Fréttir

Gistinóttum í maí fjölgaði um 17% á milli ára

Hagstofan hefur birt tölur um fjölda gistinátta á hótelum í maí síðastliðnum.  Voru þær 102.100 talsins en voru 87.200 í sama mánuði árið 2005 sem að er 17% aukning. Gistinóttum fjölgaði í öllum landshlutum. Gistinóttum fjölgaði hlutfallslega mest á Austurlandi þar sem gistinætur fóru úr 3.400 í 4.200 milli ára, 24% aukning.  Á höfuðborgarsvæðinu nam fjölgunin rúmum 21%, er gistinóttum fjölgaði um tæp 13 þúsund, 59.700 í 72.400. Á Suðurnesjum, Vesturlandi og Vestfjörðum fjölgaði gistinóttum úr 8.000 í 8.700, 9% aukning. Á Suðurlandi nam aukningin 4% en gistináttafjöldinn þar fór úr 8.700 í 9.100. Á Norðurlandi fjölgaði gistinóttum úr 7.400 í 7.700, eða um 3%.    Fjölgun gistinátta á hótelum í maí árið 2006 má að öllu leyti rekja til útlendinga. Þeim fjölgaði um 23% en gistinóttum Íslendingum fækkaði um 2,5%. Gistirými á hótelum í maímánuði jókst milli ára, en hótel sem opin voru í maí síðastliðnum eru tveimur fleiri en árið á undan, úr 72 í 74.  Fjöldi herbergja fór úr 3.596 í 3.725, 4% aukning og fjöldi rúma úr 7.241 í 7.528, 4% aukning. Gistinóttum á hótelum janúar - maí fjölgaði um 10%Á fyrstu fimm mánuðum ársins fjölgaði gistinóttum um 10% frá fyrra ári, en gistináttafjöldinn fór úr 318.700 í 351.400 milli ára. Fjölgun varð á öllum landsvæðum nema Suðurlandi þar sem fjöldinn stóð í stað.  Hlutfallslega varð aukningin mest á Suðurnesjum, Vesturlandi og Vestfjörðum þar sem gistinæturnar fóru úr 24.600 í 32.000 milli ára, 30% aukning. Á Austurlandi nam aukningin 18%, höfuðborgarsvæðinu 10% og Norðurlandi 3%. Fjölgun gistinátta á 1. ársþriðjungi má bæði rekja til Íslendinga og útlendinga. Gistinóttum Íslendinga fjölgaði um 9% og gistinóttum útlendinga um 11%. Athygli skal vakin á því að hér er átt við gistinætur á hótelum eingöngu, þ.e. hótelum sem opin eru allt árið. Í þessum flokki gististaða teljast hvorki gistiheimili né hótel sem eingöngu eru opin yfir sumartímann.  Tölur fyrir árið 2006 eru bráðabirgðatölur.  
Lesa meira

Ný íslensk sjónvarpsstöð - TIC

  Þann 28. júní síðastliðinn fór í loftið fyrsta íslenska sjónvarpsstöðin sem að eingöngu tengist íslenskri ferðaþjónustu. DreifikerfiTIC er frí sjónvarpsstöð. Markhópurinn eru þeir sem sjá útsendingar Símans hvort sem er á Breiðbandi eða í ADSL dreifingu.  Á næstu vikum fer TIC einnig inn á dreifikerfi Digital Ísland (Stöðvar 2). Þar með verður dreifingin á TIC komin um land allt.  Öllum hótelum og gistiheimilum er frjálst að bjóða viðskiptavinum sínum upp á þessa þjónustu án endurgjalds.  TIC getur því orðið ánægjuleg viðbót við þá þjónustu sem öll hótel og gististaðir bjóða viðskiptavinum sínum upp á í dag. Markmið TICMarkmið TIC er einföld en áhrifarík bein boðskipti frá þjónustuaðilum til alls ferðafólks á Íslandi.  Einnig er þetta tilvalin vettvangur fyrir alla landshluta til koma upplýsingum á framfæri.  Þá er markmið TIC að kynna á skemmtilegan og lifandi hátt þá fjölbreyttu afþreyingu og þjónustu sem býðst á Íslandi.  Sjónvarpsauglýsingar og kynningar auk skemmtilegra upplýsandi þátta um land og þjóð á alþjóðlegu tungumáli. Ný og einföld leiðSegja má að öll fyrirtæki sem tengjast erlendum ferðamönnum á einn eða annan hátt geta komið sinni vöru á framfæri á einfaldan máta, hvort það sé matvara, íslensk hönnun eða annað sem ferðamaðurinn leitar að. Samhliða sjónvapsstöðinni er samofin heimasíða þar sem ýmsar upplýsingar eru að finna. (www.tic.is) Hvaða dagskrá verður á TIC?Dagskráin byggir á vönduðum en stuttum kynningarmyndum og auglýsingum frá fyrirtækjum og þjónustuaðilum.  TIC framleiðir kynningarmyndir, í samstarfi við Spark kvikmyndagerð, um þekkta ferðamannastaði á Íslandi ásamt því að sýna þætti framleidda af öðrum vönduðum aðilum.  Því til viðbótar verða á skjánum upplýsingar um veður, gengi helstu gjaldmiðla, fréttir á ensku og tilboð frá verslunum og veitingastöðum.  Öll dagskrá er á ensku og útsendingar eru allan sólarhringinn. ÚtsendinginSkjánum er skipt upp í misstóra hluta með mismunandi upplýsingum í hverjum reit.  Fastur borði er fyrir veðurspá og veðurútlit.  Fastur reitur er fyrir gengi helstu gjaldmiðla og er hann þegar frátekinn fyrir Glitni. Þriðji reiturinn er nokkurskonar fléttiskilti (sjá Íshesta auglýsingu hér fyrir neðan), Hver auglýsing sést í 10 sekúndur og tryggt er að hver auglýsing sjáist a.m.k. 6 sinnum á hverjum klukkutíma. Þannig er tryggt að með mánaðar þátttöku á veltiskiltinu, birtist auglýsing viðkomandi a.m.k. 4300 sinnum í mánuði eða í 720 mínútur samtals í hverjum mánuði.  Tvær upplýsingalínur eru neðst á skjánum.  Annars vegar  verðurspá og veður útlit en einnig er upplýsingalína þar sem birtast ýmsar nytsamar upplýsingar fyrir erlenda ferðamenn.  Aðalútsending TIC er áberandi stærsti flöturinn, þar fara saman mynd og hljóð á ensku. Þar verða sýndar kynningarmyndir frá ýmsum þjónustuaðilum ásamt fróðleik og kynningu á landi og þjóð.  
Lesa meira

Hvað gerir Ferðamálastofa?

  Í Fréttablaðinu í dag er birt svar Magnúsar Oddssonar ferðamálastjóra við ofangreindri spurningu.  Þar sem umræddu svari er ætlað ákveðið pláss birtist svar ferðamálastjóra ekki í heild eins og spurningunum var svarað.  Því kemur hér nákvæmari útgáfan að svarinu. Hvað gerir Ferðamálastofa?Það má segja að hún hafi í aðalatriðum þríþætt hlutverk. Í fyrsta lagi hefur hún stjórnsýsluhlutverk, sér því m.a. um útgáfu leyfa  vegna ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda, skráningu upplýsingamiðstöðva og bókunarþjónustu svo og eftirlit með þessari starfsemi. Í öðru lagi þá sér hún um framkvæmd markaðs- og kynningarmála hvað snertir almenna landkynningu og ímyndarsköpun erlendis og innanlands og vegna þess eru t.d. starfræktar  fimm skrifstofur á markaðssvæðunum. Þar eru t.d. vistuð ýmis samstarfsverkefni í kynningarmálum; Iceland Naturally, Cruise Iceland og Ráðstefnuskrifstofa Íslands. Í þriðja lagi þá sér skrifstofan um framkvæmd ferðamálaáætlunar 2006-2015, sem var samþykkt á Alþingi í fyrra. Þar eru gæðamálin fyrirferðarmikil í víðasta skilningi þess orðs og lögð er áhersla á að tryggja sérstaklega gæði móttökuþáttarins og öryggi gestanna. Ferðamálastofa sér því t.d. um gæðaflokkun ( stjörnugjöf)  gististaða og tjaldsvæða auk þess að nota verulegt fjármagn til að bæta aðstöðu á fjölsóttum ferðamannastöðum. Þannig að Ferðamálastofa reynir með kynningarmálum að hafa áhrif til aukinna umsvifa og svo að tryggja gæði móttökuþáttarins þegar gestirnir sækja okkur heim. Helstu markmiðin?Markmiðin eru að sjálfsögðu þau að ná hingað sem mestum gjaldeyristekjum með auknum umsvifum vegna erlenda markaðarins. Takmarkið er að þær tekjur skili sér sem best yfir allt árið og allt land. Að okkar gestir hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir fari ánægðir og séu sáttir við þau gæði sem þeim eru boðin á ferð um landið; að gæðin séu í samræmi við eða umfram væntingar. Hver er lykillinn að fjölgun ferðamanna?Það eru margir samverkandi þættir sem hafa þarna áhrif og ekki hægt að nefna þá alla. Það er t.d. ljóst að aukið framboð samhliða aukinni kynningu leiðir nær alltaf til aukinna umsvifa. Þetta hefur hvort tveggja gerst undanfarið. Verulega aukið framboð bæði í sætum til landsins og á gistirými og aukin vinna í allri almennri kynningu og kynningu vörunnar. Mikil áhersla hefur verið á aukna kynningu allt árið til að lengja enn frekar hefðbundinn háannatíma og þar er sífellt að að nást betri árangur. Loks hefur mikil vinna verið lögð í að auka vöruframboðið um allt land, allt árið sem og gæði þess sem í boði er.  
Lesa meira