Fara í efni

Þjóðhagslíkan fyrir ferðaþjónstuna

FossRannsóknarverkefnið um þjóðhagslíkan fyrir ferðaþjónustuna er þriggja ára verkefni á vegum Ferðamálastofu sem ráðist var í haustið 2020. Verkefnið er unnið af Hagrannsóknum sf. 

Fullbúnu geiralíkani ferðaþjónustunnar er ásamt fyrirliggjandi þjóðhagslíkönum ætlað að verða mikilvægt tæki til högg- og aðgerðagreiningar fyrir stjórnvöld og greinina (m.a. við áföll og búhnykki), meta áhrif ferðaþjónustunnar á efnahagslífið í heild (s.s. VLF og atvinnustig) og áhrif annarra þátta efnahagslífsins (s.s. gengis, verðlags, atvinnustigs og skatta) á ferðaþjónustuna. Líkaninu er einnig ætlað að spá fyrir um framlag ferðaþjónustunnar til efnahagslífsins og hagvaxtar í framtíðinni á grundvelli spáa um umsvif í ferðaþjónustu.

Áætluð verklok hjá Hagrannsóknum sf. eru um áramótin 2023/24 með skilum á fullbúnu þjóðhagslíkani fyrir ferðaþjónustuna (geiralíkani) í notendavænum hugbúnaði, með gagnvirkri tengingu við þjóðhagslíkan Hagstofu Íslands, til högg- og aðgerðagreiningar.

Hér að neðan er hægt að nálgast skýrslur og kynningar sem tengjast verkefninu.