Fréttir

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Íslands

Næstkomandi föstudag og laugardag, 21. og 22. nóvember, halda Ferðamálasamtök Íslands (FSÍ) aðalfund sinn. Fundurinn er að þessu sinni haldinn á veitingastaðnum Ránni í Reykjanesbæ. Samstarf um námskeiðahaldAuk venjulegra aðalfundarstarfa verða ýmis mál tekin til umræðu. "Meðal umræðuefna verður samstarfsverkefni FSÍ og nokkurra fyrirtækja og stofnana sem vinna á í vetur með ferðaþjónustuaðilum um allt land. Verkefnið felst í að halda námskeið á 15 stöðum og munu þau fjalla um áætlanagerð, bókhald, fjármögnun og bankaviðskipti. Þetta er mjög brýnt verkefni og mun koma sér vel fyrir meginþorra allra fyrirtækja í ferðaþjónustu vítt og breytt um landið. Samstarfsverkefnið er tilkomið vegna umræðunnar innan ferðaþjónustunnar um skort á nægu þolinmóðu áhættufjármagni og lægri vöxtum til að gera fyrirtækjum kleift að þróast og dafna á sínum fyrstu árum," segir Pétur Rafnsson, formaður FSÍ. Samstarf á svæðumFyrirlesarar á aðalfundinum verða fjórir og munu þeir ræða staðbundna ferðaþjónustu, stöðu hennar og möguleika til framtíðar og ekki síst nauðsynlegt samstarf á svæðum til að fyrirtækjum takist að komast yfir erfiðasta hjallann og auka arðsemi sína nægilega til að eiga fyrir sér þá framtíð sem nýtast mun þeim sjálfum og ferðaþjónustunni í heild. "Ísland er örmarkaður í ferðaþjónustu heimsins, hvað þá heldur einstakir landshlutar og svæði. Þess vegna skiptir sköpum hvernig samstaðan er í hverjum landshluta og hversu mikla grein menn gera sér fyrir mikilvægi ferðaþjónustu síns svæðis," segir Pétur. Þá mun ferðamálastjóri á fundinum taka saman stöðu ferðaþjónustunnar ári 2003 og horfa fram á veginn. Dagskrá fundarins. Föstudagur 21. nóvember.Fundarstjóri: Anna G. Sverrisdóttir, Bláa Lóninu Kl.: 12:00 Skráning í gistingu á Hótel KeflavíkKl.: 13:00 Aðalfundur FSÍ haldinn á veitingastaðnum Ránni                 Afhending fundargagnaKl.: 13:30 Setning - Pétur Rafnsson, formaður Ferðamálasamtaka ÍslandsKl.: 13:45 Ávarp samgönguráðherra Sturlu BöðvarssonarKl.: 14:00 Undirritun samstarfssamnings um námskeiðahald FSÍ og fl..Kl.: 14:30 Ferðaþjónusta á Reykjanesi                Árni Sigfússon, bæjarstjóri ReykjanesbæjarKl.: 14:45 FyrirspurnirKl.: 15:15 KaffihléKl.: 15:45 Aðalfundarstörf skv. lögum FSÍKl.: 18:30 Skoðunarferð í ReykjanesbæKl.: 20:00 Léttar veitingar í boði bæjarstjórnarKl.: 20:30 Kvöldverður og kvöldvaka Laugardagur 22. nóvember.Fundarstjóri: Steinþór Jónsson, Hótel Keflavík Kl.: 09:30 Ferðaþjónusta í dreifbýli - Einar K. Guðfinnsson,                 form. Ferðamálaráðs ÍslandsKl.: 10:00 Ástand og horfur í lok sumars - Magnús Oddsson,                ferðamálastjóri.Kl.: 10:30 Samstarf og aukin arðsemi - Jón Karl Ólafsson,                form. SAFKl.: 11:00 Umræður og fundarslit. Skráning á fundinn og bókun herbergja er á Hótel Keflavík í síma 420-7000  
Lesa meira

Athyglisverðar gistináttatölur Hagstofunnar

Hagstofan sendi í vikunni frá sér tölur um fjölda gistinátta í september síðastliðnum og einnig fyrir annan ársfjórðung 2003, þ.e. maí til ágúst. Margt athyglisvert kemur fram í þessum tölum. September með 10% aukninguGistinætur á hótelum í septembermánuði síðastliðnum voru 78 þúsund á móti 71 þúsundi í september árið 2002. Þetta er 10% aukning á milli ára. Gistinóttum fjölgaði í öllum landshlutum. Mest var aukningin á Norðurlandi eystra og vestra en þar var aukningin 25% og á Suðurnesjum, Vesturlandi og Vestfjörðum þar sem gistinóttum fjölgaði um 18%. Á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði þeim um 7%, á Suðurlandi um 6% og á Austurlandi um 5%. Gistinóttum útlendinga á hótelum í september fjölgaði um 10% milli ára meðan gistinóttum Íslendinga fjölgaði um 5%. Tölur fyrir 2003 eru bráðabirgðatölur og eru tölur fyrir aðra mánuði ársins uppfærðar mánaðarlega. Áhugavert er að sjá mikla aukningu á Norðurlandi en hún mun m.a. eiga sér skýringar í komu stórrar sendinefndar frá Kanada sem dvaldi á Akureyri í nokkra daga. 9% aukning yfir sumarmánuðinaGistinætur á hótelum og gistiheimilum mánuðina maí - ágúst 2003 voru 841 þúsund, en þær voru 775 þúsund fyrir sama tímabil í fyrra. Aukningin fyrir sumarmánuðina er því 9% á milli ára.Gistinóttum útlendinga fjölgaði um 10% en gistinóttum Íslendinga um 3%. Gistinóttum fjölgaði í öllum landshlutum nema á Suðurnesjum, þar sem fækkun gistinátta var um 7%. Á tímabilinu fjölgaði gistinóttum á Vesturlandi hvað mest og fóru þær úr 54 þúsundum í 69 þúsund, sem er um 28% aukning milli ára. Á Suðurlandi var aukningin 11% þessa mánuði, fóru úr 116 þúsundum í 129 þúsund. Gistinætur á Austurlandi töldust 101 þúsund mánuðina maí - ágúst en voru 93 þúsund árið 2002 og jukust þar með um 9% milli ára. Á höfuðborgarsvæðinu var aukningin milli ára 7%, þar sem gistináttafjöldinn fór úr 320 þúsundum í 344 þúsund. Aukningin á Norðurlandi vestra og eystra var 5% í hvorum landshluta fyrir sig. Á Norðurlandi vestra voru gistinæturnar 26 þúsund, en voru 25 þúsund á sama tímabili í fyrra. Á Norðurlandi eystra fór gistináttafjöldinn úr 122 þúsund í 128 þúsund milli ára. Tölur fyrir 2003 eru bráðabirgðatölur og eru tölur fyrir aðra mánuði ársins uppfærðar mánaðarlega. Meiri aukning á landsbyggðinniMagnús Oddsson ferðamálastjóri segir tölur Hagstofunnar einkar áhugaverðar og í ljósi umræðu sem borið hefur á í þá veru að aukin umsvif í ferðamennsku hafi einkum skilað sér á höfuðborgarsvæðinu, sé athyglisvert að hlutfallslega hafi aukningin einmitt verið meiri út á landi. Séu árin 2001 og 2002 borin saman sé þannig 2,6% aukning í gistingu á höfuðborgarssvæðinu á meðan gisting á landsbyggðinni hafi aukist um 11,7% Fyrstu fjóra mánuði yfirstandandi árs (sem er lágönn) hafi höfuðborgarsvæðið verið með um 5% aukningu á meðan gisting á landsbyggðinni jókst um 8%. Og eins og kom fram hér að ofan þá var aukning á öllum landssvæðum í gistinóttum á hótelum í september sl., mest fyrir norðan og vestan.  
Lesa meira

Auglýst eftir umsóknum um styrki til úrbóta á ferðamannastöðum

Á fundi Ferðamálaráðs Íslands fyrir skömmu var samþykkt nýtt verklag varðandi útdeilingu þeirra fjármuna sem varið er til umhverfismála af hálfu stofnunarinnar. Meginbreytingin felst í því að bróðurparti fjármunanna verði úthlutað í styrkjaformi og hefur nú verið auglýst eftir umsóknum um styrki fyrir árið 2004 samkvæmt þessu nýja verklagi. Um 300 milljónum króna verið úthlutað á umliðnum árumEitt helsta aðdráttarafl Íslands í hugum ferðamanna, innlendra sem erlendra, er íslensk náttúra. Stefna íslenskra stjórnvalda er að ferðaþjónustan í landinu starfi sem mest eftir hugmyndafræði um sjálfbæra ferðaþjónustu og liður í því er markviss uppbygging og fyrirbyggjandi aðgerðir til verndunar á íslenskri náttúru. Til þessa hefur fjármununum Ferðamálaráðs verið tvískipt. Um fimmtungi þeirra hefur verið úthlutað í formi tiltölulega lágra styrkja en afganginum verið varið til úrbóta á fjölsóttum ferðamannastöðum þar sem Ferðamálaráð hefur sjálft séð um framkvæmdir í samvinnu við fleiri aðila, svo sem Vegagerðina, Umhverfisstofnun og sveitarfélög á viðkomandi stað. Á umliðnum árum hefur Ferðamálaráð Íslands þannig lagt um 300 milljónir króna til uppbyggingar á ferðamannastöðum víðsvegar um land. Um 40 milljónir - 3 meginflokkarNú verður hins vegar sem fyrr er sagt bróðurparti fjármunanna úthlutað í styrkjaformi. Með þessari nýju leið er verið að leitast við að nýta sem best útsjónarsemi þeirra sem að viðkomandi verki standa og um leið að auka ábyrgð þeirra. Í auglýsingu Ferðamálaráðs Íslands um styrki til úrbóta í umhverfismálum fyrir árið 2004 kemur fram að úthlutað verður um 40 milljónum króna og skiptist upphæðin í þrjá meginflokka: 1. Til minni verkefna:Úthlutað verður til minni verkefna í umhverfismálum þar sem áhersla verður lögð á uppbyggingu gönguleiða. Eingöngu verða veittir styrkir til efniskaupa. Hámarksupphæð hvers styrks verður 500 þúsund krónur. Til ráðstöfunar eru samtals um 10 milljónir króna. 2. Til stærri verkefna á fjölsóttum ferðamannastöðum:Veittir verða styrkir til tveggja stærri verkefna þar sem umsækjendur stýra framkvæmdum og svæðin verða í umsjón eða eigu styrkþega eftir að framkvæmdum lýkur. Til ráðstöfunar eru samtals um 15 milljónir króna. Þegar til úthlutunar kemur verður stuðst við eftirfarandi vinnureglur: Um verði að ræða svæði eða staði sem verulegur fjöldi ferðamanna sækir heim. Styrkupphæð getur aldrei orðir hærri en sem nemur 75% af framkvæmdakostnaði. Einungis verða styrkt svæði þar sem fullnaðarhönnun liggur fyrir. Ferðamálaráð áskilur sér rétt til að fara yfir hönnun á viðkomandi svæði ásamt þeim forsendum sem þar liggja að baki. Styrkþegi er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis og mannvirkja er tengjast viðkomandi framkvæmdum. Standi styrkþegi ekki við ákvæði (e) getur ekki orðið af frekari styrkveitingum til viðkomandi fyrr en að því ákvæði uppfylltu. Engu fé verður veitt til styrkþega fyrr en að undangengnum skriflegum samningi milli Ferðamálaráðs og styrkþega. 3. Til uppbyggingar á nýjum svæðum:Veittir verða styrkir til uppbyggingar á nýjum svæðum sem skipulögð hafa verið þannig að ferðamönnum nýtist viðkomandi svæði. Til ráðstöfunar eru samtals um 15 milljónir króna. Þegar til úthlutunar kemur verður stuðst við eftirfarandi vinnureglur: Styrkupphæð getur aldrei orðir hærri en sem nemur 75% afframkvæmdakostnaði. Einungis verða styrkt svæði þar sem samþykkt deiliskipulag liggur fyrir. Hluti af styrkupphæð Ferðamálaráðs getur farið til verkhönnunar á viðkomandi svæði, þó aldrei meira en sem nemur 25% af styrkupphæð. Ferðamálaráð áskilur sér rétt til að fara yfir hönnun á viðkomandi svæði ásamt þeim forsendum sem þar liggja að baki. Styrkþegi er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis og mannvirkja er tengjast viðkomandi framkvæmdum. Standi styrkþegi ekki við ákvæði (e) getur ekki orðið af frekari styrkveitingum til viðkomandi fyrr en að því ákvæði uppfylltu. Engu fé verður veitt til styrkþega fyrr en að undangengnum skriflegum samning milli Ferðamálaráðs og styrkþega. Hverjir geta sótt um:Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum. Við úthlutun verður m.a. tekið mið af ástandi og álagi svæða, og mikilvægi aðgerðanna vegna náttúruverndar. Ekki verður sérstaklega litið til dreifingar verkefna eftir landshlutum. Umsóknarfrestur:Umsóknafrestur er til 16. janúar 2004 Hvar ber að sækja um:Umsóknir berist með vefpósti, umsóknareyðublöð má finna hér á vefnum. Einnig er hægt að skila inn skriflegum umsóknum á eyðublöðum sem fást á skrifstofu Ferðamálaráðs Íslands, Strandgötu 29, 600 Akureyri. Upplýsingar veitir umhverfisfulltrúi í síma 464-9990 eða með vefpósti valur@icetourist.is Upphæðir þær sem hér að framan eru nefndar eru háðar samþykkis Alþingis á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2004  
Lesa meira

Fræðslufundur um Green Globe 21

Hér má sjá erindið í PDF-skjali.  
Lesa meira

Málþing um rekstrar- og starfsumhverfi upplýsingamiðstöðva

Hér má sjá erindið í PDF-skjali.  
Lesa meira

World Travel Market í London

Í dag hefst hin árlega ferðasýning World Travel Market í London. Sýningin er ein hin stærsta sinnar tegundar í heimi og þarna koma saman yfir 5.000 sýnendur frá um 190 löndum. Ferðamálaráð Íslands er að sjálfsögðu á meðal þátttakenda á sýningunni og þar eru einnig 14 íslensk ferðaþjónustufyrirtækum. Að sögn Sigrúnar Hlínar Sigurðardóttur, markaðsfulltrúa Ferðamálaráðs á Bretlandi, fékkst mun betri staður í sýningarhöllinni í ár en í fyrra. "Við bindum miklar vonir við þessa sýningu sem er nú haldin í annað sinn í nýrri sýningahöll ExCel í Docklands þar sem öll aðstaða er alveg frábær," segir Sigrún. Sýningin stendur fram á fimmtudag. Heimasíða World Travel Market  
Lesa meira

Könnun á ferðavenjum Íslendinga

Ferðamálaráð Íslands hefur ákveðið að gera könnun á ferðavenjum Íslendinga í lok þessa mánaðar. Markmiðið með könnuninni er fyrst og fremst að öðlast heildarsýn yfir ferðalög Íslendinga innanlands á árinu, auk þess sem hugað verður að framtíðaráformum þess efnis. Samanburður við könnun frá árinu 2000Að sögn Oddnýjar Þóru Óladóttur, verkefnisstjóra hjá Ferðamálaráði, verður könnunin með svipuðu sniði og könnun Ferðamálaráðs frá árinu 2000. Um var að ræða símakönnun sem byggði á 1.218 manna slembiúrtaki úr þjóðskrá. Til að tryggja samanburð verður byggt að hluta til á þeim spurningalista sem viðhafður var í könnun árið 2000 Óskað eftir ábendingumÓskað er eftir ábendingum frá aðilum í ferðaþjónustu um hvað þeir myndu vilja hafa í könnuninni umfram það sem tiltekið er hér að neðan. Segist Oddný vonast eftir skjótum viðbrögðum enda verður endanlegur spurningalisti að liggja fyrir eigi síðar en 14. nóvember næstkomandi. Ábendingum má koma á framfæri á netfangið oddny@icetourist.is Nokkur efnisatriði í fyrirhugaðri könnun á ferðavenjum Íslendinga: Sumarbústaðaferðir 2003Höfðu svar aðgang að sumarbústað sem þeir sóttu reglulega? Hve oft var farið í sumarbústaðinn? Hve lengi var dvalið?Hvar á landinu var sumarbústaðurinn? Hvaða afþreying var nýtt í nágrenni sumarbústaðar? Ferðalög innanlands 2003Var ferðast innanlands á árinu? Hve margar ferðir voru farnar? Hve margar nætur var dvalið á ferðalögum innanlands?Í hvaða tilgangi var ferðast?Hvaða þættir höfðu áhrif á að ferðast var innanlands á árinu?Hve lengi var dvalið?Í hvaða mánuði var ferðast?Í hvaða landshluta var gist? (hve margar nætur í hverjum landshluta)Hvaða gistimöguleikar voru nýttir? (hve margar nætur)Með hverjum var ferðast?Hvaða afþreying var nýtt?Hvaða farartæki voru nýtt á ferðalögum?Var ferðast á eigin vegum eða í skipulagðri hópferð?Hver voru heildarútgjöldin vegna ferðalaga?  
Lesa meira

Fjölgun ferðamanna heldur áfram - aukning á öllum mörkuðum frá áramótum

Sú fjölgun ferðamanna sem verið hefur það sem af er árinu, hélt áfram í nýliðnum októbermánuði. Talningar Ferðamálaráðs Íslands í Leifsstöð sýna að 22.532 erlendir ferðamenn fóru um flugvöllinn í október, sem er 26,79% aukning frá sama mánuði í fyrra. Ef skoðaðar eru tölur fyrir einstakar þjóðir og þær bornar saman á milli ára kemur í ljós að aukning er frá öllum mörkuðum að Bretlandi undanskyldu. Sé litið til stærstu markaða okkar þá er sérlega ánægjulegt að sá aukninguna frá Norðurlöndunum en Danmörk, Finnland Noregur og Svíþjóð eru samanlagt að skila okkur yfir 50% aukningu í október. Sama á við um Þýskaland. Þá heldur Bandaríkjamarkaður áfram að styrkjast og gaman að sjá að heildarfjöldi bandarískra ferðamanna það sem af er árinu er nú orðinn meiri en á sama tíma í fyrra. Eins og sést í töflunni hér að neðan er mikil hlutfallsleg aukning í komum Japana hingað til lands í október. Það má rekja til sérstakra ferða sem settar voru upp fyrir Japani og hlutu góðar undirtektir. 13,3% fjölgun í mars-októberTalningar Ferðamálaráðs hafa staðið yfir frá því í febrúar 2002 og því liggja nú fyrir samanburðarhæfar niðurstöður fyrir tímabilið mars til september fyrir árin 2002 og 2003. Sé þetta tímabil borið saman á milli ára kemur í ljós að erlendir ferðamenn í ár eru 13.3% fleiri en í fyrra. Aukningin nemur 30 þúsund gestum og er aukning frá öllum löndum sem mæld eru sérstaklega í talningunum. Sem fyrr er vert að minna á að inn í þessum tölum eru ekki þeir sem fara um aðra millilandaflugvelli en Keflavík. Í töflunum hér að neðan má annars vegar sjá samanburð á milli októbermánaðar 2002 og 2003 og hins vegar samanburð á tímabilinu mars-október í ár og í fyrra. Fjöldi ferðamanna í október*   2002 2003 Mism. % Bandaríkin 3.089 3.528 439 14,21% Bretland 5.086 4.143 -943 -18,54% Danmörk 1.475 2.031 556 37,69% Finnland 465 951 486 104,52% Frakkland 408 532 124 30,39% Holland 563 640 77 13,68% Ítalía 109 166 57 52,29% Japan 162 875 713 440,12% Kanada 157 221 64 40,76% Noregur 1.624 2.631 1.007 62,01% Spánn 69 134 65 94,20% Sviss 89 125 36 40,45% Svíþjóð 1.820 2.602 782 42,97% Þýskaland 811 1.251 440 54,25% Önnur þjóðerni 1.844 2.702 858 46,53% Samtals: 17.771 22.532 4.761 26,79%   Ísland 22.513 29.125 6.612 29,37% Heimild: Ferðamálaráð Íslands, brottfarir erlendra ferðamanna í Leifsstöð. *Hér eru ekki taldir með farþegar sem fara um aðra millilandaflugvelli en Keflavík.   Mars - október   2002 2003 Mism. % Bandaríkin 35.858 35.865 7 0,02% Bretland 34.313 40.592 6.279 18.30% Danmörk 16.633 20.205 3.572 21,48% Finnland 5.169 6.025 856 16,56% Frakkland 16.460 18.458 1.998 12,14% Holland 8.314 9.207 893 10,74% Ítalía 7.046 8.226 1.180 16,75% Japan 2.618 3.354 736 28,11% Kanada 1.828 2.115 287 15,70% Noregur 17.458 19.013 1.555 8,91% Spánn 3.482 4.745 1.263 36,27% Sviss 5.384 5.811 427 7,93% Svíþjóð 18.465 20.182 1.717 9,30% Þýskaland 27.929 33.930 6.001 21,49% Önnur þjóðerni 24.625 27.850 3.225 13,10% Samtals: 225.582 255.578 29.996 13,30% Ísland 177.141 219.927 42.786 24,15%  
Lesa meira

Öflugu landkynningarstarfi í Bretlandi haldið áfram

Bretlandsmarkaður hefur sem kunnugt er verið í mikilli sókn síðustu misseri. Bretar hafa ekki síst verið duglegir við að heimsækja Ísland utan háannatímans sem eykur enn á mikilvægi markaðarins. Sigrún Hlín Sigurðardóttir, markaðsfulltrúi Ferðamálaráðs á Bretlandsmarkaði, segir mikilvægt að fylgja þessari velgengni eftir og slaka hvergi á í markaðsstarfinu. Ýmis áhugaverð markaðs- og kynningarverkefni hafa líka verið í gangi að undanförnu. Vel heppnuð Íslandsvika í GlasgowDagana 20.-22. október voru í gangi þrjár kynningar í Glasgow. Skipulagning var í höndum Icelandair UK með stuðningi frá Ferðamálaráði Íslands, Bláa Lóninu, Radisson SAS hótelunum, Mountaineers, Höfuðborgarstofu, Kynnisferðum, Hertz UK og nokkrum aðilum vestanhafs. Fyrsta daginn var morgunverður og kynning með blaðamönnum og daginn eftir "gala" kvöldverður og kynning þar sem 250 starfsmenn ferðaskrifstofa mættu. "Kvöldið var alveg sérlega ánægjulegt. Þarna var einkum um að ræða sölufólk sem starfar "á gólfinu", eins og stundum er sagt, og gott að ná til þeirra sem eru í beinu sambandi við viðskiptavininn. Icelandair UK lagði mikla vinnu í kvöldið og má m.a. nefna að sölustjóri þeirra í Glasgow og aðstoðarkona hans stigu léttan dans "a la Fred & Ginger". Þarna var dansað við Ratpack musik í anda Frank Sinatra og síðar diskó fyrir yngra fólkið. Allir stuðningsaðilarnir fengu viðurkenningu í Óskarsverðlaunastíl og urðu að þakka fyrir sig með ræðustúf. Uppátækið vakti mikla kátínu og menn skemmtu sér hið besta," segir Sigrún. Síðasta daginn var svo boðið til hádegisverðar í Dunsta kastala skammt frá Edinborg með 30 eigendum og stjórnendum nokkurra ferðaskrifstofa í Skotlandi og N-Englandi og mun heimsókn í kastalann líklega seint líða viðstöddum úr minni. Síðast en ekki síst má nefna íslenska djasstónleika í Menningarmiðstöðinni í Glasgow og að Siggi Hall eldaði og kynnti íslenskan mat á La Bonne Auberge veitingahúsinu við góðar undirtektir. Allir viðburðirnir voru að sögn Sigrúnar mjög vel heppnaðir og mikil ánægja á meðal gesta. Reykjavík kynnt í LondonÞann 24. september sl. buðu Höfuðborgarstofa og Icelandair UK blaðamönnum og ferðaskrifstofufólki til kynningar á borgarbæklingi í Globe leikhúsinu í London. Þátttaka var mjög góð. Þórólfur Árnason borgarstjóri flutti ávarp, sýnt var brot úr hinni margrómuðu uppsetningu á Rómeo og Júlíu sem Vesturport frumsýndi stuttu seinna í New Vic leikhúsinu í London, Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir söngkona söng við undirleik eiginmanns síns, gítarleikarans Francisco Javier Jáuregui og Guitar Islancio léku.Höfuðborgarstofa kynnti þarna "Reykjavik City Guide" í mjög handhægu broti en þar er að finna upplýsingar um veitingahús og bari, söfn og menningu, auk upplýsinga um baðstaði og "spa". Aðrir sem komu að þessum viðburði voru Ferðamálaráð, Bláa lónið og Listahátíð Heimsóknir fjölmiðla- og ferðaskrifstofufólksTalsvert margir breskir blaðamenn hafa heimsótt Ísland nú á haustdögum og má að sögn Sigrúnar segja að ennþá birtist daglega eitthvað um Ísland í breskum blöðum og tímaritum. "Þrjár sjónvarpsstöðvar hafa verið eða eru að koma til að gera hér þætti. BBC World Fasttrack gerði 20 mínútna þátt sem sýndur var alla síðustu viku á mismunandi tímum. Þá var BBC Scotland að enda við að taka upp fræðslu- og barnaefni. Loks er svo í byrjun desember von á C5 en þeir hyggjast taka upp "The Perfect Holiday" á Íslandi. Þá hafa verið hér talsvert margir umboðsmenn ferðaskrifstofa og er sérlega ánægjulegt að segja frá því að þó nokkrar ferðaskrifstofur eru að bætast í hóp þeirra sem bjóða ferðir til Íslands," segir Sigrún.  
Lesa meira

Þróun í aukningu gsitirýmis og fjölgun gistinótta

Ferðamálaráð hefur tekið saman upplýsingar þar sem rakin er sú þróun sem átt hefur sér stað í aukningu gistirýmis og fjölgin gistinótta. Þá eru þessar tölur bornar saman. Byggt er á tölum frá Hagstofunni og tímabilið sem um ræðir eru síðustu 10 ár, þ.e. 1993-2003. Tölur fyrir gistinguna ná fram til síðasta árs þar sem ekki liggur fyrir fyrr en í árslok hver fjöldi gistinótta verður. Samanburðurinn er settur fram í Excel-skjali, bæði sem tölur og í myndrænu formi. Hver landshluti um sig er tekinn fyrir en einnig höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin sér. Fróðlegt er að fylgjast með þróuninni frá ári til árs en eins og tölurnar sýna þá hefur gistirými á landinu öllu meira en tvöfaldast (105,2%) á þessu tímabili, þ.e. farð úr 7.894 rúmum í 14.084 rúm, og gistinóttum fjölgað um rúm 90%, eða úr 661 þúsund árið 1993 í rúmlega 1.260 þúsund á síðasta ári. Áberandi er mikil aukning gistirýmis á síðustu tveimur árum. Skoða Excel-skjal  
Lesa meira