Fréttir

Áframhald kynningarstarfs í Kína

Undanfarna mánuði hefur verið unnið að því að kynna Ísland sem áfangastað fyrir kínverska ferðamenn. Verkefnið er unnið í samstarfi Ferðamálaráðs, sendiráðs Íslands í Kína, Icelandair, Útflutningsráðs, Scandinavian Airline Systems og fleiri aðila. Markmiðið er að fá Kínverskar ferðaskrifstofur til þess að bæta Íslandi við sem áfangastað í skipulögðum hópferðum þeirra til Norður-Evrópu. Sem kunnugt hefur mikill uppgangur verið í efnahagslífi í Kína og talið að utanlandsferðir Kínverja muni vaxa hröðum skrefum. Þannig séu mikil sóknarfæri fyrir hendi á sviði ferðamála og því mikilvægt fyrir Ísland að komast sem fyrst "á kortið" sem áfangastaður fyrir Kínverja. Í apríl sl. undirrituðu Kína og Ísland svonefnt ADS-samkomulag (Approved Destination Status) og í kjölfarið fengu ríflega 500 ferðaskrifstofur leyfi til þess að skipuleggja ferðir frá Kína til Íslands. Síðan hefur verið unnið áfram að málinu og m.a. kom Kínverski ferðamálastjórinn í heimsókn hingað til lands og átti fundi með Magnúsi Oddssyni ferðamálastjóra.  
Lesa meira

Samstarf hins opinbera og einkageirans um sjálfbærnivottun í ferðaþjónustu

-Samantekt eftir WTO ráðstefnu í Tékklandi 18. og 19. október 2004. Ráðstefnu Alþjóðaferðamálaráðsins (WTO) sóttu rúmlega hundrað aðilar frá tæplega þrjátíu löndum. Var hún haldin í Maríánské Lázné, sem er rómaður gamall baðstaður í Tékklandi, einnig þekktur sem Marienbad. Ráðstefnan var margþætt, enda verið að vinna að nokkurs konar samantekt á vottunarkerfum ferðaþjónustunnar í Evrópu. Sjálfbær þróun - ábyrgð okkar allra Á fyrri degi ráðstefnunnar voru haldin framsöguerindi en á þeim síðari störfuðu vinnuhópar. Upphafserindið flutti Eugenio Yunis, yfirmaður sjálfbærrar þróunar í ferðaþjónustu innan WTO. Hann sagði það siðferðilega skyldu þjóða Evrópu, bæði ríkisstjórna og sveitarstjórna, að vinna að sjálfbærri þróun í ferðaþjónustu, enda væri það í anda þeirrar yfirlýsingar sem þjóðirnar undirrituðu eftir Ríó ráðstefnuna 1992. Hvatti hann jafnframt til þess að sjálfbær þróun ferðaþjónustu yrði vottuð svo hægt væri að treysta á áreiðanleika hennar. Taldi hann fyrirtækin verða að stefna að sjálfbærri þróun í rekstri, því án markvissra aðgerða myndi sú vara sem verið er að selja fljótt spillast og ferðamönnum fækka. Hann taldi það ekki vera fyrirtækjanna að bíða eftir því að ferðamaðurinn kallaði eftir vottun, heldur ættu þau að taka frumkvæðið og bjóða hana. Ísland í fremstu röðÁ ráðstefnunni var Snæfellsnesverkefnið kynnt í samstarfi við Green Globe 21. Greinilegt er að Ísland er komið vel áleiðis miðað við flestar aðrar þjóðir Evrópu hvað varðar stefnumótun í anda sjálfbærrar þróunar og vottun svæða og fyrirtækja í ferðaþjónustu. Höfðu ýmsir ráðstefnugestir það á orði að Íslendingar hefðu náð langt í þessum málum. Ísland á greinilega möguleika á að verða leiðandi afl í þessum málum innan álfunnar, einkum og sér í lagi ef stjórnvöld (ríkisstjórn og sveitarstjórnir) fylgja málum fast eftir með skýrt afmarkaðri stefnu. Green Globe víðtækasta vottunarkerfið Í kynningu fyrri daginn og í vinnuhópum síðari daginn kom greinilega í ljós að Green Globe 21 er eitt víðtækasta vottunarkerfið sem ferðaþjónustan í heiminum hefur aðgang að. Green Globe 21 hefur útbúið viðmiðunarreglur fyrir 26 greinar ferðaþjónustu, auk þess sem það vottar samfélög (communities) og einstaka áfangastaði ferðamanna (attractions). Því er ljóst að hluti fyrirtækja í íslenskri ferðaþjónustu, svo og Snæfellsnes, hefur fylkt sér um öflugt vottunarkerfi. Green Globe 21 er einnig sérstakt að því leyti að það sameinar áherslu á umhverfisstjórnunarkerfi og frammistöðumarkmið sem stuðla að stöðugum úrbótum í átt að sjálfbærri þróun. Þó má áætla að ávallt verði til einhver staðbundin vottunarkerfi þar sem aðstæður geta verið mismunandi. Mikilvægustu niðurstöður vinnuhópaVinnuhópar ráðstefnunnar voru þrír og skiluðu þeir allir niðurstöðum sem verða samræmdar. Eitt atriði var sérlega áberandi í niðurstöðum hópanna. Allir töldu þeir mikilvægast að ríkisstjórnir og sveitarstjórnir gæfu tóninn með skýrt markaðri stefnu í anda sjálfbærrar þróunar líkt og gert hefur verið á Snæfellsnesi í samstarfi við Samgönguráðuneytið/Ferðamálaráð (sveitarstjórnir-ríkisstjórn). Þessi niðurstaða undirstrikar þá miklu framsýni og ábyrgð sem íslensk stjórnvöld hafa sýnt. Niðurstöður vinnuhópanna bentu jafnframt til þess að einstaklingar gætu hafið vinnu að vottun, en nauðsynlegt væri að stefna og stuðningur við sjálfbæra þróun kæmi að ofan frá stjórnvöldum, því að eftir höfðinu dansa limirnir. Einn vinnuhópur ráðstefnunnar komst einnig að þeirri meginniðurstöðu að í framtíðinni skyldu öll vottunarkerfi í Evrópu leggja áherslu á sjálfbæra þróun, þ.e.a.s. vistfræðilega, efnahagslega og félagslega þætti - ekki aðeins þann vistfræðilega. Töldu þátttakendur að innan fárra ára yrði umhverfisvottun talin jafnsjálfsögð staðfesting á samfélagslegri ábyrgð og stjörnuflokkun er talin varðandi gæðamál í dag. Grænþvottur Grænþvottur, er hugtak yfir blekkingu sem viðhöfð er þegar fyrirtæki eru með sýndarmennsku í umhverfismálum. Ferðafólk verður sífellt meðvitaðra um umhverfismál. Þar af leiðandi er það mikilvægt fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu að hafa sýnilega og sannfærandi stefnu um sjálfbæra þróun. Í nánustu framtíð má telja líklegt að ferðafólk snúi sér í síauknum mæli til fyrirtækja og svæða sem mótað hafa trúverðuga stefnu og fengið starf sitt að sjálfbærri þróun vottað af óháðum aðila. Framangreind samantekt er sameiginleg niðurstaða íslensku þátttakendanna á WTO ráðstefnunni en þeir voru:Arnheiður Hjörleifsdóttir, stjórnarmaður í Félagi ferðaþjónustubændaElías Gíslason, forstöðumaður upplýsinga- og þróunarsviðs Ferðamálaráðs ÍslandsGuðrún og Guðlaugur Bergmann, Leiðarljósi ehf. ráðgjafaþjónustu í umhverfismálumKjartan Bollason, verkefnisstjóri Green Globe 21 við Háskólann á HólumValur Þór Hilmarsson, umhverfisfulltrúi Ferðamálaráðs ÍslandsÞorleifur Þór Jónsson, hagfræðingur Samtaka ferðaþjónustunnar Helstu þættir: Við berum öll ábyrgð á sjálfbærri þróun, einkum og sér í lagi við sem búum í Evrópu en helmingur ferðalaga heims á sér stað í þeirri heimsálfu. Kynningin á Snæfellsnesi og áfanga þess í Green Globe 21 vottunarkerfinu vakti verðskuldaða athygli. Íslendingar þóttu vera framarlega í stefnumótun að sjálfbærri þróun Green Globe 21 er víðtækasta vottunarkerfið fyrir ferðaþjónustuna og jafnframt hið eina sem er alþjóðlegt, ef frá er talinn umhverfisstjórnunarstaðallinn ISO 14001 og Bláfáninn sem einnig er alþjóðlegur en tekur eingöngu til baðstranda og smáhafna. Leiðandi afl ríkisstjórna og sveitarstjórna er mikilvægt til að hægt sé að vinna að sjálfbærri þróun. Ísland er komið vel á veg og því mikilvægt að fylgja málinu fast eftir til að halda forskotinu  
Lesa meira

Símenntunarverkefni til eflingar ferðaþjónustu á Norðurlandi

Farskóli Norðurlands vestra, Ferðamálasetur Íslands, Fræþing, Hólaskóli, Markaðsskrifstofa ferðamála á Norðurlandi og SÍMEY hafa sameinast í verkefni sem hlotið hefur nafnið: "Samkennd - samvinna - samkeppni" og verður unnið til eflingar ferðaþjónustu á Norðurlandi. Verkefnið byggir á því að með öflugu fræðslustarfi megi skapa þá menningu að ferðaþjónustuaðilar á svæðinu upplifi sig sem nána samstarfsaðila sem hafi sameiginlegra hagsmuna að gæta og myndi eina heild í tengslum við markaðssetningu, móttöku á ferðamönnum og þróun ferðaþjónustu á öllu svæðinu. Hönnuð verður námskrá með greinargóðum markmiðslýsingum fyrir hvern námsþátt, sem fylgt verður eftir með um 40 klukkustunda löngu námskeiði í febrúar og mars 2005.Vonast er til að 20-30 þátttakendur úr hópi stjórnenda þeirra u.þ.b. 300 fyrirtækja sem starfa að ferðaþjónustu á umræddu svæði og sveitarstjórnarmenn eða starfsmenn sveitarfélaga, sem hafa með ferðamál að gera, muni sitja námskeiðið og líta á það sem fyrsta skref í markvissu framtíðarstarfi allra ferðaþjónustuaðila á Norðurlandi. Námskeiðið byggir á fjórum eftirfarandi námsþáttum: Hugmyndafræðin: "Ferðaþjónustuaðilar á Norðurlandi sem ein heild" Samvinna og samskipti Gæða- og öryggismál Fagmennska Áhersla verður lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir og að tengja svæðin saman með því að staðsetja námskeiðin víða auk þess sem fjarfundabúnaður verður notaður. Verkefnið hefur hlotið styrk frá Starfsmenntaráði en vonir standa til að nákvæm námskrá og markmiðslýsingar geri mögulegt að koma innihaldi námskeiðsins á framfæri við þátttakendur og tryggja góða heildarmynd þrátt fyrir að fjölmargir aðilar komi að verkefninu. Hugmyndin að verkefninu byggir auk þess á að hægt verði að nota módelið á hvaða landsvæði sem er til að samræma vinnu ferðaþjónustuaðila og auka markvisst samstarf. Nánari upplýsingar gefur Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar - SÍMEY, Þórsstíg 4, 600 Akureyri.Sími: 460-5720 simey@simey.is Sjá einnig heimasíðu Símey.  
Lesa meira

1000 erlendir gestir á dag

ú þegar liggja fyrir tölur um komu erlendra ferðamanna fyrstu níu mánuði ársins eru þeir orðnir um 37.000 fleiri en á sama tíma í fyrra. Miðað við þær upplýsingar sem eru fyrirliggjandi um bókanir síðustu mánuði ársins segir Magnús Oddsson, ferðamálastjóri því mega gera ráð fyrir að erlendir gestir til Íslands á þessu ári verði nálægt 365.000 eða um 45.000 fleiri en í fyrra. "Þessir 365.000 erlendir gestir samsvara því að hingað til lands komi að meðaltali hvern einasta dag ársins 1000 gestir, sem dvelja í landinu. Þessu til viðbótar koma gestir með skemmtiferðarskipum og svo þeir gestir sem hafa stutta viðdvöl í Leifsstöð. Ég veit ekki hvort fólk hefur almennt gert sér ljóst hve umsvifin í ferðaþjónustu hafa aukist hratt og að nú stefni í að þessu meðaltasmarkmiði um 1000 erlenda gesti á dag verði náð þegar á þessu ári," segir Magnús Oddsson, ferðamálastjóri. Höfum náð betri árangri en aðrir í jöfnun árstíðasveiflunnarDreifing gesta er að sjálfsögðu ekki jöfn alla daga ársins en í þeim efnum hefur samt orðið mikil breyting. Að sögn Magnúsar komu í ár um 1.800 erlendir gestir að meðaltali hvern dag sumarsins og gera má ráð fyrir um 730 að meðaltali utan sumars. Fyrir 10 árum, eða árið 1994, komu að meðaltali 1000 gestir daglega yfir sumarið en um 230 að meðaltali utan sumarsins. Þannig nú koma nú rúmlega þrefalt fleiri utan háannar en fyrir 10 árum en aukning í komu gesta að sumri er "aðeins" 80% á þessu 10 ára tímabili. "Þessar tölur staðfesta að sú áhersla sem hefur verið lögð á markaðssetningu og vöruþróun utan háannar hefur skilað verulegum árangri þegar litið er til komutíma gestanna. Við lauslega skoðun á tölfræði er ekki að sjá að nokkur önnur þjóð hafi náð viðlíka árangri í jöfnun árstíðarsveiflunnar á þessum 10 árum," segir Magnús. Skapað enn frekari forsendur til arðsemi og atvinnusköpunarAukningin utan háannar hefur að sjálfsögðu í för með sér verulega aukningu í tekjum af ferðamönnum. "Nú í vetur má gera ráð fyrir að hér verði um 200.000 erlendir ferðamenn, sem skili um 15 milljörðum króna í þjóðarbúið vegna kaupa á vörum og þjónustu Fyrir 10 árum voru hér um 60.000 erlendir gestir utan háannar sem skildu eftir um 4 milljarða vegna neyslu í landinu. Þessi árangur hlýtur að hafa gjörbreytt forsendum til heilsársreksturs fjölda fyrirtækja í greininni og þannig skapað enn frekari forsendur til arðsemi og atvinnusköpunar" segir Magnús. Ljósmynd: Ingi Gunnar Jóhannsson.  
Lesa meira

Mikil aukning ferðamanna fyrstu níu mánuði ársins

Í septembermánuði síðastliðnum fóru 30.900 erlendir ferðamenn um Leifsstöð, samkvæmt talningum Ferðamálaráðs. Þetta er aukning um ríflega 1.840 gesti sé miðað við sama mánuð í fyrra, eða 6,3%. Með tölum fyrir september liggur jafnframt fyrir fjöldi ferðamanna fyrstu þrjá fjórðunga ársins. Séu tölur bornar saman á milli ára kemur í ljós að fjölgun ferðamanna frá áramótum nemur 14,4% eða 37.344 manns. Í lok september í ár höfðu þannig um 297.300 erlendir gestir farið um Leifsstöð m.v. 259.961 á sama tímabili í fyrra. Um helming aukningarinnar fyrstu 9 mánuði ársins, má rekja til aukningu ferðamanna frá Danmörku, Bretlandi, Bandaríkjunum og Japan. Að sögn Ársæls Harðarsonar, forstöðumanns markaðssviðs Ferðamálaráðs er þessi vöxtur í samræmi við væntingar og í takt við stóraukna markaðssókn fyrirtækja og stjórnvalda undangengin misseri. Nánari samanburð á milli mánaða má sjá í töflunum hér að neðan. Heildarniðurstöður úr talningum Ferðamálaráðs eru aðgengilegar hér inn á vefnum undir liðnum "Tölfræði".   Fjöldi ferðamanna í september* Þjóðerni 2002 2003 2004 Mism. 03-04 % Bandaríkin 4.172 4.554 4.530 -24 -0,5% Bretland 3.271 4.179 4.469 290 6,9% Danmörk 2.143 2.561 3.612 1.051 41,0% Finnland 676 715 813 98 13,7% Frakkland 1.653 1.487 1.403 -84 -5,6% Holland 940 844 1.085 241 28,6% Ítalía 393 546 525 -21 -3,8% Japan 337 388 665 277 71,4% Kanada 271 310 341 31 10,0% Noregur 2.711 2.331 2.549 218 9,4% Spánn 341 481 537 56 11,6% Sviss 322 324 298 -26 -8,0% Svíþjóð 2.190 2.665 2.693 28 1,1% Þýskaland 2.547 4.544 3.420 -1.124 -24,7% Önnur þjóðerni 2.586 3.129 3.960 831 26,6% Samtals 24.553 29.058 30.900 1.842 6,3%             Ísland 20.201 25.170 30.055 4.885 19,4%             Heimild: Ferðamálaráð Íslands, brottfarir erlendra farþega í Leifsstöð. *Hér eru ekki taldir með farþegar Norrænu eða farþegar sem fara um aðra millilandaflugvelli en Keflavík.             Frá áramótum   2003 2004 Aukn. % Bandaríkin 37.054 40.742 3.688 10,0% Bretland 43.153 48.327 5.174 12,0% Danmörk 20.015 27.343 7.328 36,6% Finnland 5.596 6.330 734 13,1% Frakkland 19.030 19.732 702 3,7% Holland 9.360 9.926 566 6,0% Ítalía 8.395 8.866 471 5,6% Japan 3.117 5.801 2.684 86,1% Kanada 2.119 2.775 656 31,0% Noregur 19.188 21.717 2.529 13,2% Spánn 4.808 5.351 543 11,3% Sviss 5.878 6.733 855 14,5% Svíþjóð 19.897 21.941 2.044 10,3% Þýskaland 34.269 35.997 1.728 5,0% Önnur þjóðerni 28.082 35.724 7.642 27,2% Samtals 259.961 297.305 37.344 14,4%           Ísland 223.021 266.400 43.379 19,5%  
Lesa meira

Íslendingar hljóta gull- og silfurverðlaun í nemakeppni AEHT

Nemendur af ferðamálabraut og úr Hótel- og veitingaskóla Menntaskólans í Kópavogi komu sáu og sigruðu í nemakeppni í eftirréttagerð og í ferðakynningum í Bled í Slóveníu fyrr í mánuðinum.
Lesa meira

Ferðamálasamtök Íslands skora á stjórnvöld að endurskoða fjárlagafrumvarpið

Á stjórnarfundi Ferðamálasamtaka Íslands, sem haldinn var á Kirkjubæjarklaustri 14. október síðastliðinn, var samþykkt ályktun þar sem skorað er á stjórnvöld að endurskoða tillögur sínar í fjárlögum fyrir árið 2005 er snýr að framlögum til ferðamála. Orðrétt segir í ályktuninni: "Stjórn Ferðamálasamtaka Íslands skorar á fjármálaráðherra, fjárlaganefnd og aðra þingmenn að endurskoða tillögur sínar í fjárlögum fyrir árið 2005, þar sem lagt er til að lækka til muna framlög til ferðamála. Það getur ekki verið rökrétt að draga úr slagkrafti þeirrar atvinnugreinar sem hefur undanfarin ár verið helsti vaxtarsproti í íslensku atvinnulífi og átt stóran þátt í miklum hagvexti þjóðarinnar. Það væri mikill skaði ef skera á niður framlög sem stjórnvöld hafa veitt til grunnþátta ferðaþjónustunnar eins og framlög til upplýsingamiðlunar, upplýsingamiðstöðva og markaðssetningar innanlands, ekki síst með skýrskotun til þess að ferðamenn á eigin vegum eru nú mun fleiri en þeir sem koma í hópum. Einnig væri það mikill skaði ef minnka á framlög til faglegrar kynningar og markaðssetningar landsins erlendis í samvinnu við atvinnugreinina."  
Lesa meira

Myndir frá ferðamálaráðstefnunni á Kirkjubæjarklaustri

Hér koma myndir sem teknar voru á Ferðamálaráðstefnunni á Kirkjubæjarklaustri 14.-15. október síðastliðinn. Opna myndasíðu
Lesa meira

Ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum

Föstudaginn 22. október verður haldin fimmta ráðstefnan um rannsóknir í félagsvísindum á vegum viðskipta- og hagfræðideildar, félagsvísindadeildar og lagadeildar Háskóla Íslands. Flutt verða yfir eitthundrað erindi þar sem kynntar verða niðurstöður nýlegra rannsókna á sviði félagsvísindanna, m.a. á sviði ferðamála. Ráðstefnan er öllum opin og erindin sem tengjast ferðamálum eru vegum viðskipta- og hagfræðideildar og fara fram í stofu 202 í Odda á milli kl. 13 og 15. Erindin eru þrjú talsins: Anna Dóra Sæþórsdóttir, lektor við HÍ:Þversagnir í upplifunum og óskum ferðamanna á víðernum Bergþóra Aradóttir, sérfræðingur við Ferðamálasetur Íslands:Uppbygging aðstöðu fyrir ferðalanga í óbyggðum. Um lífsferil ferðamannastaðanna Landmannalauga og Lónsöræfa. Helgi Gestsson, forstöðumaður Ferðamálaseturs Íslands:Mótun menningarstefnu sveitarfélaga Heildardagskrá ráðstefnunnar  
Lesa meira

Hópbílar og Hagvagnar fá alþjóðlega umhverfisvottun

Á dögunum fengu Hópbílar og Hagvagnar afhenta viðurkenningu til staðfestingar á því að umhverfisstjórnun þeirra uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í ISO 14001 alþjóðlega umhverfisstjórnunarstaðlinum. Aðeins 3 önnur fyrirtæki hérlendis hafa náð þessu markmiði og eru Hópbílar og Hagvagnar fyrstu ferðaþjónustu- og samgöngufyrirtækin. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra afhenti vottorðin við hátíðlega athöfn í starfsstöð fyrirtækjanna í Hafnarfirði. Ráðherra sagði Hópbíla og Hagvagna vel að viðurkenningunni komna því fyrirtækin væru búin að innleiða hjá sér vottunarhæft umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt alþjóðlega umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO-14001 sem væri mjög kröfuharður staðall. Sturla bauð Hópbíla og Hagvagna velkomna í hóp þeirra fyrirtækja sem væru í fararbroddi í umhverfismálum og ánægjulegt að sjá þann árangur sem náðst hefur í því starfi. Sturla sagði stjórnendur Hópbíla og Hagvagna vera framsýna og að fyrirtækið og starfsmenn væru öðrum fyrirtækjum hvatning til góðra verka. Árangur af markvissu starfiÍ frétt frá fyrirtækjunum kemur fram að Hagvagnar og Hópbílar hafa unnið markvisst starf á sviði umhverfismála undanfarin ár. Fyrirtækin hafa allt frá árinu 2001 unnið að því að innleiða hjá sér vottað umhverfisstjórnunarkerfi og fengu fyrirtækjaviðurkenningu umhverfisráðuneytisins, Kuðunginn, fyrir árið 2003. ISO 14001 vottun felur í sér að fyrirtækin hafa komið á virku umhverfisstjórnunarkerfi í samræmi við alþjóðlega staðalinn ISO 14001. Á Íslandi hafa aðeins 3 fyrirtæki náð þessum árangri hingað til, þ.e. Alcan, Borgarplast og Árvakur (Morgunblaðið). Umhverfisstjórnunarkerfi Hópbíla og Hagvagna felur í sér að í fyrirtækjunum hefur verið skilgreind umhverfisstefna sem endurskoðuð er reglulega og þegar þörf er á. Til þess að raunverulega sé unnið skv. stefnunni hefur fyrirtækið skilgreint mælanleg markmið t.d. að minnka notkun díselolíu um ákveðið magn og síðast en ekki síst hafa fyrirtækin hrint aðgerðum í framkvæmd til að ná settum markmiðum. Hópbílar og Hagvagnar hafa gefið út umhverfisskýrslu og haldið grænt bókhald þar sem tekinn er saman sá árangur sem fyrirtækin hafa náð í umhverfismálum. Innan fyrirtækjanna er öflug fræðslustarfsemi og fá starfsmenn t.d. fræðslu um umhverfismál bæði í tengslum við eigið starf en sömuleiðis almenna fræðslu um það hvernig þeir geta sýnt umhverfinu og náttúrunni tillitsemi í daglegu lífi. Hópbílar og Hagvagnar hafa tekið upp vistakstur og sent alla sína bílstjóra á námskeið í vistakstri og hefur umhverfisstjóri Hópbíla einnig tekið virkan þátt í fræðslu um umhverfismál til að hvetja önnur fyrirtæki til dáða á þessu sviði. Við uppbyggingu umhverfisstjórnunarkerfisins hafa fyrirtækin notið góðs af faglegri ráðgjöf verkfræðistofunnar Línuhönnunar hf og IMG Deloitte, segir m.a. í frétt frá fyrirtækjunum. Meðfylgjandi mynd var tekin þegar Sturla Böðvarsson samgönguráðherraafhenti forsvarsmönnum fyrirtækjanna staðfestingu votunarinnar. Talið frá vinstri: Jóhann G. Bergþórsson stjórnarformaður, Gísli J. Friðjónsson forstjóri, Sturla Böðvarsson samgönguráðherra og Kjartan J. Kárason framkvæmdastjóri Vottunar hf.  
Lesa meira