Fara í efni

Gott aðgengi í ferðaþjónustu

Stelpur í HörpuMilljónir manna um víða veröld hafa áhuga á því að ferðast, hafa bæði tíma og fjármuni til að gera það en halda sig heima vegna þess að aðgengi fyrir fatlaða og hreyfihamlaða er víða ábótavant.

Tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) búa um 15% jarðarbúa (1 milljarður manna) við einhvers konar fötlun. Aðgengi fyrir alla að aðstöðu og þjónustu í ferðaþjónustu er mannréttindamál og ætti að vera hluti af ábyrgri og sjálfbærri starfsemi fyrirtækja.  En gott aðgengi er ekki bara mannréttindi. Það er einnig viðskiptatækifæri fyrir áfangastaði og fyrirtæki að geta tekið vel á móti öllum gestum, hvort sem þeir eru fatlaðir, hreyfihamlaðir, aldraðir eða með aðrar sérstakar þarfir.  

„Samkvæmt íslenskum lögum og reglugerðum á að gæta þess sérstaklega að aðgangur fatlaðs fólks að manngerðu umhverfi sé til jafns við aðra.“

Gott aðgengi í ferðaþjónustu 

Í samvinnu við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Sjálfsbjörgu og ÖBÍ réttindasamtök hefur Ferðamálastofa sett af stað fræðslu-og hvatningarverkefni undir nafninu Gott aðgengi. Með verkefninu vilja samstarfsaðilar bregðast við því sem lengi hefur verið kallað eftir, en það er að bæta aðgengi fyrir fatlaða í ferðaþjónustu.

Gott aðgengi fyrir fólk með fötlun leiðir af sér betra aðgengi fyrir alla.

lógó

Verkefninu er ætlað að vekja athygli forsvarsmanna fyrirtækja í ferðaþjónustu á þessum mikilvæga málaflokki og aðstoða ferðaþjónustuaðila við að taka á öruggan og ábyrgan hátt á móti hreyfihömluðum og fötluðum einstaklingum þannig að aðstaða og þjónusta sé í samræmi við þarfir þeirra.

 1. Verkefnið, sem er sjálfsmat og verkfæri fyrir ferðaþjónustuaðila, byggir á trausti og vilja til að sýna ábyrgð í verki til að þjóna þessum markhópi sem best.
 2. Verkefninu er ætlað að hjálpa ferðaþjónustuaðilum að sýna með áþreifanlegum hætti að þeim er umhugað um alla gesti og gera sitt besta til að taka vel á móti þeim.
 3. Ferðaþjónustuaðilar sem telja sig uppfylla allar lágmarkskröfur um aðgengismál í sjálfsmatinu fá viðeigandi merki verkefnisins. Í boði eru þrjú merki; aðgengi fyrir fatlaða/ hreyfihamlaða, aðgengi fyrir sjónskerta og blinda og aðgengi fyrir heyrnarskerta og heyrnarlausa.
 4. Viðmið fyrir fatlaða/hreyfihamlaða eru grunnviðmið. Allir sem taka þátt í Góðu aðgengi þurfa a.m.k. að uppfylla lágmarkskröfur sem þar eru settar fram. Til viðbótar eru sérstök viðmið vegna aðgengis fyrir heyrnarskerta og heyrnarlausa og fyrir sjónskerta og blinda sem eru valkvæð.
 5. Sýnum að Ísland er tilbúið að taka á móti öllum gestum sínum af fagmennsku og ábyrgð!

Fjarkynning fyrir ferðaþjónustuaðila 13. desember

Ferðamálastofa býður ferðaþjónustuaðilum upp á ókeypis kynningar á þessu nýja verkfæri. Kynningarnar eru haldnar í fjarfundi og miðað við að hafa 10-12 þátttakendur í hvert sinn.
 
Næsta kynning verður haldin 13 desember og er skráning er hér að neðan:
 

Hverjir geta tekið þátt?

gott aðgengiÍ upphafi er verkefnið ætlað gististöðum, veitingastöðum, bað- og sundstöðum, ráðstefnuaðstöðu og söfnum. Stefnt er á að fyrirtæki í annars konar starfsemi í ferðaþjónustu geti tekið þátt síðar. Fyrirtæki sem vilja taka þátt þurfa að vera skráð í gagnagrunn Ferðamálastofu um ferðaþjónustuaðila.

Ef fyrirtækið er ekki skráð í gagnagrunninn er hægt að óska eftir skráningu en skráning í grunninn er ókeypis.

Allar nánari upplýsingar um skráninguna er hægt að fá með því að senda póst á ferdalag@ferdamalastofa.is.   

Merki verkefnisins og kynningarmyndbönd

Bjarney Lúðvíksdóttir hjá Eyjafilm sá um gerð og framleiðslu myndbanda.

Hvað þarf að gera?

 1. Fólk við hoppukastalaFyrsta skrefið er að kynna sér viðmiðin vandlega, ásamt leiðbeiningariti sem fylgir verkefninu og síðan gera þær ráðstafanir sem þarf innan fyrirtækisins til þess að uppfylla viðmiðin. Gera má ráð fyrir að þetta taki nokkurn tíma.
 2. Þegar búið er að kynna sér viðmið og leiðbeiningar og gera þær ráðstafanir sem þarf til að uppfylla a.m.k. lágmarkskröfur er næsta skref að fara aftur inn á vef Ferðamálastofu og staðfesta þátttökuna (sjá neðst) Um leið þarf að samþykkja skilmála  
 3. Þegar búið er að staðfesta þáttökuna fá fyrirtæki send viðeigandi aðgengismerki.
 4. Birting merkis/merkja, t.d. á vef fyrirtækisins, er yfirlýsing eða loforð til viðskiptavina um að aðgengi fyrir hreyfihamlaða og fatlaða sé fullnægjandi. Einnig fær fyrirtækið skjalið Loforð til fatlaðra og hreyfihamlaðra viðskiptavina / Pledge to our customers with disabilities. Þegar merki er sett á vef fyrirtækis skal hlekkja það við skjalið með loforðinu.
 5. Fyrirtæki sem taka þátt í verkefninu eru auðkennd með viðeigandi aðgengismerki/merkjum, m.a. á www.ferdalag.is og á www.visiticeland.com.
 6. Ef spurningar vakna varðandi verkefnið má hafa samband við Ferðamálastofu með því að senda tölvupóst á netfangið gottadgengi@ferdamalastofa.is Varðandi sértækar spurningar um aðgengismál má hafa samband við tengiliði hjá Sjálfsbjörgu; osk@sjalfsbjorg.is og margret@sjalfsbjorg.is. Varðandi spurningar um sjónrænt aðgengi, hljóðvist o.fl. má hafa samband við stefan@obi.is
Fyrirtæki sem taka þátt þurfa að uppfylla a.m.k. lágmarkskröfur í viðmiðum fyrir fatlaða/hreyfihamlaða. Til viðbótar eru sérstök viðmið vegna aðgengis fyrir blinda og sjónskerta og aðgengis fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta sem fyrirtæki hafa val um að bæta við.

 

Hver sér um eftirlit?

Í baðlóniÞar sem um sjálfsmat er að ræða þá er ekki haft eftirlit með því að fyrirtæki uppfylli viðeigandi kröfur. Segja má að viðskiptavinirnir séu eftirlitsaðilar þar sem þeim gefst tækifæri á að senda inn umsagnir til Ferðamálastofu um frammistöðu fyrirtækja sem taka þátt í verkefninu varðandi aðgengismál, vilji þeir hrósa fyrir það sem vel er gert eða benda á það sem betur má fara.

Viðkomandi fyrirtæki fær sent afrit af þeim umsögnum sem kunna að berast. Ef umsögn er neikvæð áskilur Ferðamálastofa sér rétt skv. skilmálum til að kalla eftir gögnum og ennfremur, ef ekki er brugðist við með fullnægjandi hætti, að fjarlægja aðgengismerki fyrirtækisins úr gagnagrunni ferðaþjónustunnar.

Tekið skal fram að þátttaka í verkefninu Gott aðgengi er hvorki viðurkenning né vottun. Eins og áður hefur komið fram þá er þetta fyrst og fremst loforð til viðskiptavina um að lágmarksviðmið varðandi aðgengi séu uppfyllt.

Hvað kostar að taka þátt?

kona í ZiplineÞað kostar ekkert að taka þátt í verkefninu en hugsanlega þarf að fara í einhverjar framkvæmdir hjá fyrirtækinu til að uppfylla lágmarkskröfur. Einnig má gera ráð fyrir vinnu við eftirfarandi:

 • Að kynna sér viðmið og meðfylgjandi leiðbeiningar.
 • Að fræða og leiðbeina starfsmönnum.
 • Aðrar ráðstafanir sem gera þarf á hverjum stað.

Viðmið, leiðbeiningar, fræðslumyndband o.fl. 

Viðmið:

Skilmálar og loforð:

Leiðbeiningar:

Góðar ábendingar

Annað gagnlegt efni og upplýsingar

Sjálfsmat uppfyllt - staðfesting þátttöku

Mynd af hjólastól í malbiki

Opna form til að staðfesta þátttöku

Þegar staðfestingin hefur verið send inn mun starfsmaður Ferðamálastofu hafa samband og senda viðeigandi merki.