Fréttir

Ferðamálastofa auglýsir eftir umhverfisfulltrúa

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða umhverfisfulltrúa í 100% starf. Umhverfisfulltrúi starfar á upplýsinga- og þróunarsviði  stofnunarinnar og heyrir undir forstöðumann sviðsins, sem staðsett er á  Akureyri.  Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.   Starfssvið: Umsjón og ráðgjöf vegna styrkúthlutana til umhverfismála. Úttekt á ferðamannastöðum og tillögugerð um úrbætur. Ráðgjöf til ferðaþjónustuaðila í umhverfismálum. Umsjón með útgáfu og fræðslumálum er snerta umhverfismál. Umsagnir vegna umhverfismats sem Ferðmálastofu berast. Gerð og umsjón með umhverfisstefnu Ferðamálastofu. Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun eða sambærileg menntun er nýtist í starfi. Framhaldsmenntun á sviði umhverfismála er æskileg. Reynsla af framkvæmd umhverfisverkefna er æskileg Þekking á áætlana- og samningagerð er kostur. Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur. Framtakssemi, sjálfstæði í vinnubrögðum og færni í mannlegum samskiptum. Góð tölvukunnátta Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi starf í vaxandi málaflokki innan stofnunarinnar.  Nánari upplýsingar um starfið veita Elías Bj. Gíslason, forstöðumaður upplýsinga- og þróunarsviðs (elias@icetourist.is) og Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri (olof@icetourist.is), en upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna á samskiptavef stofnunarinnar www.ferdamalastofa.is.   Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2008 og er óskað eftir því að viðkomandi einstaklingur hefji störf 1. október. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti til forstöðumanns upplýsinga- og þróunarsviðs (elias@icetourist.is) eða á skrifstofu Ferðamálastofu, Strandgötu 29, 600 Akureyri og vera merktar starfinu. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.    
Lesa meira

Erlendum gestum fjölgar um tæp 7% fyrstu 6 mánuði ársins

Alls fóru tæplega 190 þúsund erlendir gestir frá landinu um Leifsstöð fyrstu sex mánuði ársins 2008 samkvæmt talningum Ferðamálastofu, en sömu mánuði í fyrra voru þeir 178 þúsund. Aukningin er um 11 þúsund eða 6,6%. Talningin nær yfir allar brottfarir erlendra gesta um Leifsstöð og er vinnuafl sem fyrr inn í þeim.   Þróun á mörkuðum Frá áramótum hefur orðið umtalsverð fjölgun frá Mið-Evrópu, Hollendingum hefur fjölgað um 40%, Frökkum um 24% og Þjóðverjum um 18%. Norðurlandabúum fjölgar um tæp 5% og munar þar mest um fjölgun Finna. Bretum fækkar hins vegar um 4% og gestum frá Bandaríkjunum enn meir eða um 23%. Að stórum hluta má rekja fækkun Bandaríkjamanna til þess að Flugleiðir hættu flugi til Baltimore um miðjan janúar 2008.  Kanadamönnun hefur hins vegar fjölgað verulega, sem kemur ekki á óvart, en Toronto var bætt við sem áfangastað í maí 2008. Brottförum annarra landa Evrópu og fjarmarkaða fjölgar töluvert eða um 22%, en þar munar mest um Pólverja.   Þrátt fyrir hátt olíuverð og efnahagssveiflur á okkar helstu markaðssvæðum er búist við aukningu ferðamanna í sumar. Búist er við nokkurri fjölgun gesta frá Mið-Evrópu, enda um aukið sætaframboð að ræða og sterka Evru. Erfitt er að spá fyrir um fjölda gesta á heildina litið, enda hefur sjaldan verið eins mikið um bókanir á síðustu stundu og nú í sumar. Þó svo hljóðið sé mismunandi í ferðaþjónustuaðilum búast flestir við viðunandi útkomu í sumar.   Í meðfylgjandi skjali má sjá fjölda gesta skipt eftir markaðssvæðum, þjóðerni og mánuðum  
Lesa meira

Gistinætur og gestakomur á hótelum í maí

Hagstofan hefur sent út frétt um gistinætur á hótelum í maí síðastliðnum sem voru 117.300 og er það sambærilegt við maí 2007. Gistinóttum fækkaði á höfuðborgarsvæðinu úr 83.000 í 79.800 eða um 4%. Á Norðurlandi fækkaði gistinóttum um rúmt 1%, úr 9.000 í 8.900, og á Austurlandi voru gistinætur sambærilegar við fyrra ár eða um 4.700. Gistinóttum fjölgaði umtalsvert á Suðurlandi, úr 10.700 í 13.500, eða rúm 26%. Gistinóttum fjölgaði einnig um rúm 4% á samanlögðu svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða, úr 9.900 í 10.300. Fjölgun gistinátta á hótelum á Suðurlandi í maí má bæði rekja til útlendinga (33%) og Íslendinga (14%). Fækkun gistinátta á öðrum landsvæðum milli ára má eingöngu rekja til útlendinga (-2%). Gistinóttum á hótelum fyrstu fimm mánuði ársins fjölgaði um tæp 4% milli áraGistinætur á hótelum fyrstu fimm mánuði ársins voru 428.000 en voru 412.000 á sama tímabili árið 2007. Fjölgun varð á Suðurlandi um rúm 20%, á höfuðborgarsvæðinu um 4% og á Norðurlandi um 2% milli ára. Gistinóttum fækkaði á öðrum landsvæðum mest á Austurlandi um 13% og á samanlögðu svæði Suðurnesja, Vesturlands og Vestfjarða um tæp 8%.  Fjölgun gistinátta fyrstu fimm mánuði ársins nær eingöngu til Íslendinga, 14%. Gistinætur útlendinga standa í stað á milli ára. Athygli skal vakin á því að hér er eingöngu átt við gistinætur á hótelum, þ.e. hótelum sem opin eru allt árið. Til þessa flokks gististaða teljast hvorki gistiheimili né hótel sem eingöngu eru opin yfir sumartímann. Tölur fyrir 2008 eru bráðabirgðatölur.  
Lesa meira

Erlendir gestir um Leifsstöð í júní 2008

Erlendir gestir um Leifsstöð í júní 2008 voru um 56.500 talsins, sem eru 800 fleiri gestir en í júnímánuði á síðastliðnu ári. Erlendum gestum fjölgar því um 1,5 % milli ára. Af einstökum markaðssvæðum er fjölgunin mest frá Mið- og S-Evrópu eða um 13,4 % og munar mest um fjölgun Frakka og Hollendinga. Norðurlandabúum fjölgar lítillega eða um 1,6%. Bretum fækkar hins vegar um rúm 16 % og N-Ameríkubúum um 22,3%. Brottförum gesta annarra landa Evrópu og fjarmarkaða fjölgar um 17,4% og munar þá mest um 50% aukningu Pólverja. Brottförum Íslendinga fækkar um nærri 10%.      Hér má sjá fjölda gesta um Leifsstöð í júní, skipt eftir þjóðernum og markaðssvæðum, en heildarniðurstöður úr talningum Ferðamálastofu í Leifsstöð má finna hér á vefnum undir liðnum Talnaefni. Ferðamenn í júní eftir markaðssvæðum   2007 2008  Breyting(%) Norðurlönd 14564 14803 1,6 Bretland 6594 5522 -16,3 Evrópa 11899 13497 13,4 N-Ameríka 9781 7600 -22,3 Annað 12889 15126 17,4 Samtals 55727 56548 1,5 Ferðamenn í júní eftir þjóðernum   2007 2008 Breyting(%) Bandaríkin 8788 5993 -31,8 Bretland 6594 5522 -16,3 Danmörk 4632 4743 2,4 Finnnland 1498 1529 2,1 Frakkland 2189 2819 28,8 Holland 1727 2081 20,5 Ítalía 1111 1112 0,1 Japan 463 549 18,6 Kanada 993 1607 61,8 Kína 1779 1023 -42,5 Noregur 4378 4145 -5,3 Pólland 2080 3138 50,9 Rússland 77 39 -49,4 Spánn 684 884 29,2 Sviss 841 743 -11,7 Svíþjóð 4056 4386 8,1 Þýskaland 5347 5858 9,6 Önnur lönd 8490 10377 22,2 Samtals 55727 56548 1,5 Ísland 54769 49493 -9,6 Heimild: Ferðamálastofa. Talningar við brottför úr Leifsstöð.
Lesa meira

Flestar leiðir á hálendinu opnar

Flestar leiðir á hálendinu hafa nú verið opnaðar fyrir umferð, nú síðast Sprengisandur og Fjallabaksleið syðri. Vegna aurbleytu og hættu á skemmdum er allur akstur enn bannaður á Dyngjuleið (milli Sprengisands og Öskju), á Stórasandi og inn í Þjófadali. Nýtt kort alla fimmtudagaVegagerðin gefur vikulega út kort yfir ástand fjallvega í byrjun sumars og kemur nýtt kort út vikulega, á fimmtudögum, fram eftir sumri á meðan einhverjir vegir eru lokaðir. Þessum kortum er meðal annars dreift til ferðaþjónustuaðila, á bensínstöðvar og víðar. Á vef Vegagerðarinnar er hægt að fylgjast nánar með ástandi fjallavega.
Lesa meira

Nýtt kynningarmyndband um Vesturland

Kynningarmyndin West Iceland for All Senses, eða Upplifðu allt Vesturland, er komið út. Það er ferðamálaklasinn All Senses sem gefur það út til kynningar á náttúru, mannlíf og menningu Vesturlands, eins og nafnið bendir til. Myndin er á geisladiskum og í þremur mismunandi lengdum, 3,3 - 9,3 og 14,3 mínútur með bæði ensku og íslensku tali. Friðþjófur Helga sá um myndatökur og klippingar en Steinar  Berg hafði umsjón með tónlist, samdi íslenskan texta og hafði yfirumsjón með verkinu. Shelagh Smith sá um enska textann. Benedikt Erlingsson og Martin Regal ljáðu rödd sína. Menningarsjóður Vesturland, Sparisjóður Mýrasýslu, Hvalfjarðarsveit, Borgarbyggð, Snæfellsbær, Grundarfjörður, Stykkishólmur og Dalabyggð styrktu myndina. Í frétt frá All Senses kemur fram að rúmlega 100 sendiherrar erlendra ríkja heimsóttu Vesturlandið um daginn og fengu afhent fyrstu eintökin er þeir komu í Fossatún og snæddu þar kvöldverð.
Lesa meira

Nýting á hótelum minnkaði í maí

Í frétt á vef Samtaka ferðaþjónustunnar er greint frá niðurstöðum maímánaðar úr tekjukönnun SAF og Hotelbenchmark.com. Samkvæmt þeim  minnkaði nýting hótelherbergja um  rúm 10% og á landsbyggðinni um 16%, miðað við maí í fyrra. Í maí 2007 var herbergjanýting í Reykjavík 75,2% en er nú 67,3%. Nýtingin er umtalsvert minni á þriggja stjörnu hótelunum í Reykjavík. Þar hefur nýtingin lækkað um 13,5%, úr 77,8% nýtingu í 67,3%. Á landsbyggðinni var nýtingin 41,9% í maímánuði í fyrra en er nú 35,2% og hefur því lækkað um 16%. Tekjur fyrir hvert framboðið herbergi (Rev PAR) hafa minnkað um tæp 10% fyrir maímánuð á milli ára. Í Reykajvík hafa tekjurnar hins vegar staðið í stað.  Könnunin í heild sinni á vef SAF (PDF)
Lesa meira

Farþegar tæp 1 milljón á fyrri helmingi ársins

Í nýliðnum júnímánuði fóru rúmlega 250 þúsund farþegar um Keflavíkurflugvöll sem er 2,8% fækkun á milli ára. Mestu munar um fækkun áfram- og skiptifarþega (transit). Þetta kemur fram í tölum frá flugvellinum. Á fyrri helmingi ársins, eða til loka júní, hafa rúmlega 939 þúsund farþegar farið um völlinn. Er þetta tæplega um 0,5 færri en á sama tíma í fyrra. Farþegum á leið til landsins og frá því hefur hins vegar fjölgað, eins og sjá má nánar í töflunni hér að neðan.   Júní 08. YTD Júní 07. YTD Mán. % breyting YTD % Breyting Héðan: 103.570 411.407 106.921 406.106 -3,13% 1,31% Hingað: 119.338 426.890 111.212 411.549 7,31% 3,73% Áfram: 2.116 15.986 3.914 16.214 -45,94% -1,41% Skipti. 24.933 84.908 35.169 109.331 -29,11% -22,34%   249.957 939.191 257.216 943.200 -2,82% -0,43%
Lesa meira