Fara í efni

Ferðamenn til Íslands nærri milljón árið 2014

Fjöldi ferðamanna um Keflavíkurflugvöll, Seyðisfjörð og aðra flugvelli var um 997 þúsund árið 2014 en um er að ræða 190 þúsund fleiri ferðamenn en árið 2013. Aukningin milli ára nemur 23,6%. Ferðamenn á ársgrunni nálgast því eina milljón en gera þarf ráð fyrir vissum frávikum vegna aðferðafræðinnar sem beitt er.

Breyting milli ára

Fjöldi ferðamanna 2013 og 2014

Þar fyrir utan eru farþegar með skemmtiferðaskipum en 104.516 farþegar komu til Reykjavíkur með 90 skipum árið 2014, 13,4% fleiri en á árinu 2013 þegar þeir voru um 92 þúsund talsins. Um 96% skemmtiferðaskipa til landsins hafa viðkomu í Reykjavík. 

Tíu fjölmennustu þjóðernin um Keflavík og Seyðisfjörð

Keflavíkurflugvöllur fjöldiTæplega þrír fjórðu (73,3%) ferðamanna árið 2014 voru af tíu þjóðernum. Bretar og Bandaríkjamenn voru fjölmennastir eða um þriðjungur allra ferðamanna en þar á eftir komu ferðamenn frá Þýskalandi, Frakklandi, Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Kanada, Hollandi og Kína. Af einstaka þjóðernum fjölgaði Bretum, Bandaríkjamönnum, Kanadamönnum og Þjóðverjum mest árið 2014. Þannig komu 43.400 fleiri Bretar árið 2014 en árið 2013, 32.400 fleiri Bandaríkjamenn, 14.800 fleiri Kanadamenn og 10.100 fleiri Þjóðverjar.

Norræna farþegafjöldiSölutölur frá Austfari gefa til kynna hver þjóðernasam- setning farþega með Norrænu til Íslands er eins og sjá má af grafi. Níu af hverjum tíu erlendum ferðamönnum með Norrænu árið 2014 voru af tíu þjóðernum. Þjóðverjar voru langfjölmennastir eða 42,5% af heild en þar á eftir komu Færeyingar (12,2%) og Danir (11,7%).
Ekki eru tiltækar upplýsingar um þjóðerna-samsetningu farþega um aðra flugvelli.

FERÐAMENN UM KEFLAVÍKURFLUGVÖLL

Fjölgun alla mánuði ársins

Þróun milli áraFjöldamet voru slegin í öllum mánuðum ársins 2014 á Keflavíkurflugvelli, þar sem talningar á vegum Ferðamálastofu hafa verið frá árinu 2002. Aukning milli ára fór yfir 25% sjö mánuði ársins en hlutfallslega var hún mest milli ára í janúar (40,1%), mars (35,3%), febrúar (31,2%) og nóvember (31,0%). 

Fjölmargir þættir hafa haft áhrif á þessa miklu aukningu. Ljóst er að ferðaþjónustan er að uppskera árangur af umfangsmiklu markaðsstarfi auk þess sem mikil fjölmiðlaumfjöllun um landið, hagstætt gengi og aukið framboð á flugsætum hafa haft jákvæð áhrif.

Ártíðasveiflan minnkar enn

Sé litið til dreifingar ferðamanna eftir árstíðum síðastliðin þrjú ár má sjá að hlutfall ferðamanna utan háannar, þ.e. sumarmánuðanna þriggja, fer hækkandi og var komið í 57,6% árið 2014. Hlutfallsleg aukning utan háannar hefur hins vegar verið mest að vetri til en um 28,9% ferðamanna komu að vetri til árið 2014 en voru 26,9% árið 2013 og 23,6% árið 2012.

Fjöldi / aukning á milli ára

Skipting eftir markaðssvæðum 2014

MarkaðssvæðiFerðamenn frá einstökum markaðssvæðum dreifðust nokkuð ólíkt yfir árið. Bretar skera sig úr en ríflega helmingur þeirra kom að vetri til. Mið- og S- Evrópubúar voru hins vegar áberandi yfir sumarmánuðina en 58,8% þeirra komu að sumri. Norðurlandabúar, Norður Ameríkanar og ferðamenn frá löndum sem flokkast undir annað dreifðust hins vegar jafnar yfir árið eins og sýnt er á myndinni hér til hliðar.


Tíu fjölmennustu þjóðernin eftir árstíðum

Vetur (jan.-mars/nóv.-des.)

10 fjölmennustu þjóðernin veturUm 29% erlendra ferðamanna árið 2014 komu að vetrarlagi eða um 278 þúsund talsins. Um er að ræða tæplega 69.500 fleiri ferðamenn en yfir vetrarmánuðina árið 2013. Aukningin nemur 33,1% milli ára. Af einstaka þjóðum voru flestir vetrarferðamenn frá Bretlandi (34,9%) og Bandaríkjunum (15,1%). Ferðamenn frá Noregi (4,6%), Þýskalandi (4,6%), Frakklandi (4,2%), Danmörku (4,1%), Svíþjóð (3,1%), Kanada (3,0%), Kína (2,6%) og Japan (2,5%) fylgdu þar á eftir en samanlagt voru framangreindar tíu þjóðir um 78,7% ferðamanna að vetrarlagi. Bretar báru að miklu leyti uppi aukningu vetrarins en um 27 þúsund fleiri ferðamenn komu frá Bretlandi yfir vetrarmánuðina 2014 en að vetri til 2013. Um er að ræða 38,3% aukningu Breta milli ára. Bandaríkjamönnum fjölgaði jafnframt verulega eða um 37,8%.

Vor/haust (apríl-maí/sept.-okt.)

10 fjölmennustu þjóðernin vor og haust29% erlendra ferðamanna árið 2014 komu að vori eða hausti til eða um 280 þúsund talsins, 55.200 fleiri ferðamenn en á sama tímabili árið 2013. Aukningin nemur 24,5% milli ára. Af einstaka þjóðernum voru flestir ferðamenn að vori og hausti frá Bretlandi (17,7%) og Bandaríkjunum (15,3%). Þar á eftir komu ferðamenn frá Noregi (7,8%), Þýskalandi (7,7%), Danmörku (6,2%), Svíþjóð (5,2%), Kanada (5,0%), Frakklandi (4,8%), Hollandi (2,5%) og Finnlandi (2,3%) en samanlagt voru þessar tíu þjóðir 74,5% ferðamanna að vori og hausti.
Næstum helmingsaukning að vori og sumri var borin uppi af Bretum sem fjölgaði um 10.200, Bandaríkjamönnum sem fjölgaði um 9.500 manns og Kanadamönnum sem fjölgaði um 5.300.

Sumar (júní-ágúst)

10 fjölmennustu þjóðernin sumarUm 42% ferðamanna komu yfir sumarmánuðina þrjá eða um 408 þúsund. Um var að ræða 63.400 fleiri ferðamenn en sumarið 2013 og nemur aukningin 18,4% milli ára. Af einstaka þjóðum voru flestir ferðamenn að sumri árið 2014 frá Bandaríkjunum (16,3%) og Þýskalandi (12,6%). Þar á eftir fylgdu ferðamenn frá Bretlandi (8,1%), Frakklandi (8,1%), Danmörku (4,7%), Noregi (4,6%), Svíþjóð (4,3%), Kanada (4,0%), Ítalíu (3,3%) og Spáni (3,1%) en samanlagt voru þessar tíu þjóðir 69,1% ferðamanna sumarið 2014.

Af einstaka þjóðum fjölgaði Bandaríkjamönnum mest eða um 11.300, Bretum um 6.100, Þjóðverjum um 5.800 og Kanadamönnum um 5.700 manns en þessar fjórar þjóðir báru uppi næstum helmingsaukningu að sumri til.

Nánari upplýsingar

Gera þarf ráð fyrir frávikum í tölunum, sem fyrr segir. Talningar Ferðamálastofu í Flugstöð Leifs Eiríksson ná þannig til allra brottfara, meðal annars erlendra ríkisborgara með fasta búsetu á Íslandi. Skiptingu milli landa má sjá í töflunni hér að neðan og nánari upplýsingar undir liðnum Tölur og útgáfur / Fjöldi ferðamanna hér á vefnum.

tafla með fjölda ferðamanna