Fara í efni

2,3 milljónir erlendra farþega 2018

Mynd: ©Ragnar Th. Sigurðsson
Mynd: ©Ragnar Th. Sigurðsson

Brottfarir erlendra farþega* frá landinu um Keflavíkurflugvöll voru 2,3 milljónir árið 2018 eða um 120.600 fleiri en árið 2017, samkvæmt talningu Ferðamálastofu og Isavia. Aukning milli ára nemur 5,5%. Fjölgunin er minni en undanfarin ár en hún var á bilinu 24,1% til 40,1% milli ára á tímabilinu 2013-2017.

Af einstaka markaðssvæðum voru brottfarir Norður-Ameríkana flestar eða um 794 þúsundir talsins og var mest fjölgun þaðan eða um 115 þúsundir. 

Fjölgun var í brottförum erlendra farþega milli ára 2017 til 2018 alla mánuði ársins nema í apríl. Fjölgunin var hlutfallslega mest í maí og september eða um 13% en minnst í mars, júlí, ágúst, nóvember og desember eða á bilinu 1,5% til 3,7%.

Ferðamálastofa áréttar að fjöldi brottfara erlendra farþega gefur vísbendingu um þróun í komum ferðamanna til landsins. Til að álykta um breytingar á umsvifum í ferðaþjónustu þarf að líta til fleiri mælikvarða s.s. fjölda gistinótta og útgjalda ferðamanna.


Brottfarir á tímabilinu 2014-2018

Brottfarir erlendra farþega frá landinu mældust um 2,3 milljónir á nýliðnu ári eða 5,5% fleiri en árið 2017. Sé litið lengra aftur í tímann má sjá að brottfarir hafa ríflega tvöfaldast frá árinu 2014 en þá voru þær um 969 þúsund talsins. Á tímabilinu 2013 til 2018 hefur aukning milli ára verið að jafnaði 24,8%, mest frá 2015 til 2016 eða 40,1%.

Fjölmennustu þjóðernin

Af einstaka þjóðernum voru flestar brottfarir árið 2018 tilkomnar vegna Bandaríkjamanna eða um 695 þúsundir talsins. Um er að ræða 20,5% fleiri brottfarir Bandaríkjamanna en árið 2017. Brottfarir Breta komu þar á eftir en þær mældust um 298 þúsundir árið 2018 og voru 24.600 færri en 2017. Samtals voru brottfarir Bandaríkjamanna og Breta 42,9% af heildarbrottförum.

Brottfarir Þjóðverja á árinu 2018 voru í þriðja sæti, um 139 þúsundir talsins (6,0% af heild) og fækkaði þeim um 10,7% milli ára. Brottfarir Kanadamanna voru í fjórða sæti, um 100 þúsundir talsins (4,3% af heild) og fækkaði þeim jafnframt eða um 3,2% milli ára, sem og brottförum Frakka sem voru 3,1% færri en árið áður en þeir voru 97 þúsund talsins árið 2018 (4,2% af heild).

Þar á eftir fylgdu síðan brottfarir Pólverja (3,9% af heild), Kínverja (3,9% af heild), Spánverja (2,8% af heild), Dana (2,2% af heild), Svía (2,1% af heild), Ítala (2,0% af heild) og Hollendinga (1,9% af heild).

Brottfarir eftir mánuðum

Aukning var í brottförum erlendra farþega milli ára 2017 til 2018 ellefu mánuði ársins eins og sjá má af töflunni hér til hliðar. Brottförum fjölgaði yfir 10% tvo mánuði ársins 2018 eða í maí og september og á bilinu 5-10% fjóra mánuði eða í janúar, febrúar, júní og október. Fjölgunin milli ára 2017 til 2018 var innan við 5%, fimm mánuði ársins eða í mars, júlí, ágúst, nóvember og desember. Brottförum fækkaði einungis í aprílmánuði milli ára, voru 3,9% færri árið 2018 en 2017.

*Nánari upplýsingar

Talning Ferðamálastofu og Isavia er hugsuð sem viðbótarupplýsingar við farþegatölur Isavia til að geta greint fjölda ferðamanna til landsins eftir þjóðernum. Um er að ræða handtalningu áður en komið er inn á brottfararsvæði og tölurnar ber að skoða með þeim fyrirvörum sem aðferðafræðin felur í sér. Talningarnar ná yfir alla sem fara í gegnum hefðbundna öryggisleit.
Ítreka ber að flestir skiptifarþegar eru ekki inni í þessum tölum. Niðurstöður úr könnun sem Isavia lét framkvæma meðal brottfararfarþega á fyrsta ársfjórðungi ársins benda til að um 93% brottfararfarþega séu að heimsækja Ísland í persónulegum eða viðskiptalegum tilgangi og að 3,5% séu erlendir ríkisborgarar búsettir hérlendis til skemmri eða lengri tíma. Þeir sem millilenda án þess að fara út af flugvellinum séu 1,9% og þeir sem millilenda og nýta tækifærið til að fara út af flugvellinum og heimsækja einhverja staði séu 2,0%. Könnunin var áður framkæmd sumarið 2017 og í nóvember 2017. 
Sjá nánar
Nánari skiptingu á milli þjóðerna má sjá í töflunni að neðan og frekari upplýsingar eru undir liðnum Tölur og útgáfur / Fjöldi ferðamanna hér á vefnum.