Fara í efni

Breyting á reglum um bókhald og reikningsskil ferðaskrifstofa

Í dag, 1. desember, taka gildi breytingar sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið gerði á reglunum um bókhald og reikningsskil ferðaskrifstofa nr. 1100/2005. Breytingarnar felast í því að felld hefur verið úr gildi heimild ferðaskrifstofa til að draga áætlunarflug frá tekjum við sölu alferða við útreikning á tryggingarfjárhæð. Allt flug ber því að taka með í útreikning á tryggingarfjárhæð. Ástæða breytinganna er vegna aukinnar neytendaverndar og til samræmis við það sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum.

Lengri frestur til að skila gögnum

Í ljósi þess er ferðaskrifstofum veittur frestur til 4. janúar nk. til að skila inn gögnum vegna árlegrar endurskoðunar á fjárhæð tryggingarinnar. Ferðamálastofa tekur síðan ákvörðun á grundvelli framlagðra gagna hvort þörf sé á breytingu á fyrirliggjandi tryggingarfjárhæð og til þess er henni heimilt að óska eftir umsögn löggilts endurskoðanda.

Hvaða gögnum skal skila

Þau gögn sem skila skal inn skv. lögum nr. 73/2005 og reglum 1100/2005 eru:

  1. Áritaður ársreikningur fyrir árið 2014 skv. lögum nr. 3/2006 um ársreikninga. Ársreikningurinn skal vera undirritaður af framkvæmdastjóra, stjórn félags og endurskoðanda eða skoðunarmanni félags.
  2. Yfirlit yfir mánaðarlega veltu ársins 2014, skipt niður á mánuði, þar sem áætluð velta vegna sölu alferða er sérgreind. Yfirlitið skal staðfest af löggiltum endurskoðanda.
  3. Yfirlit yfir áætlaðar mánaðarlegar rekstrartekjur ársins 2015 skipt niður á mánuði, þar sem áætluð velta vegna sölu alferða er sérgreind.
  4. Staðfesting löggilts endurskoðanda á að bókhaldskerfi ferðaskrifstofu sé í samræmi við reglur um bókhald og reikningsskil ferðaskrifstofa nr. 1100/2005.

Nánari upplýsingar eru hér á vefnum undir liðnum „Árleg skil ferðaskrifstofa“. Þar má m.a. finna:

Vakin er athygli á að berist eldra form árlegra skila frá og með 1. desember nk. mun sérgreint áætlunarflug verða tekið með í útreikninginn á tryggingarfjárhæðinni.

Vakin er athygli á því að skv. 3. mgr. 21. gr. laga nr. 73/2005 um skipan ferðamála er Ferðamálastofu heimilt að fella niður leyfi ef ofangreind gögn vegna endurskoðunar á fjárhæð trygginga eru ekki lögð fram innan lögbundins tímafrests.

Nánari upplýsingar veitir Helena Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og umhverfissviðs, í síma: 535-5500 eða á helena@ferdamalastofa.is.