Fara í efni

Kortlagning auðlinda - Mögulegir viðkomustaðir

Kortlagning auðlinda
Smellið á myndina til að opna kortið

Hvar liggja tækifærin?

Verkefnið miðaði að því að kortleggja, með aðstoð landfræðilegra upplýsingakerfa, mögulega viðkomustaði ferðafólks og helstu innviði svæða í samstarfi við heimafólk og greina þannig með myndrænum hvar auðlindir ferðaþjónustunnar og tækifæri liggja til framtíðar. Um er að ræða viðamikið og metnaðarfullt verkefni sem nýtist við þróun og uppbyggingu íslenskrar ferðaþjónustu, bæði opinberum stofnunum sem og einkaaðilum.

Hvaða gögn urðu til?

Markmiðið var að kortleggja staði þar sem upplifa má staðbundna og sérstaka eiginleika í náttúrufari eða menningu, þannig að staðirnir hefðu mögulegt aðdráttarafl fyrir ferðafólk. Skráningin gefur áhugaverðar vísbendingar um sérkenni svæða sem hugsanlega má nýta og/eða ástæða er til að vernda.  Í gögnum um hvern stað kemur fram í hvaða flokka upplifanir á staðnum falla (fjörur, fossar, gil og gljúfur, o.s.frv.), mat á aðdráttarafli staðarins auk upplýsinga um aðgengi, aðstöðu o.fl. 

Matið í höndum heimafólks

Til að tryggja gæði gagnanna voru sveitarfélög og aðrir hagsmunaaðilar út um landið beðnir um að tilnefna samráðsfulltrúa sem komu að skráningu, mati og yfirferð upplýsinga. Hlutverk fulltrúa var að meta skráða staði út frá aðgengi og aðdráttarafli, lagfæra staðsetningu, fara yfir skráðar upplýsingar um hvern stað og benda á staði sem ekki voru þegar skráðir.  Matið fór fram í gegnum sérstakt vefviðmót. Komu um 350 manns um allt land að þessari vinnu.

Kortasjá með gögnum

Hliðarafurð verkefnisins er síðan vefsjá þar sem skoða má þá staði sem nefndir eru í Íslendingasögunum. Er það ekki síður áhugaverð kortlagning sem nýst getur í ferðaþjónustu.

Hagnýting gagnanna

Öllum er heimilt að nýta upplýsingarnar að vild enda sé heimilda getið í samræmi við reglur og venjur þar um. Mögulegt er að fá gögnin afhent og tengja þau inn í landupplýsingakerfi, aðrar vefsjár og önnur forrit t.d. Google Earth. Gögnunum er miðlað með Geoserver landupplýsingaþjóni sem býður upp á mjög fjölbreytta miðlun, bæði með kortaþjónustu (WMS) og fitjuþjónustu (WFS). Geoserver miðlar gögnum í samræmi við opna staðla sem Open Geospatial Consortium (OGC) hefur þróað. 

Lifandi verkfæri

Litið er á gagnagruninn sem lifandi tæki sem getur haldið áfram að þróast og eflast á næstu misserum. Vakin er athygli á að þetta er ekki hefðbundinn ferðavefur heldur gagnagrunnur ætlaður fyrst og fremst til stefnumótunar og skipulagsvinnu innan ferðaþjónustu. Núverandi viðmót er því aðeins fyrsta útgáfa og er þeim sem vilja koma með ábendingar um nýja staði eða leiðréttingar bent á að hafa samband með því að senda póst á netfangið halldor@ferdamalastofa.is.

Skýrsla um verkefnið