Árleg skil ferðaskrifstofa

Samkvæmt 3. mgr. 18. gr. laga um skipan ferðamála er ferðaskrifstofum skylt að senda Ferðamálastofu gögn sem áskilin eru samkvæmt reglum nr. 1100/2005 um bókhald og reikningsskil ferðaskrifstofa fyrir 1. október ár hvert vegna endurskoðunar á fjárhæð trygginga ferðaskrifstofa vegna sölu alferða.

Þessi gögn eru:

  1. Áritaður ársreikningur síðasta rekstrarárs skv. lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.
  2. Yfirlit yfir mánaðarlega veltu síðasta rekstrarárs þar sem áætluð velta vegna sölu alferða er sérgreind og heildarveltan afstemmd við ársreikning. Yfirlitið skal staðfest af löggiltum endurskoðanda leyfishafa.
  3. Yfirlit yfir áætlaðar mánaðarlegar rekstrartekjur yfirstandandi árs þar sem áætluð velta vegna sölu alferða er sérgreind.
  4. Staðfesting endurskoðanda leyfishafa um að bókhaldskerfi sé í samræmi við ákvæði þessara reglna.

 

Meðfylgjandi Excel-skjal skal nota til að standa skil á gögnum sem áskilin eru í liðum 2, 3 og 4 hér að ofan. Athugið að vista skjalið á eigin tölvu áður en byrjað er að vinna með það.

Árleg skil ferðaskrifstofu samkvæmt lögum nr. 73/2005 um skipan ferðamála

Fjárhæð tryggingar vegna sölu alferða skv. 14. gr. laga nr. 73/2005 um skipan ferðamála skal ákvörðuð samkvæmt einum eftirfarandi liða og skal sú niðurstaða gilda sem gefur hæsta tryggingu: 

a. 60% af veltu tveggja söluhæstu mánaðanna í röð,
b. 35% af veltu fjögurra söluhæstu mánaðanna í röð eða
c. 15% af heildarveltu á ári.

Trygging skal þó aldrei nema lægri fjárhæð en 1 millj. kr.

Ferðamálastofu er heimilt að krefjast hærri tryggingar í þeim tilfellum þegar um sérstaklega áhættusaman rekstur er að ræða eða að öðru leyti er ljóst að trygging samkvæmt lögum þessum mun ekki nægja komi til gjaldþrots eða rekstrarstöðvunar ferðaskrifstofu.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?