Fréttir

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið tekið til starfa

Frá og með deginum í dag heyra ferðamál undir nýtt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem til varð með sameiningu inaðarráðuneytis, efnahags- og viðskiptaráðuneytis og landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytis. Ráðherra verður Steingrímur J. Sigfússon og ráuneytisstjóri er Kristján Skarphéðinsson. Nýja ráðuneytið er til húsa að Skúlagötu 4 í Reykjavík og síminn er 545-9700. Skrifstofur í ráðuneytinu verða 7 og málaflokkar 14 en hægt er að kynna sér skipulag nýja ráðuneytisins á vef þess. www.atvinnuvegaraduneyti.is
Lesa meira

Fróðleg erindi um viðisaukaskatt og ferðaþjónustu

Í dag gekkst KPMG fyrir fundi þar sem flutt voru fróðleg erindi um virðisaukaskatt og ferðaþjónustu. Innan ferðaþjónustunnar gilda flóknar reglur um virðisaukaskatt og misjafnt hvort aðilar innan hennar eru í virðisaukaumhverfi eða ekki. Einnig er þjónusta seld í báðum þrepum virðisaukaskatts. Soffía Eydís Björgvinsdóttir fór stuttlega yfir þessar reglur og helstu álitaefni um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Þá kynnti Alexander G. Eðvardsson niðurstöður könnunar KPMG á þeim miklu áhrifum sem fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts á gistingu mun að hans mati hafa. Glærur frá erindum þeirra beggja má nálgast á vef KPMG.
Lesa meira

Átak til atvinnusköpunar - auglýst eftir styrkjum

Iðnaðarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki úr verkefninu Átaki til atvinnusköpunar. Þar eru veittir styrkir til nýsköpunarverkefna og markaðsaðgerða starfandi frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtækja. Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur umsjón með umsóknarferlinu fyrir hönd iðnaðarráðuneytisins. Umsóknarfrestur haustið 2012 er 20. september. Markmið verkefnisins: Að styðja við þróun nýsköpunarhugmynda á fyrri stigum sem hlotið gætu frekari fjármögnun sjóða og fjárfesta Að styðja við undirbúning og framkvæmd markaðsaðgerða í frumkvöðla og sprotafyrirtækjum Nánar á vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
Lesa meira

Áætlunarflug á milli Íslands og Rússlands í fyrsta sinn

St. Pétursborg er meðal þriggja nýrra áfangastaða sem Icelandair hefur tilkynnt að flogið verði til næsta sumar. Þar með verður í fyrsta sinn í boði áætlunarflug á milli Rússlands og Íslands og því um viss tímamót að ræða. Hinir tveir nýju áfangastaðirnir eru Anchorage í Alaska og Zurich í Sviss. Flugið til St. Pétursborgar hefst 1. júní og flogið verður tvisvar í viku til 17. september. Flugið tekur 4 klukkustundir, lennt er á Íslandi að morgni sem gefur kost á tengiflugi áfram vestur um haf. Flugið til Zurich verður tvisvar í viku frá 1. júní til 14. september. Sama er með Anchorage í Alaska. Þangað verður einnig flogið tvisvar í viku, frá 15. maí til 15. september. Alaska er stærsta fylki Bandaríkjanna að flatarmáli og hefur beint áætlubarflug ekki áður veðir í boði til og frá Íslandi. Í frétt frá Icelandair kemur fram að unnið er að frágangi heildaráætlunar Icelandair fyrir árið 2013 og verður hún kynnt á næstunni. Mynd: Frá St. Pétursborg / saint-petersburg.com
Lesa meira

NATA auglýsir eftir styrkumsóknum og opnar nýjan vef

Auglýst hefur verið eftir styrkumsóknum frá NATA, samstarfssamningi Íslands, Færeyja og Grænlands á sviði ferðamála. Jafnframt hefur verið opnaður nýr vefur fyrir NATA og fara allar umsóknir þar í gegn á rafrænum eyðublöðum. Ný vefsíðaÁ nýjum vef NATA á slóðinni www.nata.is er að finna allar helstu upplýsingar um samtökin, bæði á ensku og dönsku. Ítarlegar upplýsingar eru um styrkjamöguleika og meðal nýjunga eru rafræn umsóknareyðublöð þar sem allar umsóknir fara nú í gegn um, sem fyrr segir. Þá má einnig nefna nýja þjónustu þar sem fyrirtæki geta leitað eftir samstarfsaðilum í hinum löndunum, öðru eða báðum eftir atvikum. Styrkir til tvenns konar verkefnaÍ samræmi við það sem samningur landanna kveður á um er hægt að sækja um styrki til tvennskonar verkefna. Annars vegar verkefna í ferðaþjónustu og hins vegar ferðastyrki, t.d. vegna skólahópa, íþróttahópa eða menningarverkefna. Styrkir til verkefna í ferðaþjónustu Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli landanna þriggja geta sótt um styrk að hámarki 100.000 danskar krónur, eða að hámarki 50% þeirra kostnaðarliða sem styrktir eru. Skulu umsóknir fela í sér samstarf milli einstaklinga, stofnana eða fyrirtækja í tveimur af löndunum þremur hið minnsta. Ekki eru veittir styrkir vegna launakostnaðar, ráðgjafar, útgáfu efnis eða vefsíðugerðar. Sækja má um aðstoð á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu. Til markaðssetningar. Til nýsköpunar- og – vöruþróunar. Til að mynda tengslanet og miðla þekkingu. Til gæða- og umhverfismála innan ferðaþjónustunnar. Við mat á umsóknum verður tekið tillit til eftirfarandi þátta: Verkefnishugmyndar og gæða umsóknarinnar. Ófullgerðar umsóknir verða ekki teknar til greina. Nýnæmis og nýsköpunargildis verkefnisins Markaðstengingar Kostnaðaráætlunar og annarrar fjármögnunar Samfélagslegs gildis Styrkir vegna kynnis- og námsferðaEitt af markmiðum samstarfssamnings um ferðamál á milli Íslands, Grænlands og Færeyja er að auka samskipti og fjölga heimsóknum á milli landanna þriggja. Hér með eru auglýstir ferðastyrkir til þeirra sem vinna að samstarfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið minnsta. Styrkjunum er einvörðungu ætlað að standa straum af ferðakostnaði, ekki gistingu eða uppihaldi. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er  1.000 danskar krónur vegna ferðalaga milli Íslands og Grænlands annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra: Skóla Íþróttahópa Tónlistarhópa Annars menningarsamstarfs Við mat á umsóknum verður tekið tillit til eftirfarandi atriða: Verkefnishugmynd Gæði umsóknar. Ófullgerðar umsóknir verða ekki teknar til greina. Gagnkvæmni og tengslamyndun Kostnaðaráætlun, fjármögnun Hvar er sótt um?Allar umsóknir þurfa að berast með rafrænum hætti á þar til gerðum umsóknarblöðum sem finna má á vef NATA. Vefurinn og umsóknarformin eru bæði á dönsku og ensku. Nánari leiðbeiningar um umsóknir á vef NATA Opna umsóknasíðu á vef NATA SkilafresturLokafrestur til að skila umsókn er 10. september 2012. Umsóknir eða fylgigögn sem berast eftir þann tíma verða ekki tekin gild. Niðurstaða stjórnar NATA um úthlutun mun liggja fyrir um miðjan október. Nánari upplýsingarNánari upplýsingar gefur starfsmaður NATA, Mette K. Kibsgaard, sími 00 298 30 9914 eða í gegnum netfangið mette@industry.fo
Lesa meira

Nýtt kynningarefni á kínversku

Sendiráð Íslands í Peking og Íslandsstofa hafa ákveðið að gefa út í nýtt og endurbætt kynningarefni um ferðaþjónustu á Íslandi í tengslum við China International Travel Mart (CITM) sem fer fram í Shanghai í nóvember. Kynningarefnið samanstendur af Íslandskorti, landkynningarbæklingi og lítilli handbók (A5) með upplýsingum um ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi. Allir textar verða á kínversku og myndefni og framsetning verður valin með kínverskan markhóp í huga. Fyrirtækjum stendur til boða að vera með einnar síðu auglýsingu í handbókinni fyrir aðeins 50.000 krónur. Ein síða er í boði fyrir hvert fyrirtæki og er gert ráð fyrir að prenta bókina í 5000 eintökum. Staðfesta þarf kaup á auglýsingu fyrir 5. september nk. CITM fer fram í dagana 15.-18. nóvember á þessu ári í Shanghai New International Expo Centre í nýja viðskiptahverfinu Pudong í austurhluta Shanghai. Íslandsstofa, í samstarfi við sendiráðið í Peking, skipuleggur sameiginlegan bás fyrir íslensk fyrirtæki á sýningunni. Fyrirtæki sem taka þátt eru hvött til að vera með í handbókinni og koma sér þannig á framfæri. Frekari upplýsingar veita:Hafliði Sævarsson hjá sendiráðinu í Peking, haflidi@mfa.is og Þorleifur Þór Jónsson hjá Íslandsstofu, thorleifur@islandsstofa.is. Mynd: Ragnar Th. Sigurðsson, arctic-images.com
Lesa meira

Hugmyndasamkeppni um hönnun og ásýnd fornleifa við Stöng

Fornleifavernd ríkisins í samvinnu við Skeiða- og Gnúpverjahrepp og Arkitektafélag Íslands efnir í sumar til almennrar hugmyndasamkeppni um tillögur að hönnun ásýndar og umhverfis fornleifa sem eru við Stöng í Þjórsárdal. Minjastaður í fyrsta skipti hannaður heildrænt Með verkefninu sem er minjastaður á Íslandi í fyrsta skipti hannaður heildrænt með hliðsjón af umhverfisþáttum og með það í huga að gera hann aðgengilegan og áhugaverðan fyrir almenning. Hér er því um frumkvöðlaverkefni að ræða. Áhugi er fyrir að gera sem flestar af fornleifunum í dalnum aðgengilegar fyrir ferðamenn á næstu árum. Hugsanlegt er að yfirfæra megi hugmyndina að fullu eða að hluta yfir á aðrar fornleifar í dalnum. Markmiðið er að nýta megi lausnina sem tillögu að því hvernig megi vinna að svipuðum verkefnum í framtíðinni á öðrum íslenskum minjastöðum. Keppnislýsing og samkeppnisgögnKeppnislýsing er aðgengileg á vef Arkitektafélags Íslands, www.ai.is, á vef Félags íslenskra landslagsarkitekta, www.fila.is og á vef Fornleifaverndar ríkisins, www.fornleifavernd.is . Samkeppnisgögn eru afhent á skrifstofu Arkitektafélags Íslands, Engjateigi 9, Reykjavík, á milli kl. 09:00 og 13:00 virka daga. Nánari upplýsingar og verkefnaskilHægtb er að fá nánari upplýsingar hjá trúnaðarmanni samkeppninnar í síma 899 6225 eða með tölvupósti á netfangið harh@simnet.is. Tillögum skal skila til trúnaðarmanns, á skrifstofu Arkitekafélags Íslands að Engjateig 9 eigi síðar en 28. september 2012.  
Lesa meira

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða - Styttist í lok umsóknarfrests

Vert er að minna á að nú eru tæpar fjórar vikur í lok umsóknarfrests um styrki úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða fyrir árið 2013. Umsóknarfrestur er til og með 10 september 2012 og umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar. Hlutverk sjóðsins:Framkvæmdasjóður ferðamannastaða er vistaður hjá Ferðamálastofu. Samkvæmt lögum nr. 75/2011 um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða er markmið og hlutverk sjóðsins að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun ferðamannastaða í opinberri eigu eða umsjón um land allt. Þá skal með fjármagni úr sjóðnum leitast við að tryggja öryggi ferðamanna og vernda náttúru landsins. Einnig er sjóðnum ætlað að fjölga viðkomustöðum ferðafólks til að draga úr álagi á fjölsótta ferðamannastaði. Áherslur og ábendingar til umsækjenda: Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og ferðamannaleiða. Framlög til einkaaðila eru háð því skilyrði að um sé að ræða ferðamannastaði sem eru opnir almenningi. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upphæð en 50% af kostnaði. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og trúverðugleika umsókna, mikilvægi verkefnis m.t.t. markmiða Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020, sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis ofl. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun, útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram “Menningarstefnu í mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu „Góðir staðir“ og „Handbók um merkingar á ferðamannastöðum og friðlöndum“ (sjá nánar á umsóknarsíðu). Verkefni verða að uppfylla amk. eitt af eftirfarandi skilyrðum: Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila eða á náttúruverndarsvæðum. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem einkaaðila. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum. Allar umsóknir skulu innihalda: a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum og skýrum hætti. b. Kostnaðar- og verkáætlunc. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra framkvæmda þá verður deiliskipulag,    fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja     skriflegt samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila Hverjir geta sótt um:Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum. Hvar ber að sækja um:Umsóknareyðublöð er að finna á hér á vefnum á sérstakri umsóknasíðu. Þar eru jafnframt leiðbeiningar um hvernig skal sækja um.  Opna upplýsingasíðu fyrir umsóknir Nánari upplýsingar veitir Sveinn Rúnar Traustason umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5500 eða með vefpósti sveinn@ferdamalastofa.is.   Auglýsing í PDF-útgáfu til útprentunar 
Lesa meira

Fréttatilkynning frá Samtökum ferðaþjónustunnar

Eins og fram hefur komið í fréttum stendur til að virðisaukaskattur á gistingu verði hækkaður úr 7% í 25,5%. Samtök ferðaþjónustunnar sendu í dag frá sér fréttatilkynningu vegna þessa. Jafnframt sendu samtökin hlekk á töflu þar sem sjá má samanburð á virðisaukaskatti á ferðaþjónustu í Evrópu. Fréttatilkynning: FÁDÆMA ÓVIRÐING VIÐ GREININA Fundur fjármálaráðherra með fulltrúum Samtaka ferðaþjónustunnar, sem haldinn var í gær um hugmyndir ríkisstjórnarinnar að hækka virðisaukaskatt á gistingu úr 7% í 25.5%, olli miklum vonbrigðum og ljóst að mönnum var full alvara að veita ferðaþjónustunni þetta rothögg.  Fulltrúar SAF hlustuðu agndofa á fjármálaráðherra segja eðlilegt að greinin taki á sig 17.3% verðhækkun þar sem hún sé á uppleið. Fjármálaráðherra sýndi ferðaþjónustunni og starfsfólki hennar fádæma óvirðingu í fréttum Sjónavarps í gærkvöldi þegar hún sagði neðra þrep virðisaukaskatt vera ríkisstyrk.  29 þjóðir af 32 í Evrópu eru með gistinguna í neðra þrepi virðisaukaskatts.  Þær þjóðir kalla það ekki ríkisstyrk, þær gera það til þess að ferðaþjónustan dafni og færi meiri tekjur í þjóðarbú.   Þar mega atvinnugreinar dafna.  Þjóðverjar lækkuðu t.d. virðisaukaskatt á gistingu úr 19% í 7% þegar fór að kreppa að í Evrópu í þessu skyni. Samtök ferðaþjónustunnar hvetja ríkisstjórnina til að hætta alfarið við þessa fáránlegu hugmynd og leyfa ferðaþjónustunni að dafna, öllum til góðs. Nánari upplýsingar veita:Árni Gunnarsson, formaður SAFSími: 899-6113 Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri SAFSími:  511-8000 og 822-0057 Mynd: Reykjavíkurtjörn / Ragnar Th. Sigurðsson, arctic-images.com
Lesa meira

Ferðamenn í júlí 112 þúsund

Samkvæmt talningum Ferðamálastofu fór 112.121 erlendur ferðamaður frá landinu í júlí síðastliðnum um Leifsstöð eða um 14 þúsund fleiri en í júlí á síðasta ári. Aldrei hafa jafnmargir ferðamenn komið til landsins í einum mánuði, eða frá því Ferðamálastofa hóf talningar í Leifsstöð árið 2002. Aukning milli ára 14,7%Ferðamenn í júlí í ár voru 14,7% fleiri en í júlí árið 2011. Þegar litið er til fjölda ferðamanna í júlímánuði á ellefu ára tímabili (2002-2012) má sjá 9,6% aukningu milli ára að jafnaði frá árinu 2002. Þjóðverjar og Bandaríkjamenn ríflega fjórðungur ferðamannaAf einstaka þjóðernum voru flestir ferðamenn í júlí frá Þýskalandi (13,8%) og Bandaríkjunum (13,3%). Ferðamenn frá Bretlandi (7,6%), Frakklandi (7,5%), Danmörku (7,3%), Noregi (6,0%) og Svíþjóð (5,6%) fylgdu þar á eftir en samanlagt voru framangreindar sjö þjóðir 61,1% ferðamanna í júlímánuði. Af einstaka þjóðum fjölgaði Þjóðverjum mest í júlí, þannig komu tæplega þrjú þúsund fleiri Þjóðverjar í ár en fyrra. Þar á eftir fylgdu Bretar, Bandaríkjamenn og Svíar sem voru um 1400 fleiri hver þjóð í júlí. Norðmönnum fjölgaði ennfremur umtalsvert eða um 1100 og Ítölum um 900. Ferðamönnum frá öðrum þjóðum fjölgaði mun minna. Ferðamönnum fjölgaði frá öllum mörkuðumÞegar litið er til einstakra markaðssvæða má sjá aukningu frá öllum mörkuðum í júlí. Hlutfallslega varð mest aukning frá Bretlandi (20,5%) og frá löndum sem flokkast undir aðra markaði (20,7%). Þar á eftir fylgdu Mið- og Suður-Evrópa (15,4%), Norðurlöndin (12,3%) og N-Ameríka (6,7%). Ferðamenn frá áramótumÞað sem af er ári hafa 357.006 erlendir ferðamenn farið frá landinu eða um 52 þúsund fleiri en á sama tímabili í fyrra. Aukningin nemur 17,2% milli ára. Hlutfallsleg aukning hefur verið frá öllum mörkuðum, mest frá Bretlandi eða 38,6%, löndum sem falla undir aðra markaði (21,4%)  og N-Ameríku (20,6%). Aukning frá Mið- og Suður Evrópu hefur verið heldur minni eða 10,5% og sama má segja um Norðurlöndin með 7,8% aukningu. Ferðir Íslendinga utanUm 35 þúsund Íslendingar fóru utan í júlí síðastliðnum, 7,5% fleiri en í júlí á árinu 2011. Frá áramótum hafa 205.881 Íslendingar farið utan, 5,5% fleiri en árinu áður en þá fóru um 195 þúsund utan á sama tímabili. Talningar Ferðamálastofu ná yfir allar brottfarir frá landinu um Leifsstöð. Skiptingu milli landa má sjá í töflunni hér að neðan og nánari upplýsingar undir liðnum Talnaefni/ferðamannatalningar hér á vefnum. Nánari upplýsingar veitir Oddný Þóra Óladóttir, rannsóknastjóri oddny@ferdamalastofa.is Júlí eftir þjóðernum Janúar - júlí eftir þjóðernum       Breyting milli ára       Breyting milli ára   2011 2012 Fjöldi (%)   2011 2012 Fjöldi (%) Bandaríkin 13.545 14.960 1.415 10,4   Bandaríkin 43.079 53.443 10.364 24,1 Bretland 7.059 8.506 1.447 20,5   Bretland 38.794 53.758 14.964 38,6 Danmörk 7.996 8.167 171 2,1   Danmörk 24.444 24.113 -331 -1,4 Finnland 2.318 2.198 -120 -5,2   Finnland 6.980 8.020 1.040 14,9 Frakkland 7.945 8.454 509 6,4   Frakkland 19.765 21.863 2.098 10,6 Holland 3.398 3.841 443 13,0   Holland 11.589 12.459 870 7,5 Ítalía 2.260 3.176 916 40,5   Ítalía 5.006 6.122 1.116 22,3 Japan 543 589 46 8,5   Japan 3.757 4.955 1.198 31,9 Kanada 3.332 3.048 -284 -8,5   Kanada 9.445 9.886 441 4,7 Kína 1.544 2.408 864 56,0   Kína 4.643 7.097 2.454 52,9 Noregur 5.552 6.686 1.134 20,4   Noregur 24.008 28.031 4.023 16,8 Pólland 2.839 2.957 118 4,2   Pólland 8.723 8.895 172 2,0 Rússland 547 752 205 37,5   Rússland 1.528 2.466 938 61,4 Spánn 3.017 2.971 -46 -1,5   Spánn 6.320 6.291 -29 -0,5 Sviss 3.659 3.918 259 7,1   Sviss 5.753 6.715 962 16,7 Svíþjóð 4.893 6.257 1.364 27,9   Svíþjóð 19.478 20.567 1.089 5,6 Þýskaland 12.498 15.461 2.963 23,7   Þýskaland 32.623 36.102 3.479 10,7 Annað 14.812 17.772 2.960 20,0   Annað 38.708 46.223 7.515 19,4 Samtals 97.757 112.121 14.364 14,7   Samtals 304.643 357.006 52.363 17,2                       Júlí eftir markaðssvæðum Janúar - júlí eftir markaðssvæðum       Breyting milli ára       Breyting milli ára   2011 2012 Fjöldi (%)   2012 2012 Fjöldi (%) Norðurlönd 20.759 23.308 2.549 12,3   Norðurlönd 74.910 80.731 5.821 7,8 Bretland 7.059 8.506 1.447 20,5   Bretland 38.794 53.758 14.964 38,6 Mið-/S-Evrópa 32.777 37.821 5.044 15,4   Mið-/S-Evrópa 81.056 89.552 8.496 10,5 N-Ameríka 16.877 18.008 1.131 6,7   N-Ameríka 52.524 63.329 10.805 20,6 Annað 20.285 24.478 4.193 20,7   Annað 57.359 69.636 12.277 21,4 Samtals 97.757 112.121 14.364 14,7   Samtals 304.643 357.006 52.363 17,2                       Ísland 32.629 35.061 2.432 7,5   Ísland 195.204 205.881 10.677 5,5      
Lesa meira