Fara í efni

144.600 brottfarir erlendra farþega í nóvember

144.600 brottfarir erlendra farþega í nóvember

Brottfarir erlendra farþega* frá Íslandi voru 144.600 talsins í nóvember síðastliðnum samkvæmt talningum Ferðamálastofu og Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eða um 13 þúsund fleiri en í nóvember á síðasta ári.

Aukningin nemur 9,8% milli ára og er um að ræða minni hlutfallslega aukningu en aðra mánuði ársins. Aukningin var á bilinu 14,7%-18,9% í maí, júní, júlí, ágúst, september og október í samanburði við sömu mánuði árið 2016 og á bilinu 44,9%-75,3% í janúar, febrúar, mars og apríl í samanburði við sömu mánuði árið 2016.

Frá áramótum hafa um tvær milljónir erlendra farþega farið frá landinu sem er um 25,4% aukning frá sama tímabili árinu áður.

Bandaríkjamenn og Bretar tæplega helmingur

12 fjölmennustu þjóðerniAf einstaka þjóðernum voru brottfarir Breta flestar í nóvember í ár, um 36 þúsund talsins eða álíka margar og í nóvember 2016. Brottfarir Bandaríkjamanna komu þar á eftir, voru ríflega 33 þúsund talsins en þær voru 10% fleiri en í nóvember á síðasta ári. Brottfarir Breta og Bandaríkjamanna voru tæplega helmingur af heild. Brottfarir Þjóðverja í nóvember í ár komu þar á eftir, um 6 þúsund talsins (4,4% af heild) og fjölgaði þeim um 7,2% milli ára. Þar á eftir fylgdu brottfarir Pólverja (3,6% af heild), Kanadamanna (3,6% af heild), Frakka (3,2% af heild), Íra (2,4% af heild), Spánverja (2,3% af heild), Svía (2,2% af heild), Kínverja (2,0% af heild), Dana (1,8% af heild) og Norðmanna (1,8% af heild).

Tæp þreföldun á fimm ára tímabili

Ferðamenne eftir markaðssvæðum

Fjöldi brottfara erlendra farþega hefur nærri þrefaldast á tímabilinu janúar til nóvember á fimm ára tímabili, þ.e. frá árinu 2013. Þannig hefur fjöldi Norður Ameríkana næstum fimmfaldast, Mið- og Suður Evrópubúa meira en tvöfaldast, fjöldi Breta meira en tvöfaldast og fjöldi þeirra sem koma frá löndum sem flokkast undir annað nærri fjórfaldast. Norðurlandabúum hefur hins vegar fjölgað í mun minna mæli á tímabilinu 2013-2017 eða um fjórðung.

 

 

Breytt samsetning

Samsetning eftir markaðssvæðumHlutfallsleg samsetning farþega hefur breyst nokkuð frá árinu 2013 eins og sjá má af myndinni hér til hliðar um brottfarir á tímabilinu janúar-nóvember. Norður Ameríkanar voru 31,5% af heild árið 2017 en hlutdeild þeirra hefur aukist jafnt og þétt frá árinu 2013. Hlutdeild Breta var 14,0% árið 2017 en var á bilinu 16,7%-18,2% á árunum 2013-2016. Norðurlandabúar voru 8,5% af heild árið 2017 en hlutdeild þeirra hefur minnkað jafnt og þétt síðustu ár. Hlutdeild Mið-og Suður Evrópubúa hefur jafnframt minnkað frá 2013 til 2017 en hefur að sama skapi hækkað hjá þeim sem falla undir ,,annað“.

 

14 þjóðerni bætast við

Þjóðernum í brottfarartalningum var fjölgað úr 18 í 32 í júní síðastliðnum. Þjóðernin sem bættust við eru Austurríkismenn, Ástralir, Belgar, Hong Kong búar, Indverjar, Ísraelar, Írar, Singapúr-búar, S-Kóreumenn og Tævanar. Ástralir og Ný-Sjálendingar eru nú ennfremur taldir sérstaklega og þá undir sama hatti og hið sama má segja um Eista, Letta og Litháa. Niðurstöður gefa færi á að setja niðurstöður fram eftir fleiri markaðssvæðum en verið hefur eins og sjá má af töflu II hér að neðan. Athugið að þá breytist einnig hvaða lönd falla undir hvert markaðssvæði.

Ferðir Íslendinga utan

Um 52 þúsund Íslendingar fóru utan í nóvember í ár eða 15,0% fleiri en í nóvember 2016. Frá áramótum hafa um 573 þúsund Íslendingar farið utan eða 15,9% fleiri en á sama tímabili árið 2016.

Nánari upplýsingar*

Talning Ferðamálastofu og Isavia er hugsuð sem viðbótarupplýsingar við farþegatölur Isavia til að geta greint fjölda ferðamanna til landsins eftir þjóðernum. Um er að ræða handtalningu áður en komið er inn á brottfararsvæði og vert er að hafa í huga að með þessari aðferð ná talningarnar yfir alla sem fara í gegnum öryggisleit. Tölurnar ber því að skoða með þeim fyrirvörum sem aðferðafræðin felur í sér. Þó ber að ítreka að flestir skiptifarþegar eru ekki inn í þessum tölum. Með því að viðhafa sömu aðferðafræði í gegnum tíðina hafa fengist dýrmætar upplýsingar um þjóðernasamsetningu ferðamanna og fjölda þeirra, sem samanburðarhæfar eru milli ára. Þannig má greina þróunina með tiltölulega litlum kostnaði og án teljandi óþæginda fyrir starfsemi Keflavíkurflugvallar. 
Niðurstöður úr könnun sem Isavia hefur látið framkvæma meðal brottfararfarþega tvívegis á árinu, annars vegar yfir hásumarið (júlí-ágúst) og hins vegar í nóvember gefa til kynna að 86,3% brottfararfarþega yfir hásumarið og 92,1% í nóvember voru að heimsækja Ísland í persónulegum eða viðskiptalegum tilgangi. Þeir sem voru erlendir ríkisborgarar búsettir hérlendis til skemmri eða lengri tíma reyndust 2,7% brottfara yfir hásumarið og 4,7% í nóvember. Þeir sem millilentu án þess að fara út af flugvellinum reyndust 4,8% yfir hásumarið og 1,7% í nóvember en þeir sem millilentu og nýttu tækifærið til að fara út af flugvellinum og heimsækja einhverja staði reyndust 6,2% yfir hásumarið og 1,6% í nóvember. Sjá nánar

Skiptingu milli þjóðerna má sjá í töflunni hér að neðan (Tafla I) og nánari upplýsingar undir liðnum Tölur og útgáfur / Fjöldi ferðamanna hér á vefnum.

Tafla I:

Ferðamenn nóvember 2017

Tafla II:

Ferðamenn júní-nóvember

Sjá nánar eftir einstaka þjóðernum (excel):
Brottfarir um Keflavíkurflugvöll júní-nóvember 2017