Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll

Talning Ferðamálastofu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á brottförum farþega á leið úr landi er hugsuð sem viðbótarupplýsingar við farþegatölur Isavia til að geta greint fjölda ferðamanna til landsins eftir þjóðernum. Með því að viðhafa sömu aðferðafræði gegnum tíðina hafa fengist dýrmætar upplýsingar um þjóðernasamsetningu ferðamanna og fjölda þeirra, sem samanburðarhæfar eru milli ára.

Talningarnar ná yfir alla sem fara í gegnum öryggisleit og ber að skoða með þeim fyrirvörum sem aðferðafræðin felur í sér*. Þó ber að ítreka að flestir skiptifarþegar eru ekki inn í þessum tölum. Nú eru farþegar af 33 þjóðernum taldir sérstaklega en voru lengst af 18. Tölurnar eru uppfærðar mánaðarlega.


Samanburður milli ára

Í skjölunum er samanburður á milli hverra tveggja ára fyrir hvern mánuð um sig og árið í heild, bæði fyrir hvert þjóðerni og fyrir markaðssvæði.


Brottfarir erlendra farþega um Keflavíkurflugvöll 2003-2018

Excel-skjalið hér að neðan hefur að geyma fjögur "sheet" með mismunandi samanburði.

 • Eftir mánuðum og þjóðernum:
  Tafla fyrir hvert ár með fjölda gesta eftir þjóðerni í hverjum mánuði. Þetta "sheet" er uppfært mánaðarlega en önnur "sheet" skjalsins þegar niðurstöður fyrir árið í heild liggja fyrir.
 • Eftir þjóðernum:
  Niðurstöður fyrir hvert ár um sig eftir þjóðerni og markaðssvæði.
 • Eftir mánuðum:
  Niðurstöður hvers árs um sig brotið niður á mánuði.
 • Eftir árstíðum:
  Niðurstöður hvers árs brotið niður á sumar, vetur, vor og haust.

Brottfarir erlendra farþega um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 2003-2019


Brottfarir Íslendinga


*Niðurstöður úr könnunum sem Isavia hefur þrívegis látið framkvæma meðal brottfararfarþega gefa til kynna að 86,3-92,7% voru að heimsækja Ísland í persónulegum eða viðskiptalegum tilgangi. Þeir sem voru erlendir ríkisborgarar búsettir hérlendis til skemmri eða lengri tíma reyndust 2,7-4,7%. Þeir sem millilentu án þess að fara út af flugvellinum reyndust 1,7-4,8%. Þeir sem millilentu og nýttu tækifærið til að fara út af flugvellinum og heimsækja einhverja staði reyndust 1,6-6,2%. Sjá nánar