Upplýsingasíða um umsóknir

Umsóknir um styrki frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða

Um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða gilda nýlega breytt lög um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða nr. 75/2011 og ný reglugerð nr. 782/2017 og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér efni þeirra.

UPPTÖKU AF KYNNINGU Á FRAMKVÆMDASJÓÐI FERÐAMANNASTAÐA HAUSTIÐ 2017 MÁ FINNA hér.


Hvað er styrkhæft

Framkvæmdasjóðurinn styrkir framkvæmdir sveitarfélaga og einkaaðila á ferðamannastöðum sem: 

a) Stuðla að náttúruvernd.
b) Auka öryggi ferðamanna.
c) Bæta úr skorti á nauðsynlegum innviðum.
d) Framkvæmdum sem búa til nýja ferðamannasegla/staði á „köldum“ svæðum eða árstímum.
e) Undirbúning og hönnun fyrir ofangreint.

Aðeins eru veittir styrkir til verkefna en ekki til staða eða aðila


Hvað er ekki styrkhæft?

Framkvæmdasjóðnum er ekki heimilt að:

 • Bera rekstrarkostnað mannvirkja, náttúruverndarsvæða eða annarra ferðamannastaða í opinberri eigu.
 • Styrkja verkefni sem eru á landsáætlun um uppbygginu innviða til verndunar náttúru og menningarsögulegum minjum, nema sérstaklega standi á, verkefnið sé í þágu almannahagsmuna og þarfnist skjótrar úrlausnar.
 • Styrkja verkefni sem ekki eru á ferðamannastöðum eða leiða ekki til þess að staður verði ferðmannastaður.
 • Verkefni á ferðamannastöðum þar sem gjaldtaka fer fram umfram veitta þjónustu.
 • Styrkja opinbera aðila, einstaklinga, félagasamtök eða eignarhaldsfélög sem hafa með höndum rekstur ferðamannastaða eða náttúruverndarsvæða umfram 200.000 evrur á hverju 36 mánaða tímabili.
 • Veita fjármagni til verkefna sem þegar eru fullunnin.

Sérstök áhersla fyrir úthlutun 2018

Sérstök áhersla er lögð á fjölgun viðkomustaða ferðamanna. Í úthlutuninni er lögð áhersla á styrkumsóknir sem miða að því að fjölga viðkomustöðum ferðamanna, dreifa þar með álagi af ferðamönnum og efla ferðamennsku á minna sóttum svæðum. Gæðamat sjóðsins mun taka mið af þessari áherslu og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér nýtt gæðamatsblað sjóðsins.


 Aðrar áherslur og ábendingar til umsækjenda

 1. Mótframlag styrkhafa miðast að jafnaði við 20% af kostnaði, sem getur verið á formi útgjalda eða vinnuframlags.
 2. Áherslur í mati á gæðum verkefna og mikilvægi fyrir markmið sjóðsins kemur fram á matsblaði undir liðnum „Gæðaviðmið“, sjá: Matsblað fyrir styrkumsóknir.
 3. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun, útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram í:
 4. Lögð er sérstök áhersla á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og ferðamannaleiða og tengsl þeirra við skipulagsáætlanir.
 5. Styrkur greiðist út í samræmi við reglugerð sjóðsins og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér reglurnar.

Þegar sótt er um skal í umsóknargátt gera grein fyrir:

 • Hver sækir um og fyrri reynslu af verkefnum tengdum markmiðum sjóðsins.
 • Hvert verkefnið er með hnitmiðari lýsingu.
 • Kostnaði við verkefnið, hvernig hann skiptist á aðila ásamt (verk)tímaáætlun
 • Tengslum verkefnisins við náttúruvernd, öryggismál ferðamanna, sjálfbærni og betri innviði eins og fram kemur í gæðamati á matsblaði .

Fylgiskjöl

 • Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra leyfisskyldra framkvæmda þá verður samþykkt deiliskipulag, fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir.
 • Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.
 • Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila staða og svæða.

Hvar ber að sækja um

Sótt er um á rafrænni þjónustugátt Ferðamálastofu. Byrja þarf á að skrá sig inn með Íslykli eða rafrænum skilríkjum í farsíma. Þegar innskráningu er lokið skal velja flipann "Umsóknir" og síðan Umsókn um styrki frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða undir liðnum Framkvæmdasjóður ferðamannastaða. 

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til miðnættis 25. október 2017. Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 535-5500 eða með tölvupósti á netfangið framkvaemdasjodur@ferdamalastofa.is

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?