ehf. ICE Explorer 681004-3350 Rekstri hætt    
Ágætisferðir ehf.   551117-0300 Rekstri hætt    
Made in mountains ehf.   440915-1240 Rekstri hætt    
Go to joy Iceland   681016-0900 Útgefið leyfi ferðasala dagsferða    
Lisa Claire Haye Le Monde des Élfes 010187-4439 Rekstri hætt    
Sigurður Friðriksson   010449-2279 Leyfi breytt í Ferðaþjónustan Bakkaflöt ehf.    
Nenty Travel ehf.   570815-0750 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
TMI 10 ehf. Tailor Made Iceland 621107-0890 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Yogasálir ehf. Easy Iceland 670208-0870 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Olafsson Travel ehf. Iceland Backpackers / Backpackers Travel 610912-0280 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Viltar Vestur Ferðir ehf. Wild West Travel 510515-0480 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Ásta Berghildur Ólafsdóttir Miðás 261163-5789 Rekstri hætt    
Nazar Nordic AB útibú á Íslandi   450713-0820 Rekstri hætt    
Northbound ehf.   481215-0720 Rekstri hætt    
Travice ehf.   631012-1240 Rekstri hætt    
UFS Tourism ehf.   520314-0750 Gjaldþrot    
Iceland Trout Adventures slf.   531113-0470 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Víkingaslóðir ehf. Viking Trail Travel Agency 591294-2539 Samruni við Amazingtours ehf.    
Travex ehf.   500616-0830 Gjaldþrot    
Tímaferðir ehf. Tími / Time Tours 470803-2580 Gjaldþrot    
Dyngja Travel ehf.   700816-0870 Rekstri hætt    
FTF ehf. The Icelandic Horse 501110-0940 Gjaldþrot    
New Moments ehf.   470308-1760 Leyfi breytt í ferðasali dagsferða    
Öngulsstaðir 3 sf. Lamb Inn Travel / BEERTOURS.IS - ICELAND - 550492-2379 Rekstir hætt    
Bodia Ferðir ehf. Bodia Travel ehf. 650707-0520 Rekstri hætt    
Stofulind ehf. AroundTheWorld.is 541197-2579 Rekstrarstöðvun    
Iceland Locations ehf.   600902-2530 Rekstri hætt    
Iceland Day Trips sf.   590313-0680 Rekstri hætt    
Á leið ehf. ON TOUR 510718-0540 Rekstri hætt    
Sagnaslóð ehf. Iceland Trail Rides 650209-0520 Rekstri hætt    
FERÐIR FYRIR ÞIG ehf. TRIPS FOR YOU 411214-1410 Rekstri hætt    
IHR ehf. I Heart Reykjavík 470616-0400 Rekstri hætt    
Natura Travel ehf.   561105-0220 Rekstri hætt    
Direkt ehf. Hike and Bike 700310-0190 Rekstri hætt    
Fótboltaferðir ehf. Global 531117-0850 Rekstri hætt    
Dive Expeditions ehf.   590614-0170 Sameining - Sportköfunarskóli Íslands ehf.    
Vistmenn ehf. Glacial Experience 460596-2629 Rekstri hætt    
Snilli Sport ehf.   630114-2250 Rekstri hætt    
Aurora Hunters ehf.   550414-0820 Rekstri hætt    
Igloo Travel ehf.   640614-0480 Rekstri hætt    
For Iceland ehf.   650215-0950 Rekstri hætt    
Icelandic Lights Travel ehf.   680416-1680 Rekstri hætt    
Ferðalangur ehf. g-voyager 681215-0930 Sameining - Viðburðir ehf.    
Sólonterras ehf.   500303-2390 Rekstri hætt    
Iceland all the way ehf.   420514-0930 Rekstri hætt    
Hesta Net ehf.   620808-0830 Rekstri hætt    
Daniel Yuan Ming Hu Spectacular Iceland 260684-4779 Rekstri hætt    
Arnþór Sigurðsson Insight Iceland 090466-3809 Rekstri hætt    
Northern Destinations ehf. Ísafold Travel  670314-2190 Sameining - Stjörnunótt ehf.    
Iceland Sightseeing ehf.   540115-1090 Rekstri hætt    
Sagafilm ehf. Saga productions Ltd. 590578-0109 Sameining - Sagaevents ehf.    
Nordictrails ehf.   581116-1600 Rekstri hætt    
GTI Gateway to Iceland ehf.   691210-0570 Gjaldþrot    
Saga Travel ehf.   421009-1040 Gjaldþrot    
Benjamin Hardman Studio ehf.   430118-0560 Rekstri hætt    
Iceland Up Close ehf.   640417-0560 Rekstri hætt    
IceLine Travel ehf. KGB tours 501103-2680 Rekstri hætt    
CP Reykjavík ehf.   651005-0780 Sameining - Sena ehf.    
Topphestar ehf.   430495-2089 Rekstri hætt    
Helga Ingeborg Hausner Westfjords Experiences 151151-2059 Rekstri hætt    
Keflanding ehf.   700713-1640 Sameining - Aurora ehf.    
ProTours ehf.   460611-1720 Sameining - ProTours Iceland ehf.    
Iceblue ehf.   490958-0109 Leyfi breytt í ferðasala dagsferða    
Farvel ehf.   470815-0510 Niðurfelling af hálfu Ferðamálastofu    
Íslenskir Fjallaleiðsögumenn ehf. Icelandic Mountain Guides 470696-2309 Sameining - Arcanum fjallaleiðsögumenn ehf.    
Kálfholt hestaferðir ehf. Kálfholt Ridingtours 010970-3859 Leyfi breytt í ferðasala dagsferða    
Hlíðar ehf. ALBA / Iceland Congress 440504-4180 Sameining - Allrahanda GL ehf.    
Íslenska hestaleigan ehf. HorseRidingInIceland.is 450315-0360 Rekstri hætt    
Wow Travel ehf.   580112-0560 Rekstri hætt    
Iceland Advice ehf.   490316-1240 Rekstri hætt    
Fjallafari - Highlander ehf.   630408-0320 Leyfi breytt í ferðasala dagsferða    
Eddy Tours ehf.   470417-0210 Rekstri hætt    
Unnur Guðjónsdóttir Kínaklúbbur Unnar 100840-2009 Rekstri hætt    
Gambur markaðsráðgjöf ehf. Mystic Iceland 501014-0950 Rekstri hætt    
Eignarhaldsfélagið Efri-Vík ehf. Hótel Laki 631078-0799 Rekstri hætt    
Svartárkot, menning-náttúra Svartárkot, culture-nature 531006-1860 Rekstri hætt    
Extreme Iceland ehf.   590609-1610 Sameining - Straumhvarf ehf.    
Sacred Iceland ehf.   610316-2040 Rekstri hætt    
Iceland ProFishing ehf.   520101-2250 Rekstri hætt    
Gunnarshólmi Guesthouse slf.   550610-0430 Rekstri hætt    
Geitey ehf. Experience Mývatn 561202-2650 Rekstri hætt    
Gaman ehf.   430212-1090 Rekstri hætt    
Plentuz Fjárfestingar ehf. Go Icelandic 570206-1840 Sameining - Lotus Nordic ehf.    
Iceland in sight ehf.   530512-1590 Rekstri hætt    
Fjörefli ehf. Incentive Iceland 650602-4470 Rekstri hætt    
Traustholtshólmi   540416-1330 Rekstri hætt    
Thomsen Travel ehf.   630909-0660 Rekstri hætt    
Sveinn Guðmundsson Lýtingsstaðir Hestaferðir / Lýtingsstaðir Riding Tours 250749-2959 Sameining - Evelyn Ýr Kuhne     
Vardi Viaggi ehf.   661115-2970 Rekstri hætt    
Surprize ferðir ehf. Surprize Travel 580706-0450 Sameining - Sensational World ehf.    
Reykjavík Concierge ehf.   660313-1920 Sameining - Sensational World ehf.    
Hestahof ehf.   500197-2269 Rekstri hætt    
Iceland4less ehf.   560109-0830 Rekstri hætt    
Gæðingatours   170362-3819 Rekstri hætt    
Travel to Iceland ehf. Reizen naar IJsland 610114-1130 Rekstri hætt    
Arctic Experience ehf.   570402-3740 Rekstri hætt    
Iceland round trip ehf.   470498-3079 Rekstri hætt    
Erlendis Travel ehf.   550416-1310 Rekstri hætt    
Radíus ehf.   661192-2759 Rekstri hætt    
Álmur ehf.   700608-2710 Rekstri hætt    
Ferðaskrifstofa Austurlands FA Travel 640299-2079 Rekstri hætt    
Sportköfunarskóli Íslands slf. Dive.is 460207-1500 Rekstrarformi breytt í ehf.    
I.A.T. ehf. Iceland Angling Travel 700112-2250 Rekstri hætt    
Practical Travel ehf.   650209-0790 Sameining - CP Reykjavík ehf.    
Iceland Travel Assistance ehf.   590702-2850 Gjaldþrot    
Benjamin S. R. Stuart-Hardman   280793-4269 Rekstri hætt    
Óvissa ehf.   640996-3159 Rekstri hætt    
Yes Travel Iceland ehf.   710815-2320 Rekstri hætt    
Guðmundur Tyrfingsson ehf.   700969-0109 Sameining - GTS ehf.    
Hekluhestar   Austvaðsholt 851 Hella    
Huadelai Travel   Armúli 5 108 Reykjavík    
TripCreator Iceland ehf.   Brautarholt 10-14 105 Reykjavík    
Scandinavian Travel Services ehf. Motorhome Iceland Laugavegur 170 105 Reykjavík    
Epic Iceland ehf.   Skútuvogur 1b 104 Reykjavík    
Arnar Kristjánsson   Langamýri 57 210 Garðabær    
Enduro Adventure ehf.   Eldshöfði 23 110 Reykjavík    
Ragnhildur Blöndal   Gröf 356 Snæfellsbær    
Trek ferðir ehf. Trek Iceland / Opus Adventures Vatnagarðar 8 104 Reykjavík    
Arctic Adventures DK   Vatnagarðar 8 104 Reykjavík    
Kagrafell ehf.   Hesteyri 400 Ísafjörður    
9 XING ehf.   Vatnsstígur 14 101 Reykjavík    
A tours ehf.   Faxahvarf 3 203 Kópavogur    
Arctic DMC ehf. Arktische Abenteuer Laugavegur 11 101 Reykjavík    
Blanca Travel   Norðurvangi 42 220 Hafnarfjörður    
Blue Mountain Tours   Rofabæ 9 110 Reykjavík    
Bright skies Travel Agency   Logafold 53 112 Reykjavík    
Discover the World Ísland ehf. Discover the World Iceland Stangarhylur 1 110 Reykjavík    
Exit.is (Stúdentaferðir ehf.)   Borgartún 29 105 Reykjavík    
Exotic Iceland ehf. Hulduferðir Lautasmári 1 201 Kópavogur    
Express ferðir ehf.   Ármúla 7 108 Reykjavík    
Ferðafélagar ehf.   Reynigrund 65 200 Kópavogur    
Ferðaskrifstofa Vesturlands  Vesturlands Travel Bureau Fálkaklettur 1 310 Borgarnes    
Ferðaskrifstofan Esja Esja Travel Lyngháls 11 110 Reykjavík    
Ferðaskrifstofan South Iceland South Travel Service-Iceland adventures Hafnargata 58 230 Reykjanesbær    
Ferðaþjónusta Vestfjarða Westfjords Adventures Aðalstræti 62 450 Patreksfjörður    
FI ehf. Fishing Iceland Baugakór 15 203 Kópavogur    
Fjörðungar   Túngata 25 610 Grenivík    
Forsæla ehf.   Grettisgata 33b-35b 101 Reykjavík    
Fylkir.is   Hraunbæ 18 810 Hveragerði    
Gestamóttakan ehf. Your Host in Iceland Kirkjutorg 6 101 Reykjavík    
GÓ ferðir GO Travel Iceland Smiðshöfði 3 110 Reykjavík    
Gulldepla Opus Adventures rafræn þjónusta /Dverghólar 16 800 Selfoss    
Heilsuferðir Iceland Wellness Bæjarás 2 270 Mosfellsbær    
Heilsulind ehf. Sunna Iceland Airtours Lækjargata 12 101 Reykjavík    
Iceland angling travel Iceland adventure travel Barónsstígur 5 101 Reykjavík    
Iceland on Track ehf.   Ásakór 15-601 203 Kópavogur    
Iceland Pro Cruises ehf.   Ármúli 15 105 Reykjavík    
IG Ferðir ehf. Iceland Guided Tours Borgarhraun 18 810 Hveragerði    
Island ProTravel Holding    Ármúli 15 108 Reykjavík    
Ísafold ehf. Isafold Travel Suðurhraun 2b 210 Garðabær    
Íshestar ehf. Íshestar Icelandic Riding Tours Sörlaskeið 26 220 Hafnarfjörður    
Íslandsflakkarar ehf. opus Adventures Bíldshöfði 14 110 Reykjavík    
Íslenskt ævintýri ehf. Aventures en Islande Ltd. Laugavegur 11 101 Reykjavík    
JRJ Jeppaferðir JRJ Super Jeep Travel Norðurbrún 3 560 Varmahlíð    
Kínaklúbbur Unnar   Njálsgata 33 101 Reykjavík    
Langferðir   Rafræn þjónusta 201 Kópavogur    
Lúxus Ævintýrareisur  Luxury Adventures Forsalir 1 201 Kópavogur    
M.T. Jeppaferðir ehf. Mountain Taxi Trönuhraun 7c 220 Hafnarfjörður    
Markferðir ehf.   Síðumúli 28 108 Reykjavík    
Molto-Reisen   Salthamrar 10 112 Reykjavík    
Monika Kimpfler ehf.   Hrafnkelsstaðir 311 Borgarnes    
Náttúrusýn ehf. Gavia Travel Álfaheiði 44 200 Kópavogur    
Námsferðir Educational Travel Klapparstígur 25-37 101 Reykjavík    
Náttúruferðir ehf. Iceland Naturalist Laufskógar 35 810 Hveragerði    
Netvísir Iceland Travel Mart Aðalstræti 2 101 Reykjavík    
Oriental   Fluggarðar 23 101 Reykjavík    
Óskastundir ehf.   Neðstaberg 12 111 Reykjavík    
Reykjavík Adventure   Vindás 4 110 Reykjavík    
Reykjavík Backpackers   Laugavegur 28 101 Reykjavík    
Riding Iceland Operations   Kringlan 7 103 Reykjavík    
SBK ehf.   Grófin 2-4 230 Reykjanesbær    
Snorri Travel   Krókabyggð 12 270 Mosfellsbær    
Snow Dogs ehf.   Heiði 660 Mývatn    
Spirit Iceland ehf.   Síðumúli 28 108 Reykjavík    
Stjörnunótt ehf. The Volcano Huts Thorsmörk Dunhagi 5 107 Reykjavík    
Thule Trails ehf.   Skeljagrandi 6 107 Reykjavík    
Veiðiferðir ehf. The Icelandic Hunting Club Álmholt 3 270 Mosfellsbær    
Ferðaþjónustan Syðra-Langholti   250957-6029 Sameining - Riding Tours South Iceland    
Vesturheimur sf. Thortravels Engihjalli 25 200 Kópavogur    
Viking Car Rental   Vatnagarðar 12 104 Reykjavík    
Víkingaferðir Viking Travel Urðarás 4 210 Garðabær    
Ævintýrareisur Luxury Adventures Askalind 8 201 Kópavogur