Fara í efni

4% fækkun erlendra farþega í apríl

Ferðamenn í apríl 2014-2018

Brottfarir erlendra farþega um Keflavíkurflugvöll voru um 147 þúsund talsins í apríl síðastliðnum samkvæmt talningum Ferðamálastofu og Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eða sex þúsund færri en í apríl á síðasta ári. Fækkunin nemur 3,9% milli ára. Bandaríkjamenn og Bretar voru fjölmennastir í apríl en þeim fækkar nokkuð á milli ára.

Minni hlutfallsleg aukning er nú milli ára fyrir tímabilið janúar-apríl í samanburði við fyrri ár. 

Frá áramótum hafa um 628 þúsund erlendir farþegar farið úr landi um Keflavíkurflugvöll sem er 3,7% aukning miðað við sama tímabil í fyrra, samanborið við 55,7% milli ára 2016-17.


12 fjölmennustu þjóðerniFækkun farþega í apríl*

Farþegum í apríl fækkar nú milli ára um 3,9% en leita þarf aftur til ársins 2010 til að merkja fækkun milli ára. Aukningin í apríl hefur verið að jafnaði 28,2% milli ára síðastliðin fimm ár, mest 2016-2017 eða 61,9%. Fækkunin er í takt við þá þróun sem mælst hefur í vetur en hægst hefur á fjölgun farþega. 

Bandaríkjamenn og Bretar um 40%

Á grafinu hér til hliðar má sjá tólf fjölmennustu þjóðernin í apríl. Brottfarir Bandaríkjamanna og Breta voru 40,1% af heild en fækkun er frá báðum mörkuðum, 10,2% frá Bandaríkjunum og 17,9% frá Bretlandi. Eins og sjá má á grafinu er einungis fjölgun frá þremur af tólf fjölmennustu þjóðernunum. Hlutfallslega er mest fjölgun í brottförum Pólverja sem voru næstum tvöfalt fleiri í apríl í ár en í fyrra en sem fyrr má leiða líkum að því að það sé í talsverðu mæli umferð pólskra ríkisborgara sem hér eru búsettir atvinnu sinnar vegna. 

Dregur úr fjölgun

Sé staðan tekin frá áramótun (janúar-apríl) má glögglega sjá að mikill viðsnúningur hefur orðið á fjölgun farþega. Frá áramótum hefur farþegum fjölgað um 3,7% í samanburði við sama tímabil í fyrra. Aukningin var hins vegar 55,7% 2016-2017, 34,7% 2015-2016 og 28,6% 2014-2015. 

Bretum og Norður-Ameríkönum fækkar

Sé breytingin skoðuð nánar eftir mörkuðum má sjá að Bretum hefur fækkað um 6% frá áramótum og Norður-Ameríkönum um 2%. Aukning á milli ára er mest hjá þeim sem flokkast undir ,,annað“ en þar undir eru meðal annars Austur-Evrópuþjóðir og Asíubúar. Nánari skiptingu þess hóps má sjá á skífuritinu hér neðar á síðunni. Frá áramótum er nú hlutfallslega minni aukning  á milli ára frá öllum markaðssvæðunum en verið hefur síðustu ár þar á undan.

Breytt samsetning

Þegar hlutfallsleg samsetning markaða er skoðuð í janúar til apríl á fimm ára tímabili má sjá að hún hefur verið svipuð síðustu tvö ár eins og sjá má af grafinu hér til hliðar.

Þegar til lengri tíma er litið má sjá að Bretar voru hlutfallslega fleiri framan af eða um þriðjungur og Norður-Ameríkanar færri eða um fimmtungur. Hlutdeild Mið-og Suður-Evrópubúa hefur verið á líku róli en Norðurlandabúa lækkað jafnt og þétt. Þeir sem flokkast undir annað hafa hins vegar aukið hlutdeild sína. 

Betri greining með fjölgun þjóðerna í talningu

Sá hópur sem hefur stækkað hvað mest samanstendur af ,,öðrum þjóðernum“ en þar á meðal eru Asíuþjóðir. Til að fá betri mynd af samsetningu farþega var þjóðernum í talningum fjölgað úr 17 í 32 í júní á síðasta ári, en þar var meðal annars bætt við Hong Kong-búum, Indverjum, Suður-Kóreumönnum, Singapúr- búum og Taívönum. Niðurstöður úr talningum sýna að 9% farþega það sem af er ári má rekja til Japana og Suðaustur-Asíubúa og 6% til Austur-Evrópubúa.

 

Ferðir Íslendinga utan

Um 52.700 Íslendingar fóru utan í apríl í ár eða 15,1% færri en í apríl 2017. Fækkunar má að einhverju leyti rekja til þess að brottfarir vegna ferðalaga um páska mældust í marsmánuði í ár en í apríl í fyrra. Samtals hafa 188.800 Íslendingar farið utan frá áramótum eða 7,6% fleiri en á sama tímabili árið 2017.

Nánari upplýsingar

*Talning Ferðamálastofu og Isavia er hugsuð sem viðbótarupplýsingar við farþegatölur Isavia til að geta greint fjölda ferðamanna til landsins eftir þjóðernum. Um er að ræða handtalningu áður en komið er inn á brottfararsvæði og tölurnar ber  að skoða með þeim fyrirvörum sem aðferðafræðin felur í sér. Talningarnar ná yfir alla sem fara í gegnum hefðbundna öryggisleit. Í apríl er áætlað að um 1000 farþegar hafi farið í gegnum svonefnda hraðleið í öryggisleit án þess að vera taldir, þar af 700 Íslendingar. Um er að ræða farþega sem nýta sér viðskiptafarrými íslensku flugfélaganna.  
Ítreka ber að flestir skiptifarþegar eru ekki inn í þessum tölum. Niðurstöður úr könnun sem Isavia hefur látið framkvæma meðal brottfararfarþega tvívegis á árinu, annars vegar yfir hásumarið (júlí-ágúst) og hins vegar í nóvember gefa til kynna að 86,3% brottfararfarþega yfir hásumarið og 92,1% í nóvember voru að heimsækja Ísland í persónulegum eða viðskiptalegum tilgangi. Þeir sem voru erlendir ríkisborgarar búsettir hérlendis til skemmri eða lengri tíma reyndust 2,7% brottfara yfir hásumarið og 4,7% í nóvember. Þeir sem millilentu án þess að fara út af flugvellinum reyndust 4,8% yfir hásumarið og 1,7% í nóvember en þeir sem millilentu og nýttu tækifærið til að fara út af flugvellinum og heimsækja einhverja staði reyndust 6,2% yfir hásumarið og 1,6% í nóvember. Sjá nánar

Skiptingu milli þjóðerna má sjá í töflunni hér að neðan og nánari upplýsingar undir liðnum Tölur og útgáfur / Fjöldi ferðamanna hér á vefnum.

Ferðamenn í apríl - tafla