Fara í efni

Auglýst eftir umsóknum um styrki til úrbóta á ferðamannastöðum

Á fundi Ferðamálaráðs Íslands fyrir skömmu var samþykkt nýtt verklag varðandi útdeilingu þeirra fjármuna sem varið er til umhverfismála af hálfu stofnunarinnar. Meginbreytingin felst í því að bróðurparti fjármunanna verði úthlutað í styrkjaformi og hefur nú verið auglýst eftir umsóknum um styrki fyrir árið 2004 samkvæmt þessu nýja verklagi.

Um 300 milljónum króna verið úthlutað á umliðnum árum
Eitt helsta aðdráttarafl Íslands í hugum ferðamanna, innlendra sem erlendra, er íslensk náttúra. Stefna íslenskra stjórnvalda er að ferðaþjónustan í landinu starfi sem mest eftir hugmyndafræði um sjálfbæra ferðaþjónustu og liður í því er markviss uppbygging og fyrirbyggjandi aðgerðir til verndunar á íslenskri náttúru. Til þessa hefur fjármununum Ferðamálaráðs verið tvískipt. Um fimmtungi þeirra hefur verið úthlutað í formi tiltölulega lágra styrkja en afganginum verið varið til úrbóta á fjölsóttum ferðamannastöðum þar sem Ferðamálaráð hefur sjálft séð um framkvæmdir í samvinnu við fleiri aðila, svo sem Vegagerðina, Umhverfisstofnun og sveitarfélög á viðkomandi stað. Á umliðnum árum hefur Ferðamálaráð Íslands þannig lagt um 300 milljónir króna til uppbyggingar á ferðamannastöðum víðsvegar um land.

Um 40 milljónir - 3 meginflokkar
Nú verður hins vegar sem fyrr er sagt bróðurparti fjármunanna úthlutað í styrkjaformi. Með þessari nýju leið er verið að leitast við að nýta sem best útsjónarsemi þeirra sem að viðkomandi verki standa og um leið að auka ábyrgð þeirra. Í auglýsingu Ferðamálaráðs Íslands um styrki til úrbóta í umhverfismálum fyrir árið 2004 kemur fram að úthlutað verður um 40 milljónum króna og skiptist upphæðin í þrjá meginflokka:

1. Til minni verkefna:
Úthlutað verður til minni verkefna í umhverfismálum þar sem áhersla verður lögð á uppbyggingu gönguleiða. Eingöngu verða veittir styrkir til efniskaupa. Hámarksupphæð hvers styrks verður 500 þúsund krónur. Til ráðstöfunar eru samtals um 10 milljónir króna.

2. Til stærri verkefna á fjölsóttum ferðamannastöðum:
Veittir verða styrkir til tveggja stærri verkefna þar sem umsækjendur stýra framkvæmdum og svæðin verða í umsjón eða eigu styrkþega eftir að framkvæmdum lýkur. Til ráðstöfunar eru samtals um 15 milljónir króna. Þegar til úthlutunar kemur verður stuðst við eftirfarandi vinnureglur:

 • Um verði að ræða svæði eða staði sem verulegur fjöldi ferðamanna sækir heim.
 • Styrkupphæð getur aldrei orðir hærri en sem nemur 75% af framkvæmdakostnaði.
 • Einungis verða styrkt svæði þar sem fullnaðarhönnun liggur fyrir.
 • Ferðamálaráð áskilur sér rétt til að fara yfir hönnun á viðkomandi svæði ásamt þeim forsendum sem þar liggja að baki.
 • Styrkþegi er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis og mannvirkja er tengjast viðkomandi framkvæmdum.
 • Standi styrkþegi ekki við ákvæði (e) getur ekki orðið af frekari styrkveitingum til viðkomandi fyrr en að því ákvæði uppfylltu.
 • Engu fé verður veitt til styrkþega fyrr en að undangengnum skriflegum samningi milli Ferðamálaráðs og styrkþega.

3. Til uppbyggingar á nýjum svæðum:
Veittir verða styrkir til uppbyggingar á nýjum svæðum sem skipulögð hafa verið þannig að ferðamönnum nýtist viðkomandi svæði. Til ráðstöfunar eru samtals um 15 milljónir króna. Þegar til úthlutunar kemur verður stuðst við eftirfarandi vinnureglur:

 • Styrkupphæð getur aldrei orðir hærri en sem nemur 75% af
  framkvæmdakostnaði.
 • Einungis verða styrkt svæði þar sem samþykkt deiliskipulag liggur fyrir.
 • Hluti af styrkupphæð Ferðamálaráðs getur farið til verkhönnunar á viðkomandi svæði, þó aldrei meira en sem nemur 25% af styrkupphæð.
 • Ferðamálaráð áskilur sér rétt til að fara yfir hönnun á viðkomandi svæði ásamt þeim forsendum sem þar liggja að baki.
 • Styrkþegi er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis og mannvirkja er tengjast viðkomandi framkvæmdum.
 • Standi styrkþegi ekki við ákvæði (e) getur ekki orðið af frekari styrkveitingum til viðkomandi fyrr en að því ákvæði uppfylltu.
 • Engu fé verður veitt til styrkþega fyrr en að undangengnum skriflegum samning milli Ferðamálaráðs og styrkþega.

Hverjir geta sótt um:
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum. Við úthlutun verður m.a. tekið mið af ástandi og álagi svæða, og mikilvægi aðgerðanna vegna náttúruverndar. Ekki verður sérstaklega litið til dreifingar verkefna eftir landshlutum.

Umsóknarfrestur:
Umsóknafrestur er til 16. janúar 2004

Hvar ber að sækja um:
Umsóknir berist með vefpósti, umsóknareyðublöð má finna hér á vefnum. Einnig er hægt að skila inn skriflegum umsóknum á eyðublöðum sem fást á skrifstofu Ferðamálaráðs Íslands, Strandgötu 29, 600 Akureyri.

Upplýsingar veitir umhverfisfulltrúi í síma 464-9990 eða með vefpósti valur@icetourist.is

Upphæðir þær sem hér að framan eru nefndar eru háðar samþykkis Alþingis á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2004