Fréttir

Umhverfisverðlaun Ferðamálaráðs 2001

Umhverfisverðlaun Ferðamálaráðs Íslands voru veitt í sjötta sinn á Ferðamálaráðstefnunni sem haldin var á Hvolsvelli 18. - 19. okt s.l. Verðlaunin að þessu sinni hlaut ferðaþjónustufyrirtækið Íshestar og veitti Einar Bollason framkvæmdastjóri fyrirtækisins þeim viðtöku úr hendi Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra. Fram kom í máli ráðherra að Íshestar væru í fararbroddi afþreyingarfyrirtækja í umhverfismálum og að framkvæmdastjóri Íshesta er jafnframt formaður umhverfisnefndar samtaka ferðaþjónustunnar. Íshestar bjóða upp á margvíslegar ferðir jafnt styttri sem skemmri og nú hefur sú nýjung verið tekin upp að boðið er upp á svokallaðar ECO ferðir sem ekki eru hestaferðir heldur ferðir þar sem fléttað er saman fræðslu um náttúru, menningu og sögu. Íshestar hafa sett sér umhverfisstefnu og frætt sitt starfsfólk um hvernig ná má markmiði þeirrar stefnu. Þá hefur fyrirtækið átt gott samstarf við Náttúruvernd ríkisins og Landgræðsluna og fylgt leiðbeiningum þessara stofnana í hvívetna við skipulagningu ferða. Fyrirtækið Íshestar er því vel að heiðrinum komið. Myndatexti:  Einar Bollason framkv.stj. Íshesta, Bryndís Einarsdóttir aðst.framkv.stj. og Sigrún Ingólfsdóttir fjármálastj.  
Lesa meira

Ferðamálaráðstefnan 2001 - stutt ágrip.

31. Ferðamálaráðstefnan var haldin á Hvolsvelli 18. og 19. okt s.l. og var þetta jafnframt sú fjölmennasta sem haldin hefur verið, en alls sóttu hana rúmlega 200 manns hvaðanæva af landinu.Það var Tómas Ingi Olrich, formaður Ferðamálaráðs, sem setti ráðstefnuna en svo tók sveitarstjórinn á Hvolsvelli við, Ágúst Ingi Ólafsson, og greindi frá uppbyggingu ferðaþjónustu í Rángárþingi. Samgönguráðherra hr. Sturla Böðvarsson ávarpaði síðan ráðstefnugesti. Eins og fleiri kom ráðherra m.a inn á voðaverkin sem framin voru í Bandaríkjunum í síðasta mánuði og afleiðingar þeirra fyrir íslenska ferðaþjónustu og greinarinnar í heild. Í máli hans kom skýrt fram mikilvægi samvinnu á milli ferðaþjónustunnar og stjórnvalda. Umræður og vangaveltur um ástand og horfur í íslenskri ferðaþjónustu í kjölfar atburðanna í Bandaríkjunum þann 11. sept s.l. var næsti liður á dagskránni. Undir þeim málaflokki tóku til máls Magnús Oddsson ferðamálastjóri, Steinn Logi Björnsson framkv. stj. markaðssviðs Flugleiða og Friðrik Már Baldursson frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. Menn voru sammála um það að án öflugra flugsamgangna til og frá landinu myndi ferðaþjónusta á Íslandi varla vera svipur hjá sjón. Friðrik velti fyrir sér tölum og hagfræði og setti ferðaþjónustuna og afleiðingar árásarinnar á Bandaríkin í þjóðhagslegt samhengi og sagði m.a. að samkv. opinberum hagtölum væru gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar hátt í 20% af útflutningstekjum en aðeins tekjur af sjávarafurðum færu hærra en þetta eða um 42%. Eftir matarhlé og almennar umræður um þennan málaflokk tók Tómas Ingi Olrich til máls og kynnti niðurstöður skýrslu nefndar um menningartengda ferðaþjónustu. Eftir að Tómas hafði stiklað á stóru í kynningunni voru mætir menn og konur í pallborði (sjá dagskrá) og voru þau öll sammála um að þessi skýrsla væri góð og þörf og að þarna kæmu fram margar góðar og skemmtilegar hugmyndir sem mikilvægt væri að halda á lofti. Blómleg menning er hornsteinn hvers samfélags og getur hún verið mikið aðdráttarafl í ferðaþjónustu. Þetta á ferðaþjónustan að nýta sér. En eins og segir í skýrslu nefndarinnar " Íslensk ferðaþjónusta verði í framtíðinni byggð upp á tveimur meginstoðum, íslenskri náttúru og íslenskri menningu og samverkan þessara þátta. Megináhersla verði lögð á að kynna náttúru landsins, menningu þjóðarinnar og gagnkvæm áhrif menningar og náttúru." (bls.9) Eftir kaffhlé steig í ræðustól John Moreu, framkv. stj. MMNC, fyrrverandi framkv.stj. Ferðamálaráðs Amsterdam og fyrrverandi forseti FECTO (city tourism). Meginþema erindis hans var menningarferðaþjónusta. Að þessu loknu voru fastir ráðstefnuliðir eins og fyrirspurnir, almennar umræður og afgreiðsla ályktana. Tvær ályktanir voru bornar upp á ráðstefnunni og voru þær báðar samþykktar. Þessar ályktanir svo og erindi ræðumanna í heild sinni er að finna á þessum vef www. ferdamalarad.is undir tenglinum "fundir og ráðstefnur - ferðamálaráðstefnan 2001". Ráðstefnunni var slitið kl 18:00, síðan var fordykkur í boði ráðherra, kvöldverður og skemmtun. Þá um kvöldið voru Umhverfisverðlaun FMR afhent og var það ferðaþjónustufyrirtækið Íshestar sem hlaut þau í ár. Daginn eftir var farin kynnisferð í boði heimamanna. Var þetta sérlega skemmtileg og ánægjuleg ferð um Njáluslóð þar sem m.a. ferðaþjónustufyrirtæki voru heimsótt.Þetta var ánægjulega dvöl í Rángárþingi, heimamenn tóku vel á móti gestum, veðrið var eins og best verður á kosið og sveitirnar skörtuðu sínu fegursta. Hafi heimamenn bestu þakkir fyrir.  
Lesa meira