Fara í efni

13,6% fjölgun erlendra farþega í september

Mynd: ©Ragnar Th. Sigurðsson
Mynd: ©Ragnar Th. Sigurðsson

Brottfarir erlendra farþega frá Íslandi um Keflavíkurflugvöll í september síðastliðnum voru tæplega 232 þúsund talsins samkvæmt talningum Ferðamálastofu og Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eða um 28 þúsund fleiri en í september á síðasta ári.

Fjölgunin nam 13,6% á milli ára sem er álíka og í maí og mun meiri en mælst hefur aðra mánuði ársins.

Bandaríkjamenn voru fjölmennastir í september eða ríflega þriðjungur og fjölgaði þeim um 43,7% milli ára.

Af 32 þjóðernum sem talin eru sérstaklega var fjölgun frá 19 löndum. Að Bandaríkjamönnum frátöldum munar mest um Spánverja, Kínverja og Pólverja. Fækkun var frá nokkrum lykilmörkuðum á borð við Bretland, Þýskaland og Frakkland.

Frá áramótum hefur um 1,8 milljón erlendra farþega farið úr landi um Keflavíkurflugvöll sem er 5,5% fjölgun miðað við sama tímabil í fyrra.


Fjölgun í september*

Farþegum í september fjölgar nú um 13,6% milli ára sem er álíka og í fyrra en mun minni fjölgun en árin þar á undan. Fjölgunin í september var að jafnaði 24% milli ára síðastliðin fimm ár mest frá 2015 til 2016 eða 33,9%. Þegar litið er til annarra mánaða ársins þá er um að ræða álíka mikla fjölgun í september og mældist í maímánuði (13,2%) en mun meiri en aðra mánuði ársins.

 

Bandaríkjamenn ríflega þriðjungur

Á grafinu hér til hliðar má sjá tíu fjölmennustu þjóðernin í september. Brottfarir Bandaríkjamanna voru 35,5% af heild en þeir voru 43,7% fleiri í ár en á síðasta ári.

Næstfjölmennastir voru Þjóðverjar eða 7,0% af heild í ár en þeir voru 7,5% færri en árið 2017. Þar á eftir komu Bretar eða 5,8% af heild en þeim fækkaði um 14,3% milli ára. Samanlagt voru 10 fjölmennustu þjóðernin 72,4% af heildarfjölda.

Samsetning farþega hefur breyst verulega síðustu ár, einkum vegna fjölgunar Bandaríkjamanna. Þannig hefur þeim fjölgað úr 15 þúsundi árið 2014 í um 82 þúsund í ár, sem er nærri sexföldun.

 

Dregið hefur úr fjölgun

Sé tímabilið frá áramótum skoðað (janúar-september) í samanburði við sama tímabil nokkur ár aftur í tímann má glögglega sjá að dregið hefur verulega úr þeirri fjölgun sem verið hefur síðustu ár. Á myndinni hér til hliðar má sjá samanburð fjögur ár aftur í tímann, sem sýnir þetta vel. Frá áramótum hefur verið 5,5% fjölgun en á sama tíma fyrir ári var hún 28,1%. Næstu tvö tímabil þar á undan hafði fjölgun á milli ára verið á bilinu 28-34% milli ára.

 

17% fjölgun frá stærsta markaðssvæðinu

Sé breytingin skoðuð nánar eftir mörkuðum á tímabilinu janúar til september má sjá að dregið hefur úr fjölgun frá öllum mörkuðum í samanburði við fyrri ár. Norðurlandabúum fækkar um 9% frá því í fyrra, Bretum um 8% og Mið- og Suður-Evrópubúum um 5%. N-Ameríkönum fjölgar hins vegar um 17% frá því í fyrra og þjóðernum sem flokkast undir "annað" um 13% en þar undir eru meðal annars Austur-Evrópuþjóðir, Asíubúar, Ástralir og Nýsjálendingar. Nánari skiptingu þess hóps má sjá á skífuritinu hér neðar á síðunni.

 

Breytt samsetning

Þegar hlutfallsleg samsetning brottfara er skoðuð á tímabilinu janúar til september síðastliðin fimm ár má sjá að samsetningin hefur breyst nokkuð eins og sjá má af grafinu hér til hliðar. Hlutdeild Norður-Ameríkana hefur aukist ár frá ári en hún mældist 35,5% árið 2018. Norðurlandabúar hafa verið í kringum 7-9% af heild síðastliðin tvö ár en hefur minnkað með árunum. Sama má segja um Breta og Mið- og Suður-Evrópubúa en hlutdeild þeirra hefur jafnframt minnkað með árunum. Hlutdeild þeirra sem falla undir ,,annað“ hefur hins vegar aukist með árunum.

Betri greining með fjölgun þjóðerna í talningu

Sá hópur sem hefur stækkað hvað mest samanstendur af ,,öðrum þjóðernum“ en þar á meðal eru Asíuþjóðir. Til að fá betri mynd af samsetningu farþega var þjóðernum í talningum fjölgað úr 17 í 32 í júní á síðasta ári, en þar var meðal annars bætt við Hong Kong-búum, Indverjum, Suður-Kóreumönnum, Singapúrbúum og Taívönum. Niðurstöður úr talningum sýna að 8% farþega það sem af er ári má rekja til Asíubúa og 6% til Austur-Evrópubúa.

Ferðir Íslendinga utan

Um 58 þúsund Íslendingar fóru utan í september í ár eða 1,1% fleiri en í september 2017. Samtals voru brottfarir Íslendinga á tímabilinu janúar til september um 503 þúsund talsins eða 8,8% fleiri en á sama tímabili árið 2017.

*Nánari upplýsingar

Talning Ferðamálastofu og Isavia er hugsuð sem viðbótarupplýsingar við farþegatölur Isavia til að geta greint fjölda ferðamanna til landsins eftir þjóðernum. Um er að ræða handtalningu áður en komið er inn á brottfararsvæði og tölurnar ber að skoða með þeim fyrirvörum sem aðferðafræðin felur í sér. Talningarnar ná yfir alla sem fara í gegnum hefðbundna öryggisleit.
Ítreka ber að flestir skiptifarþegar eru ekki inni í þessum tölum. Niðurstöður úr könnun sem Isavia lét framkvæma meðal brottfararfarþega á fyrsta ársfjórðungi ársins benda til að um 93% brottfararfarþega séu að heimsækja Ísland í persónulegum eða viðskiptalegum tilgangi og að 3,5% séu erlendir ríkisborgarar búsettir hérlendis til skemmri eða lengri tíma. Þeir sem millilenda án þess að fara út af flugvellinum séu 1,9% og þeir sem millilenda og nýta tækifærið til að fara út af flugvellinum og heimsækja einhverja staði séu 2,0%. Könnunin var áður framkæmd sumarið 2017 og í nóvember 2017. 
Sjá nánar
Skiptingu milli þjóðerna má sjá í töflunni hér að neðan og nánari upplýsingar undir liðnum Tölur og útgáfur / Fjöldi ferðamanna hér á vefnum.