Fara í efni

Ferðavenjur erlendra ferðamanna

Heilsárskönnun Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands

Gagnasöfnun vegna heilsárskönnunar Ferðamálastofu og Hagstofunnar á upplifun og ferðahegðun erlendra ferðamanna hófst um mitt ár 2017 og með henni verður til ítarlegri þekking á viðhorfi og atferli erlendra ferðamanna en hingað til hefur legið fyrir. Þar skipta mestu regluleg gagnasöfnun og örari birting á niðurstöðum. Þannig eiga að skapast forsendur til að fylgjast betur með breytingum og þróun og með því mynda kjölfestu til framtíðar í þekkingu á þessari undirstöðuatvinnugrein.

Könnunin er tvískipt, annars vegar flugvallakönnun á Keflavíkurflugvelli  sem framkvæmd er við brottför og hins vegar netkönnun sem send er eftir á til þeirra svarenda sem samþykkja frekari þátttöku.

Meðal þess sem könnunin leiðir í ljós eru upplýsingar um bókunar- og ákvörðunarferlið varðandi Íslandsferð, dvalarlengd, tegund gistimáta, tilgang ferðar, hvaða landshlutar voru heimsóttir, hvaða afþreying var nýtt, álit eða ánægju með ýmsa þætti sem snerta ferðalög fólks hér á landi og svokallað meðmælaskor (e. Net Promoter Score - NPS).

Samandregnar niðurstöður í skýrsluformi

Forsíða könnunar

Hér að neðan eru aðgengilegar skýrslur með úrvinnslu og samantekt fyrir árin 2018, 2019 og 2021, sem unnar er úr gögnum könnunarinnar. Þar eru niðurstöður settar fram með myndrænum hætti og í töflum þar sem finna má svör eftir helstu þjóðernum og markaðssvæðum. Tenging er inn á töflusett í Excel með frekari greiningu gagna eftir fleiri bakgrunnsbreytum og tímabilum. Þá fylgir einnig tengill á sérstakar skýrslur sem hafa að geyma frekari greining á svörum við opnum spurningum.

Með útgáfunni 2018 fylgja sjö stuttar samantektir (tvíblöðungar) með helstu upplýsingum um lýðfræði, ferðahegðun og viðhorf Bandaríkjamanna, Breta, Þjóðverja, Frakka, Kanadamanna, Kínverja og Norðurlandabúa.

Niðurstöður birtar í Mælaborðinu

Forsíða - Mælaborð

Niðurstöður könnunarinnar birtast í Mælaborði ferðaþjónustunnar um leið og búið er að vinna úr gögnum hvers mánaðar. Könnunin er tvískipt sem fyrr segir, þ.e. við brottför á Keflavíkurflugvelli er spurt nokkurra spurninga og þeir sem samþykkja frekari þátttöku fá síðan sendan hlekk í tölvupósti með spurningalista sem svarað er eftir heimkomu.


Eldri kannanir

Kannanir á gagnvirkum vef

Niðurstöður úr könnunum Ferðamálastofu meðal erlendra ferðamanna fyrir árin 1996-2006 eru aðgenglegar á einum stað á gagnvirkum vef. Á vefnum er hægt að skoða og bera niðurstöður saman á ýmsa vegu með myndrænum hætti, bæði einstakar kannanir og milli kannana. Gögnin eru einnig hugsuð til frekari úrvinnslu fyrir notendur vefsins þar sem hægt er að hlaða gögnunum niður.

Einstakar kannanir - nánari upplýsingar

Hér að neðan er hægt að nálgast niðurstöður úr könnunum meðal erlendra ferðamanna sem Ferðamálastofa hefur gert eða staðið fyrir.

 Eldri kannanir er hægt að nálgast í gagnabanka um útgefið efni