SAF kannar umfang gistingar án starfsleyfis

SAF kannar umfang gistingar án starfsleyfis
Gisting


Í úttekt sem Samtök ferðaþjónustunnar hafa gert á framboði gistirýmis á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri kemur í ljós að verulegur hluti gistingar er rekinn án tilskilis starfsleyfis.

Í úttektinni voru og skoðuð hótel, gistiheimili, íbúðir og heimagistingu þar sem leigt er til skamms tíma til ferðamanna en slíkir staðir þurfa starfsleyfi skv. lögum. Til þess að finna viðkomandi gistingu var fyrst og fremst leitað á vefnum, þ.m.t. á alþjóðlegum bókanavefjum. Niðurstaðan er býsna sláandi. Umfang gistirýmis án starfsleyfa á höfuðborgarsvæðinu er 1.238 rúm og á Akureyri eru 577 rúm án starfsleyfa. Hlutfallið af heildargistirými er rúm 15% á höfuðborgarsvæðinu og tæp 30% á Akureyri. Á höfuðborgarsvæðinu eru íbúðir langstærsti hluti leyfislauss gistirýmis en á Akureyri eru það íbúðir og gistiheimili.

Nauðsyn á réttum upplýsingum
Í frétt frá SAF er komið inn á mikilvægi þess að ljóst sé á hverjum tíma hvert framboð gistirýmis sé en grunur hefur leikið á að mikið sé um gististaði án starfsleyfa. „Þar sem þessar upplýsingar eru hvergi til staðar hjá opinberum stofnunum var ákveðið að fara í þessa vinnu. Ástæða hennar er þríþætt; vegna samkeppnismála, öryggismála og nauðsyn réttra hagtalna. Samkvæmt frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi um gistináttagjald á að greiða gjald á hverja gistinótt. Stjórnendur í gistirekstri spyrja stjórnvöld hvernig þau hyggist innheimta gjaldið af sanngirni ef svo stór hluti gistimarkaðarins kemst upp með að starfa án allra starfsleyfa,“ segir í frétt SAF.

Niðurstöður sendar viðkomandi leyfisveitendum
Upplýsingar um alla leyfislausa gististaði verða sendar til viðkomandi leyfisveitenda sem þurfa að sjá til þess að allir gististaðir sæki tafarlaust um lögboðið starfsleyfi og uppfylli þar með kröfur sem gerðar eru til allra gististaða sem þjóna ferðamönnum.

Enginn fær kynningu án leyfis
Þess má geta að Ferðamálastofa gerir þá ófrávíkjanlegu kröfu að enginn gistiaðili er skráður í gagnagrunn Ferðamálastofu nema fyrir liggi staðfesting á rekstrarleyfi. Upplýsingar úr grunninum birtast á visiticeland.com, ferdalag.is og öllum landshlutavefjum, auk þess að vera gefnar út í handbók. Þannig fá leyfislausir aðilar ekki kynningu á opinberum landkynningarvefjum. Ferðamálastofa reiðir sig í þessum efnum á að fá upplýsingar frá sýslumannsembættunum, sem hvert um sig halda utan um gistileyfin á sínu svæði.

Meðfylgjandi eru niðurstöður könnunar SAF um hvern flokk gistingar

Gistirými í Reykjavík (PDF)

Gistirými á Akureyri (PDF)


Athugasemdir