Fara í efni

Verkefni

Norðurljós

Ferðamálastofa er ríkisstofnun sem heyrir undir yfirstjórn ráðherra. Stofnunin fer með stjórnsýslu ferðamála samkvæmt lögum um Ferðamálastofu.

Ráðherra skipar ferðamálastjóra til fimm ára í senn og veitir hann Ferðamálastofu forstöðu. Ferðamálastjóri ber ábyrgð á starfsemi og rekstri stofnunarinnar, mótar helstu áherslur, verkefni og starfshætti og annast daglega stjórn hennar.

Ferðamálastofa skal með starfsemi sinni fylgjast með og stuðla að þróun ferðaþjónustu sem mikilvægrar og sjálfbærrar grunnstoðar í íslensku samfélagi að teknu tilliti til þolmarka íslenskrar náttúru og samfélags ásamt því að vinna að samræmingu, greiningum og rannsóknum í ferða­þjónustu með hliðsjón af stefnu stjórnvalda.

Dagleg verkefni Ferðamálastofu snúa einkum að eftirfarandi þáttum:

Leyfisveitingar, eftirlit, umsagnir og stjórnsýsluerindi

Skipulags-, umhverfis-og öryggismál á ferðamannastöðum

  • Umsýsla með styrkveitingum úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða
  • Þátttaka í mótun heildarsýnar og stefnu á landsvísu
  • Umsagnir vegna fyrirhugaðra framkvæmda
  • Öryggi á ferðamannastöðum

Vakinn – gæða og umhverfisvottun ferðaþjónustunnar

Svæðisbundin þróun

Gögn og rannsóknir

Almennt