Fara í efni

Er þinn gististaður tilbúinn að taka á móti gestum í sóttkví? - Skráning og reglur

Mynd: Ragnar Th. Sigurðsson
Mynd: Ragnar Th. Sigurðsson

Eins og flestum er kunnugt þá þurfa allir sem koma til landsins frá og með 19. ágúst að fara í tvöfalda skimun og 5-6 daga sóttkví. Þeir gististaðir sem eru tilbúnir að taka á móti gestum sem þurfa að fara í sóttkví geta skráð sig hér að neðan. 


Leiðbeiningar fyrir gististaði sem þjónusta gesti í sóttkví

 1. Rekstraraðili þarf að þekkja þær reglur sem gilda hér á landi um Covid-19 og vera tilbúinn að leiðbeina sínum gestum.
 2. Herbergi sem ætluð eru gestum í sóttkví þurfa að vera aðskilin frá herbergjum þar sem aðrir gestir sem ekki eru í sóttkví dvelja. T.d. í sér álmu, á hæðum eða stakstæð t.d. lítil gestahús.
 3. Hvert og eitt herbergi þarf að vera með sér baðherbergi og salerni.
 4. Tryggja þarf að nægar birgðir séu á herberginu fyrir gesti til a.m.k. fimm daga s.s. af handklæðum. salernispappír og sápu.
 5. Upplýsingar um sóttkví og COVID-19 þurfa að vera aðgengilegar gestum.
          Sjá covid.is, landlaeknir.is og ferdamalastofa.is/covid
 6. Öll þjónusta fer fram við herbergisdyr s.s. afhending á mat.
          Starfsfólk má ekki fara inn í herbergi gesta og starfsfólk skilur nauðsynjar eftir við herbergishurð.
 7. Upplýsingar um helstu þjónustu sem gestir geta fengið þurfa að vera inn á herberginu s.s morgunverðarþjónusta, matseðlar fyrir aðrar veitingar, veitingastaðir í nágrenni sem eru með heimsendingu, verslanir með heimsendingu og þess háttar.
 8. Starfsfólk gististaðar þarf að vera tilbúið að sækja t.d. lyf fyrir gesti sem eru í sóttkví.
 9. Gististaður er ekki ábyrgur fyrir hegðun gesta. Ef grunur leikur á að gestur sé að brjóta sóttkvíarreglur hafið þá samband við lögreglu.
 10. Gististaður þarf að liðsinna gestum við að panta tíma í seinni skimun á næstu heilsugæslustöð og leiðbeina gestum um hvar sú stöð er og hvernig best má komast þangað (panta leigubíl ef þarf).  Sjá lista yfir skimunarstaði hér.
 11. Gestir eru ábyrgir fyrir greiðslu á allri þjónustu sem þeim er veitt.
 12. Nánari upplýsingar um sóttvarnarhús/gististað er að finna hér. (verður uppfært 17. ágúst)

 
Hvað mega gestir gera í sóttkví?

 1. Gestir eiga að halda sig sem mest í sínu herbergi.
 2. Gestir mega fara út í göngu en þurfa að tryggja 2. metra regluna og mega ekki staldra við á sameiginlegum svæðum gististaðarins.
 3. Ef gestir hafa bíl til umráða þá mega þeir fara í ökuferð en mega ekki fara í skoðunarferðir á fjölmennum ferðamannastöðum og ekki nota almenningssalerni.
 4. Sjá frekari upplýsingar í meðfylgjandi leiðbeiningum.

Hvað ef upp kemur smit?

Í þessum tveimur skjölum hé að neðan er farið yfir viðbragðsáætlun vegna sýkinga