Fara í efni

Ný könnun um fjölda sjálftengifarþega

Ný könnun um fjölda sjálftengifarþega

 

Isavia hefur birt niðurstöður nýrrar  úrtakskönnun meðal farþega Keflavíkurflugvallar. Tilgangurinn er að meta vægi sjálftengifarþega og erlends vinnuafls í brottfarartalningum og er um er að ræða endurtekningu á samskonar könnun frá því í sumar.

1,7% millilenda eingöngu

Niðurstöður könnunar má sjá á myndinni hér að ofan en samkvæmt þeim notuðu 1,7% brottfararfarþega flugvöllinn eingöngu til millilendingar, þ.e. farþegar sem tengja sjálfir á milli tveggja flugfélaga (e. self-connect). Að auki millilentu 1,5% farþega en nýttu tækifærið til að fara út af flugvellinum og skoða sig um, án þess að gistar. Þetta hlutfall er í báðum tilvikum verulega lægra en kom fram í sumarkönnuninni. Könnunin nú sýndi að  4,7% brottfararfarþega voru erlendir ríkisborgarar sem búa á Íslandi til skemmri eða lengri tíma en hlutfallið var 2,7% í sumar. Tveir síðastnefndu hóparnir hafa ávallt verið með í brottfarartalningum og má gera ráð fyrir að vægi þeirra hafi sveiflast eitthvað gegnum árin af ýmsum ástæðum.

Fyrirvarar hafa legið fyrir

Brottfarartalningar á Keflavíkurflugvelli hafa frá upphafi verið birtar með ákveðnum fyrirvörum og taka niðurstöður mið af þeirri aðferðafræði sem viðhöfð er. Þær hafa verið notaðar til þess að greina þróun í farþegafjölda og þjóðernissamsetningu erlendra gesta til Íslands og þar sem talningarnar ná til allra brottfara má, eins og fram kemur að framan, rekja hluta þeirra til erlendra ríkisborgara með búsetu á Íslandi til skemmri eða lengri tíma og farþega sem nota flugvöllinn til millilendingar og stuttrar viðkomu í landinu.

Stefnt á að endurtaka í vetur og vor

Í kjölfar umræðu sem skapaðist fyrr á árinu um mögulega fjölgun sjálftengifarþega þótti rétt að gera kannanir sem þessar til þess að tryggja sem best gagnsæi talninganna og áreiðanleika þeirra niðurstaðna sem úr þeim fást. Gert er ráð fyrir að gera aðra úrtakskönnun í febrúar og aftur í maí á næsta ári svo hægt sé að greina betur muninn á milli árstíða.

Nota fleiri mælikvarða saman

Isavia og Ferðamálastofa vonast til að þessi könnun gagnist þeim sem vinna með talningarnar til að greina markaðsþróun og ferðahegðun erlendra gesta á Íslandi enn frekar. Lögð er áhersla á að fyllsta myndin af stöðu íslenskrar ferðaþjónustu fæst með því að samkeyra öll tiltæk gagnasöfn. Með því að horfa samhliða á tölur um farþegafjölda, fjölda gistinátta, greiðslukortaveltu o.s.frv. hefur til dæmis mátt greina að undanförnu sterkar vísbendingar um að þótt ferðamönnum fjölgi, sé dvalartími að styttast og eyðsla að minnka.

Um könnunina:

  • Spurt var: Hvað af eftirfarandi lýsir best dvöl þinni á Íslandi/Keflavíkurflugvelli? (Which of the following best describes your stay in Iceland/Keflavik Airport?).
  • 2800 farþegar voru spurðir við öryggisleit á leið frá Íslandi yfir tveggja vikna tíma í nóvember.
  • Þess var gætt að spyrja farþega á mismunandi tímum og sem ferðuðust með mismunandi flugfélögum til þess að endurspegla sem best farþegadreifinguna á Keflavíkurflugvelli. Þeir farþegar sem þegar eru skráðir sem skiptifarþegar þurfa ekki að fara út fyrir flugverndarsvæði og eru því að öllum líkindum utan við þessar tölur. Hlutfall þeirra nemur um þriðjungi af heildarfarþegafjölda Keflavíkurflugvallar.