Fara í efni

Ákvarðanir um dagsektir

Dagsektir eru meðal þeirra viðurlagaákvæða sem Ferðamálastofa getur beitt. Heimildir stofnunarinnar til að beita dagsektum er að finna í lögum um Ferðamálastofu nr. 96/2018 og í lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018

Fari aðilar ekki að fyrirmælum Ferðamálastofu samkvæmt lögum um Ferðamálastofu getur stofnunin ákveðið að leggja á þá dagsektir þar til úr hefur verið bætt.

Ferðamálastofa hefur eftirlit með ákvæðum VII. kafla laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, þ.e. þeim ákvæðum sem lúta að skyldutryggingum ferðaskrifstofa og Ferðatryggingasjóði.
Fari ferðaskrifstofur ekki að ákvæðum VII. kafla laganna, ákvörðunum eða fyrirmælum Ferðamálastofu getur stofnunin lagt dagsektir á aðila þar til bætt hefur verið úr.

Dagsektir geta numið frá 50 þús. kr. til 500 þús. kr. á dag.

Ákvörðun um dagsektir má skjóta til ráðherra innan 14 daga frá því að tilkynnt er um hana. Dagsektir reiknast ekki fyrr en kærufrestur er liðinn. Dagsektir eru aðfararhæfar lokum kærufrests, kæra til ráðherra frestar aðför þar til endanleg niðurstaða liggur fyrir. Málshöfðun fyrir almennum dómsstólum frestar ekki aðför.