Fréttir

Nýr formaður Ferðamálaráðs.

Einar Kr. Guðfinnsson hefur verið skipaður nýr formaður Ferðamálaráðs Íslands í stað Tómasar Inga Olrich sem hefur nú tekið við embætti menntamálaráðherra.Ferðamálaráð þakkar Tómasi Inga fyrir samstarfið og býður nýjan formann velkominn til starfa.  
Lesa meira

Gistinóttum og gestakomum fjölgar milli ára - feb.2002

Gistinóttum og gestakomum fjölgar milli áraUm 2% aukning varð í gistinóttum og gestakomum á hótelum milli áranna 2000 og 2001. Árið 2001 náði heildarfjöldi gistinátta rétt rúmum 773 þúsundum á móti 758 þúsundum nátta árið 2000. Gestakomum fjölgaði einnig á síðastliðnu ári úr 368 þúsund árið 2000 í 377 þúsund árið 2001. Ef litið er á ákveðin tímabil ársins 2001 á fjölgunin sér stað utan aðalferðamannatímans. Þannig fjölgar gistinóttum um 5% á tímabilinu janúar til apríl og um 4% á tímabilinu september til desember, en ekkert um miðbik ársins. Innlendum hótelgestum fækkar en erlendum fjölgarÁrið 2000 námu gestakomur Íslendinga 105.046 og gistinætur 167.377. Árið 2001 námu gestakomur Íslendinga hins vegar 95.172 og gistinætur 146.814. Hlutfallsleg fækkun gestakoma Íslendinga milli áranna 2000 og 2001 er því um 9% og gistinátta um 12%. Gistinætur útlendinga töldust hins vegar vera 35 þúsundum fleiri árið 2001 en árið 2000. Þær fóru úr 590.718 árið 2000 í 626.441 árið 2001. Gestakomum erlendis frá fjölgaði að sama skapi um rúmlega 19 þúsund milli áranna 2000 og 2001, úr 263.131 í 282.605. Íslenskir gestir dvelja að meðaltali 1,5 nótt á hóteli, sem er ívið styttra en meðaldvöl erlendra gesta, sem er 2,2 nætur. Bretum, Bandaríkjamönnum og Þjóðverjum fjölgarGistinóttum Þjóðverja fjölgaði um 13 þúsund milli áranna 2000 og 2001, sama fjölgun varð einnig í gistinóttum Bandaríkjamanna, en árið 2001 gistu 46.869 Bandaríkjamenn 103.161 gistinótt á íslenskum hótelum á móti 40.275 Bandaríkjamönnum sem gistu 89.945 nætur árið 2000, sem telst um 15% aukning gistinátta. Árið 2001 fjölgaði breskum hótelgestum um fjórðung frá árinu 2000, en þá gistu 35.339 Bretar 93.880 nætur á hótelum hér á landi. Á síðastliðnu ári voru gestakomur Breta hins vegar 44.203 og gistinæturnar 117.265. Gistinóttum Norðurlandabúa annarra en Íslendinga fækkaði hins vegar um 11% milli áranna 2000 og 2001, fóru úr 166.998 nóttum árið 2000 niður í 148.494 í fyrra. Aukning gistinátta bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinniÁrið 2001 voru gistinætur á höfuðborgarsvæðinu 536 þúsund á móti tæplega 530 þúsundum árið 2000, sem þýðir um 1% aukningu. Gestakomur á hótelum á höfuðborgarsvæðinu voru 220 þúsund árið 2001 en árið 2000 voru þær rétt tæp 213 þúsund. Aukning gistinátta var hlutfallslega meiri á landsbyggðinni eða um 4%, þar fóru þær úr 228 þúsundum árið 2000 í tæplega 237 þúsund árið 2001. Gestakomum fjölgaði einnig á landsbyggðinni úr 154 þúsundum árið 2000 í tæp 158 þúsund árið 2001, eða um 2%. ( Hagstofa Íslands febrúar 2002 )  
Lesa meira

Fyrirspurnum um ferðir milli Þýskalands og Íslands fjölgar hjá skrifstofu Ferðamálaráðs í Þýskalandi

Um 5% fleiri fyrirspurnir hafa borist til skrifstofu Ferðamálaráðs Íslands í Þýskalandi um ferðir milli landanna í ár en á sama tíma í fyrra. Haukur Birgisson, forstöðumaður skrifstofunnar ytra, segir að það sé nánast ótrúlegt að á sama tíma og verulega dragi úr ferðamannastraumi milli flestra annarra landa þá stefni í að Ísland haldi sínum hlut meðal Þjóðverja og muni jafnvel auka hann. Því sé mikilvægt að fá aukna fjármuni í landkynningu eins og nú sé að eiga sér stað. Einnig sé mikilvægt að það haldist í hendur uppbygging á ferðamannastöðum, upplýsingagjöf og markaðssetning til að framboð og eftirspurn haldist í hendur. Haukur segir að bókanir hjá söluaðilum líti ágætlega út eins og er, en því megi ekki gleyma að samkeppnin sé mikil. Ferðamálaráð hafi staðið að ýmsum kynningum á landinu á undanförnum misserum, bæði á sýningum og með auglýsingum. Nauðsynlegt sé að halda vel á spöðunum í þessum efnum þannig að landkynningin sé hnitmiðuð og hagnist allri ferðaþjónustunni í sem víðustum skilningi. Ferðamálaráð hefur staðið að auglýsingaherferð í Þýskalandi frá síðastliðnu hausti í samstarfi við Flugleiðir. Í herferðinni er lögð áhersla á heilsutengdar ferðir, afþreyingu og fleira. Fyrirspurnum hefur fjölgað í kjölfar herferðarinnar, einnig varðandi sumarferðir til Íslands, þó svo að auglýst sé nú yfir vetrartímann. Borgarferðir, ráðstefnur og aðrar styttri ferðir draga ekki úr áhuga á sumarferðum og keppa ekki við þær en auka hins vegar áhuga á landi og þjóð. Það er fyrst og fremst náttúra Íslands sem hefur mesta aðráttaraflið að sögn Hauks. Hann segir að Ferðamálaráð slaki hvergi á í kynningu á henni. Einnig sé þó lögð áhersla á hvað hægt sé að gera á Íslandi annað en að njóta náttúrunnar, hvaða þjónusta sé í boði o.s.frv. Til að mynda séu borgaferðir, heilsutengdar ferðir, hvataferðir fyrirtækja og fleira í þeim dúr í vexti í Þýskalandi, og Ferðamálaráð ætli að stuðla að því að Íslendingar fái sinn skerf af þeirri köku. Þar sé um að ræða allt annan hóp en þann sem hafi áhuga á náttúrunni eingöngu, eða sumarferðum. ( Úr Morgunblaðinu21. feb. 2002 )  
Lesa meira

TIL UPPLÝSINGA - Frá Ferðamálastjóra feb. 2002

Það virðist sem seta í Ferðamálaráði Íslands sé e.t.v. ávísun á eitthvað meira og stærra ef dæma má leiðir fyrrverandi formanns og varaformanns Ferðamálaráðs. Jón Kristjánsson var varaformaður ráðsins þegar hann var skipaður ráðherra heilbrigðis-og tryggingarmála í apríl á síðasta ári og nú tæpu ári seinna hverfur formaður FMR Tómas Ingi Olrich einnig til setu í ráðherrastóli því eins og kunnugt er tók hann við embætti menntamálaráðherra af Birni Bjarnasyni nú fyrir skemmstu.Ferðamálaráð þakkar þeim vel unnin störf og Í ljósi þess að nú hafa verið hafnar aðgerðir til aukinnar markaðsvinnu í kjölfar 150 milljón kr. viðbótarfjárveitingar ríkissjóðs telur undirritaður rétt að gera grein fyrir með hvað hætti var staðið að öflun þeirra fjármuna og á hverju ákvörðun um notkun þeirra erlendis byggir. Í byrjun skal rakið ferli umræðunnar innan greinarinnar, þær tillögur sem þar voru settar fram um nauðsyn aukinna fjármuna og um notkun þeirra. 1.október:Fundur haldinn í Ferðamálaráði.Úr fundargerð: Til þessa fundar í Ferðamálaráði var boðað til að ræða ástandið í ferðaþjónustu í kjölfar atburðanna 11. september.Að loknum umræðum um stöðuna var eftirfarandi ákveðið: A. Breyting verði gerð á dagskrá Ferðamálaráðstefnunnar 18-19. október og þar verði umræða um málefnið.B. Settur verði saman vinnuhópur til að fara nánar yfir stöðu málsins og hvað sé til ráða. Óskað verði aðildar SAF að vinnuhópnum og frá Ferðamálaráði taki þátt í hópnum: Steinn Lárusson , Helgi Pétursson og Magnús Oddsson. 3. október:Fundur haldinn í hópi Ferðamálaráðs/SAF til að ræða ofangreint málefni. Úr fundargerð: Mættir: Magnús Oddsson, Erna Hauksdóttir, Helgi Pétursson , Einar Bollason, Steinn Lárusson, Jakob Falur Garðarsson . Í lok fundargerðar fundarins segir : Hópurinn er sammála um að nauðsynlegt sé nú í ljósi ofangreindra viðburða að bregðast við til að tryggja núverandi leiðakerfi Flugleiða,sem er hornsteinn ferðaþjónustunnar hér á landi. Hópurinn telur að þær aðgerðir sem gripið verði til eigi að vera almennar aðgerðir til stuðnings við núverandi markaðsaðgerðir og áætlanir næstu mánaða frekar en sértækar aðgerðir eða algjörlega ný aðkoma að markaðsvinnunni. Á fundinum var ákveðið að halda fund sem fyrst með Markaðsráði ferðaþjónustunnar og forstöðumönnum Ferðamálaráðs erlendis. 9. október:Fundur haldinn í starfshópi Ferðamálráðs og SAF með Markaðsráði og fleirum.Úr fundargerð: Fundur var haldinn á skrifstofu Ferðamálaráðs þriðjudaginn 9. október 2001 í hópi Ferðamálaráðs og SAF um áhrif atburðanna 11. september sl. á íslenska ferðaþjónustu og viðbrögð við þeim. Mættir: Magnús Oddsson ferðamálastjóriSteinn Lárusson FerðamálaráðiHelgi Pétursson FerðamálaráðiErna Hauksdóttir framkvæmdastjóri SAFEinar Bollason varaformaður SAF Að ósk hópsins voru einnig boðaðir til fundar við hann Markaðsráð ferðaþjónustunnar og forstöðumenn Ferðamálaráðs Í Bandaríkjunum og Evrópu: Ómar Benediktsson formaður Markaðsráðs ferðaþjónustunnarJakob Falur Garðarsson MarkaðsráðiÓlafur Örn Haraldsson MarkaðsráðiSteinn Logi Björnsson MarkaðsráðiTómas Þór Tómasson markaðsstjóri Ferðamálaráðs Einar Gústafsson forstöðumaður Ferðamálaráðs í BandaríkjunumHaukur Birgisson forstöðumaður Ferðamálaráðs í Evrópu. Þessum aðilum var boðið til fundarins til að ræða við hópinn á breiðum grundvelli aðstæður á mörkuðum íslenskrar ferðaþjónustu í kjölfar atburðanna 11. september og mögulegar/nauðsynlegar og hugsanlegar aðgerðir til að bregðast við. Í upphafi var farið nokkuð yfir stöðu málsins : Flugfélög og önnur fyrirtæki í ferðaþjónustu urðu fyrir miklu tekjutapi vegna stöðvunar flugs til Bandaríkjanna í fjóra daga, eftirspurn og bókanir hafa dregist saman eftir atburðina og á það í reynd við ferðalög um allan heim.Ýmsar tölur hafa verið nefndar um þennan samdrátt og þó ýmislegt sé þar óljóst, ber öllum saman um að hann skiptir tugum prósenta þessar fyrstu fjórar vikur.Flugleiðir hafa áætlað að tap þeirra þessa fjóra daga hafi verið um kr. 100 millj. og alls um kr. 1.000 milljónir til áramóta. Umræður um aðgerðir: Hópurinn er sammála um að nauðsynlegt sé nú í ljósi ofangreindra viðburða og þeirra upplýsinga sem liggja fyrir að bregðast við til að tryggja tíðni og áfangastaði núverandi leiðakerfis Flugleiða, sem er hornsteinn ferðaþjónustunnar hér á landi. Hópurinn telur að þær aðgerðir sem gripið verði til eigi að vera almennar aðgerðir til stuðnings við núverandi markaðsaðgerðir og áætlanir næstu mánaða frekar en sértækar aðgerðir eða algjörlega ný aðkoma að markaðsvinnunni. Hópurinn telur að aðgerðirnar eigi að miðast að því að tryggja að tap þjóðarbúsins vegna þessara hryðjuverka verði sem minnst og helst ekkert.Það er skoðun hópsins að með engum aðgerðum gæti gjaldeyristekjur þjóðarbúsins dregist saman um 6-7 milljarða á næstu 12 mánuðum.Með markvissum og auknum markaðsaðgerðum verður að draga úr þeim skaða eins og mögulegt er. Hópurinn er sammála um að trygging leiðakerfis Flugleiða er ekki aðeins hornsteinn ferðaþjónustunnar heldur forsenda fyrir þátttöku fyrirtækja í alþjóðlegu viðskiptalífi. Gera yrði ráð fyrir að einhver þeirra flyttu starfsemi sína erlendis,ef ekki nyti þeirrar tíðni og fjölda áfangastaða,sem íslenskt viðskiptalíf nýtur nú. Því er það meginniðurstaða hópsins að besta og fljótvirkasta leiðin til að verja fjárfestingu í ferðaþjónustu og þann árangur sem náðst hefur og núverandi leiðakerfi Flugleiða sé að styðja við markaðs- og kynningarstarf fyrirtækisins á næstu 12-18 mánuðum.Það verði gert með sameignlegum aðgerðum stjórnvalda og fyrirtækisins til að tryggja áframhaldandi tíðni samgangna við landið. Þannig verði hagsmunir ferðaþjónustunnar í heild og ríkissjóðs best tryggðir við þessar erfiðu aðstæður. 18. október:Ferðamálaráðstefnan 2001 haldin á Hvolsvelli 18. október ályktar: Nauðsynlegt er í ljósi atburða síðasta mánaðar og þeirra upplýsinga sem liggja fyrir að bregðast við til að tryggja tíðni og áfangastaði núverandi leiðakerfis Flugleiða, sem er hornsteinn ferðaþjónustunnar hér á landi. Ráðstefnan telur að þær aðgerðir sem gripið verði til eigi að vera almennar aðgerðir til stuðnings við núverandi markaðsaðgerðir og áætlanir næstu mánaða frekar en sértækar aðgerðir eða algjörlega ný aðkoma að markaðsvinnunni. Ráðstefnan er sammála um að trygging leiðakerfis Flugleiða er ekki aðeins hornsteinn ferðaþjónustunnar heldur forsenda fyrir þátttöku fyrirtækja í alþjóðlegu viðskiptalífi. Gera megi ráð fyrir að einhver þeirra flyttu starfsemi sína erlendis, ef ekki nyti þeirrar tíðni og fjölda áfangastaða, sem íslenskt viðskiptalíf nýtur nú. Ráðstefnan telur að með sameiginlegum aðgerðum stjórnvalda og ferðaþjónustunnar til að tryggja áframhaldandi tíðni samgangna við landið verði hagsmunir atvinnulífsins í heild og ríkissjóðs best tryggðir við þessar erfiðu aðstæður. ( Á ráðstefnunni voru rúmlega 200 manns og var ályktunin samþykkt með 4 mótatkvæðum) Í framhaldi af þessari umræðu innan Ferðamálaráðs, Markaðsráðs og á fjölmennri ferðamálaráðstefnu 18. október rituðu formaður Ferðamálaráðs, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar og formaður Markaðsráðs ferðaþjónustunnar sameiginlega bréf til samgönguráðherra þar sem ofangreinar skoðanir eru settar fram og bent á nauðsyn aukinna fjármuna og að þeim skuli varið í samræmi við þær niðurstöður sem komið hafa fram á umræddum fundum og í ályktun ferðamálaráðstefnunnar. Samgönguráðherra beitti sér fyrir auknum fjárveitingum til málaflokksins með þeim árangri að við afgreiðslu fjárlaga í desember var veitt 150 milljónum króna til aukinnar markaðsvinnu í ferðaþjónustu. Gengið hefur verið út frá því hvað varðar aukna markaðsstarfsemi erlendis þá verði ráðstöfun fjár með hliðsjón af framangreindum tillögum sem unnar voru á fundum í vinnuhópi SAF og Ferðamálaráðs með Markaðsráði og fleirum og samþykktrar ályktunar á Ferðamálaráðstefnu í október. Ákvörðunin um notkun viðbótarfjármagnsins erlendis hlýtur því að byggjast á þessari samvinnu við fulltrúa greinarinnar um með hvaða hætti fjármunir komi greininni í heild að mestum notum. Magnús Oddssonferðamálastjórióskar þeim velfarnaðar.  
Lesa meira