Fréttir

Ferðaþjónusta á internetinu

"Internetið er að snúa hinum hefðbundnu dreifingarleiðum ferðaþjónustunnar á hvolf.Ef einstök svæði ætla að taka þátt í byltingunni er þeim betra að haska sér". Þetta var niðurstaða ráðstefnu sem fram fór í Madrid 27. janúar 2000 um viðskipti á internetinu og ferðaþjónustu. Þeir sem munu ná mestum árangri í notkun netsins við sölu og markaðsfærslu ferðaþjónustu eru annars vegar stórfyrirtæki, flugfélög og ferðaskrifstofur og hins vegar smáfyrirtæki sem vinna á þröngum markaðssyllum. Þegar einstakir birgjar og ferðamannastaðir taka til við markaðsfærslu á netinu mun hlutverk og ráðandi staða stórra ferðaskrifstofa minnka og bein viðskipti milli ferðamanns og birgja munu aukast. Þetta kom fram í máli ferðamálastjóra Spánar, Germán Porras, sem ræddi um breytta kauphegðun á tímum upplýsingabyltingarinnar. "Innihald og upplýsingar skipta öllu máli" var inntak ræðu sem Gerry MacGowern frá írska fyrirtækinu NUA Internet Surveys.  "Leiðin til að laða ferðamenn að svæðum með Internetinu er að gefa eins nákvæmar og ítarlegar upplýsingar og mögulegt er og svara svo öllum fyrirspurnum strax, það þýðir samdægurs. Þá verða birgjar að ná sambandi strax við mögulega kaupendur með gagnvirkum heimasíðum og þannig reyna að að laða þá til kaupa". Þróunin er sú að ferðamenn vafra um á netinu til að leita sér upplýsinga, kaupa e.t.v einstakar einingar í smáum stíl beint af netinu, en pakkaferðir og heildarlausnir eru enn seldar af ferðaskrifstofum þar sem ferðamaður skynjar minni áhættu af því að "tala við einhvern" heldur en senda tölvuskeyti út í tómið á internetinu. Þá má að lokum benda á bæklinginn "Marketing tourism destinations online" sem er gefinn út af WTO. (Tekið saman úr fréttabréfi WTO Mars, 2000).  
Lesa meira

Örfáir punktar - mars 2000

Flokkun gististaðaÓskað hefur verið eftir flokkun á um 60% gistirýmis á Íslandi í fyrstu umferð og virðist stefna í að strax í haust verði allt að 2/3 alls gistirýmis á Íslandi gæðaflokkað þegar flokkunin tekur gildi. Skrifstofa í ParísSkrifstofan hefur nú verið "prufukeyrð" í nokkrar vikur og mikil starfsemi ekki síst nú á mesta ferðasýningartímanum. Þemafundur80-90 manns sóttu fyrsta þemafund Ferðamálaráðs á árinu,sem haldinn var 15. febrúar.Umræðuefnið var kannanir í ferðaþjónustu og notkun niðurstaðna.Framsögu fluttu fulltrúar fyritækja úr gistiþættinum, flutningaþættinum og afþreyingarþættinum auk fulltrúa Ferðamálaráðs.Miklar umræður urðu um málefnið og er nú unnið úr þeim ábendingum sem fram komu.Í samræmi við samþykktir ráðsins verður næsti þemafundur í vor og fjallað um öryggismál. GagnagrunnurinnUnnið er að gerð hugbúnaðarins ( útboð) fyrir grunninn sjálfan.Næst verður gengið frá samningum við þá sem setja gögn í grunninn. RannsóknirEins og áður hefur komið fram var unnin aðferðarfræði á síðasta ári við að meta þolmörk ferðamannastaða. Til þess fékkst stuðningur Rannís.Aðferðinni verður beitt á níu stöðum á landinu og byrjað í Skaftafelli, Lónsöræfum og í Landmannalaugum á þessu ári.Þá er nú unnið að gerð tölvulíkans til rannsókna á rekstrarforsendum fyrirtækja í ferðaþjónustu.Þannig að unnið verður á árinu að rannsóknum sem snerta umhverfismál og rekstrarskilyrði auk þess sem undirbúningur er hafinn vegna fleiri verkefna. MarkaðsverkefniUnnið er í samræmi við samþykkta fjárhags- og verkefnaáætlun Markaðsráðsins.Þá hefur verið dreift mjög miklu af grunnkynningarefni; myndböndum, CD-diskum,bæklingum o.fl.Þá hafa heimsóknir á Íslandsvefinn stóraukist og er allt kapp lagt á að uppfæra hann á sama hátt og innlenda vefinn þannig að í raun séum við að gefa út " nýjan bækling vikulega"Svörun fyrirspurna á öllum skrifstofum ráðsins er mikil og sérstaklega vaxandi í rafrænu formi. FerðasýningarNú í mars ná ferðasýningar hámarki og erum við með starfsfólk okkar á stórum sýningum í París, Berlín, Miami, Gautaborg og London.Sem dæmi um umfangið þá eru rúmlega 40 viðverudagar okkar starfsfólks á umræddum fimm sýningum. Vest Norden kynningDagana 6-9 mars tökum við þátt í sameiginlegu verkefni í Danmörku á vegum Vestnorden ferðamálaráðsins. Markaðsstjórasr landanna og fulltrúar flutningsaðilanna halda "námsstefnu" (seminar) fyrir sölufólk ferðaskrifstofa í Danmörku.Gert var sérstakt "kennsluefni" fyrir hvert landanna og það notað við kynninguna. Vestnorden KaupstefnanGert hefur verið samkomulag við Ferðaskrifstofu Íslands um framkvæmd sýningarinnar sem verður í Reykjavík 13-15 september og er nú haldin í 15. sinn. Innlend kynningGert hefur verið samkomulag við Morgunblaðið og Rás 2 vegna framkvæmdar kynningarinnar á þessu ári.Þá er bæklingur til dreifingar á hvert heimili landsins í vinnslu og verður dreift í maí. UmhverfisverkefniUnnið er samkvæmt þeirri samþykkt sem gerð var í ráðinu í desember og verður unnið alls fyrir rúmlega 30 milljónir króna á árinu. Nýtt vefútlitSamskiptavefurinn ferdamalarad.is hefur tekið miklum breytingum og er nú meira nýttur sem "fréttabréf" ráðsins fyrir greinina og er þar komið á framfæri því sem efst er á baugi hverju sinni hjá ráðinu.Þá er þar markaðsáætlun og öll markaðsverkefni svo aðilar geti fylgst með áherslum Markaðsráðsins og hvernig verkefnum miðar. Hefðbundin verkefniAuk þessa sem hér hefur verið nefnt eru eðlilega í gangi hefðbundin verkefni þessarar árstíðar.Má þar nefna söfnun og dreifingu upplýsinga,sem nú hefur breyst verulega þar sem vefnum er nú breytt nær daglega eins og bent var á hér að framan en prentaðar upplýsingar gefnar út í bæklingum og handbókum þrisvar á ári.Svörun fyrirspurna, sem sífellt aukast í samræmi við breytingar í ferðamynstrinu þ.e. auknum einstaklingsferðum og auknu vægi vetrarferða. Þá er gífurlega mikið leitað til okkar vegna alls konar upplýsinga um ferðaþjónustu. Er þar bæði um að ræða innlendar og erlendar stofnanir svo og í vaxandi mæli námsfólk. Fer stöðugt meiri og meiri tími í að sinna þessum þætti.Þá er þetta tími uppgjörs og frágangs bókhalds en þetta krefst vaxandi vinnu bæði vegna aukins umfangs og einnig vegna aukinna krafna stjórnvalda um almennt aukna pappírsvinnu í þessum þætti. M.O. mar. 2000.  
Lesa meira

Upplýsingavinnsla ferðamennsku

Gagnabanki ferðaþjónustunnar Háskólinn á Akureyri og Ferðamálaráð Íslands hafa gert með sér samning um uppsetningu og rekstur gagnabanka fyrir ferðaþjónustu. Um er að ræða gagnabanka sem mun vista talnagögn, skýrslur, rannsóknir og ritgerðir um ferðamál og ferðaþjónustu. Sú leið var valin að bjóða verkið út með lokuðu útboði og hafa nokkrir aðilar verið valdir til þess. Vandinn sem gagnabankinn á að leysa er sá að gögn um ferðaþjónustu og ferðamál eru dreifð og misaðgengileg. Með gagnabanka sem er aðgengilegur á veraldarvefnum er ætlunin að notendur hafi góða yfirsýn yfir þau gögn sem til eru um ferðamál og aðgengi að upplýsingum sé auðvelt. Því verður lögð áhersla á notendavænt viðmót, hraða og skýrleika leiðbeininga. Notendur upplýsinganna eru nemendur, fræðimenn, ferðaþjónustuaðilar, opinberar stofnanir og almenningur sem notar gögn og upplýsingar um ferðamál til fræðistarfa, skipulags, kennslu og hverra þeirra verkefna er krefjast heimilda og upplýsinga um ferðaþjónustu og ferðamál. Gagnagrunnurinn verður vistaður á vefþjóni Háskólans á Akureyri og verður uppfærður þar. Ráðinn verður starfskraftur til að uppfæra gögn í gagnagrunninn og sinna verkefninu af hálfu eigenda. Starfssvið þess starfskrafts er að slá inn gögn, svara fyrirspurnum og sinna verkefninu þannig að ekki verði tafir eða misfellur við afgreiðslu fyrirspurna og miðlun gagna. Samningur verður gerður við hvern og einn aðila sem leggur til gögn í grunninn. Efni þess samnings er í grófum dráttum það að eignarhald gagnanna breytist ekki og í honum er kveðið á um meðferð gagnanna. Gagnagrunnurinn kaupir ekki gögn heldur selur þau í umboðssölu. Þannig er um miðlun gagna að ræða ýmist gegn gjaldi eða án endurgjalds eftir eðli gagnanna. Hagsmunir ferðamennsku norðan Vatnajökuls Vegna fyrirhugaðra virkjanaframkvæmda á hálendinu norðan Vatnajökuls þótti Ferðamálaráði nauðsynlegt að kanna hvort hagsmunum ferðamennsku væri fórnað og hvort hægt væri að svara því með einhverjum hætti í hverju hagsmunir ferðamennsku fælust á þessu svæði. Ferðamálaráð hefur því látið vinna skýrslu um hagsmuni ferðamennsku norðan Vatnajökuls. Skýrsluna unnu Anna Dóra Sæþórsdóttir, Birgir Jónsson og Björn Sigurjónsson. Skýrslan er nú til yfirlestrar og má vænta þess að hún líti dagsins ljós innan nokkurra vikna. Björn Margeir Sigurjónsson, mars 2000.  
Lesa meira