Fréttir

Um þrjú þúsund brottfarir erlendra farþega í nóvember

Brottfarir erlendra farþega frá landinu um Keflavíkurflugvöll voru um þrjú þúsund í nýliðnum nóvembermánuði samkvæmt talningu Ferðamálastofu og Isavia, eða 97,5% færri en í nóvember 2019, þegar brottfarir voru um 131 þúsund talsins. Langflestar brottfarir má rekja til Pólverja eða um fjórðung (24,3%).
Lesa meira

Kynningarfundur um Hreint og öruggt / Clean & Safe

Búast má við að Covid – 19 muni breyta ferðavenjum og þörfum fólks með öðrum áherslum og breyttu viðhorfi sérstaklega hvað varðar sóttvarnir og þrif. Ferðamálastofa býður ferðaþjónustuaðilum að taka þátt í Hreint og öruggt / Clean & Safe. Verkefninu er ætlað að hjálpa ferðaþjónustuaðilum að taka á ábyrgan og öruggan hátt á móti viðskiptavinum í kjölfar Covid-19. Fyrirtæki í gagnagrunni Ferðamálastofu ættu þegar að hafa fengið boð um þátttöku.
Lesa meira

Rannsóknamiðstöð ferðamála rannsakar viðhorf heimamanna á tímum COVID-19

Ferðamálastofa hefur gert samning við Rannsóknamiðstöð ferðamála (RMF) um framkvæmd rannsóknar á viðhorfum heimamanna til ferðafólks og ferðaþjónustu á tímum COVID-19. Markmiðið með rannsókninni er að greina hvaða áhrif fækkun erlendra ferðamanna vegna faraldursins hefur haft á viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu.
Lesa meira

Tilboð óskast í framkvæmd könnunar um ferðavenjur Íslendinga

Ferðamálastofa óskar eftir tilboði í framkvæmd könnunar meðal Íslendinga í janúar 2021 um ferðavenjur þeirra innanlands og utan árið 2020 og ferðaáform á árinu 2021. Um er að ræða framhald á könnun sem Ferðamálastofa hefur látið gera árlega í upphafi hvers árs frá árinu 2010. Verkefnið er skilgreint í rannsóknaráætlun Ferðamálastofu 2020-22 og er hluti af reglubundinni söfnun hins opinbera á tímanlegum, áreiðanlegum og samanburðarhæfum gögnum og greiningum á ferðahegðun Íslendinga innanlands og utan til grundvallar ákvarðanatöku og markmiðssetningu í greininni. Samningur verður gerður til eins árs með möguleika á að framlengja hann um tvö ár til viðbótar.
Lesa meira

Skuldsetning ósjálfbær í kjölfar tekjuhruns

Fjárhagsstaða ferðaþjónustunnar hafði versnað fyrir COVID-19 ekki síst í kjölfar falls WOW Air og samdráttar í fjölda ferðamanna árið 2019. Fyrirtækin í greininni hafa verið að fjárfesta í aukinni afkastagetu til að mæta vexti síðustu ára og samhliða hefur skuldsetning aukist ásamt því að hörð samkeppni er farin að koma niður á afkomu fjölmargra félaga. Samdráttur í afkomu hefur gert fyrirtækjum erfiðara fyrir að standa undir skuldsetningu og með tekjuhruni ársins er augljóst að skuldsetningin er því sem næst ósjálfbær.
Lesa meira

Hagrannsóknir gera þjóðhagslíkan fyrir ferðaþjónustu

Ákveðið er að semja við Hagrannsóknir um gerð þjóðhagslíkans (geiralíkans) fyrir ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrirhugað er að tengja líkanið við fyrirliggjandi þjóðhagslíkön fyrir hagkerfið í heild og nýta það til mikilvægra högg- og aðgerðagreininga fyrir stjórnvöld þegar miklar sveiflur verða í rekstrarskilyrðum ferðaþjónustu og annarra meginatvinnuvega þjóðarinnar. Þá er líkaninu ætlað að nýtast við gerð hagspáa.
Lesa meira

Sumarið 2020 betra en væntingar stóðu til

Mikilvægt er að varpa ljósi á hvernig ferðaþjónustan brást við í þeim sérstöku aðstæðum sem hafa verið á tímum kórónuveirunnar. Ferðaþjónustan hefur orðið alvarlega fyrir barðinu á faraldrinum og samdráttur í tekjum verið gríðarlegur. Þrátt fyrir erfiða tíma hafa fyrirtæki í ferðaþjónustu reynt að hagnýta sér þau tækifæri sem hafa boðist. Íslendingar voru til að mynda duglegir að ferðast um eigið land í sumar.
Lesa meira

Stöðuskýrsla (Q3) Evrópska ferðamálaráðsins - European Tourism: Trends and prospects

Þriðja ársfjórðungsskýrsla Evrópska ferðamálaráðsins (ETC) fyrir árið 2020 kom út á dögunum en þar er fjallað um þróunina í ferðaþjónustu út frá fyrirliggjandi gögnum. Í skýrslunni sem unnin er af ráðgjafafyrirtækinu Tourism Economics fyrir ETC snýst umfjöllunin að stórum hluta, líkt og í tveimur fyrri útgefnum skýrslum á árinu, um þróun heimsfaraldursins Covid-19 og það ástand sem skapast hefur í ferðaþjónustu með fækkun ferðamanna.
Lesa meira

Ratsjáin um allt land – svæðisbundin en samtengd í senn

Landshlutasamtök sjö landsvæða á Íslandi hafa tekið sig saman um að bjóða stjórnendum í ferðaþjónustu og tengdum greinum þátttöku í nýrri útgáfu af Ratsjánni, samtengdu verkefni sem hefst í upphafi árs 2021.
Lesa meira

Sex þúsund brottfarir erlendra farþega í október

Brottfarir erlendra farþega frá landinu um Keflavíkurflugvöll voru um sex þúsund í nýliðnum októbermánuði samkvæmt talningu Ferðamálastofu og Isavia, eða 96,4% færri en í október 2019, þegar brottfarir voru um 163 þúsund talsins. Langflestar brottfarir má rekja til Pólverja eða ríflega fjórðung (26,8%).
Lesa meira