Fara í efni

Um Framkvæmdasjóðinn

Hlutverk sjóðsins

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða er í vörslu Ferðamálastofu. Samkvæmt lögum nr. 75/2011 um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða er markmið og hlutverk sjóðsins að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun ferðamannastaða og ferðamannaleiða um land allt og styðja með því við þróun ferðaþjónustu sem mikilvægrar og sjálfbærrar stoðar í íslensku atvinnulífi. Það er jafnframt markmið sjóðsins að stuðla að jafnari dreifingu ferðamanna um landið og styðja við svæðisbundna þróun.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða fjármagnar framkvæmdir á ferðamannastöðum og ferðamannaleiðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga og einkaaðila.  Heimilt er að fjármagna framkvæmdir sem snúa að öryggi ferðamanna, náttúruvernd og uppbyggingu, viðhaldi og vernd mannvirkja.

Reglugerð sjóðsins

Í reglugerð sjóðsins og sérstakri upplýsingasíðu um umsóknir er nánar fjallað um styrkveitingar, fyrirkomulag úthlutana og margt fleira. Eru væntanlegir umsækjendur sérstaklega hvattir til að kynna sér reglurnar.

Skýrsla um starfsemi sjóðsins

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, kynnti í janúar 2021 skýrslu um stöðu og þróun Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða.

Stjórn sjóðsins

Ferðamála-, viðskipta- og menningarmálaráðherra skipar fjóra fulltrúa í stjórn Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða til tveggja ára í senn. Einn skipaður eftir tilnefningu Samtaka ferðaþjónustunnar, einn eftir tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga, einn eftir tilnefningu ráðherra sem fer með málefni náttúruverndar og einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Stjórn sjóðsins skal gera tillögur til ráðherra um úthlutanir úr sjóðnum. Stjórn sjóðsins skipa:

  • Matthías Imsland, formaður
  • Pétur Óskarsson, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar
  • Unnur Valborg Hilmarsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga
  • Dagný Arnarsdóttir, tilnefnd af umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneyti

Nánari upplýsingar

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða er í vörslu Ferðamálastofu sem annast rekstur sjóðsins, þ.m.t. framkvæmd úthlutana úr sjóðnum, uppgjör, bókhald og gerð ársreikninga.