Fara í efni

Bandaríkjamönnum hefur fjölgað um 40% í haust

Bandaríkjamönnum hefur fjölgað um 40% í haust

 

Brottfarir erlendra farþega frá Íslandi um Keflavíkurflugvöll í október síðastliðnum voru um 200 þúsund talsins samkvæmt talningum Ferðamálastofu og Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eða um 17.700 fleiri en í október á síðasta ári.

Fjölgunin í október nam 9,7% milli ára en hún hefur einungis mælst hærri tvo mánuði ársins, í maí (13,2%) og september (13,6%).

Bandaríkjamenn voru langfjölmennastir í október og fjölgaði þeim verulega frá því í sama mánuði í fyrra eða um 35,6%. Fækkun var í brottförum Norðurlandabúa, íbúa frá Bretlandseyjum og Asíu og var hún á bilinu 7,7%-13,2%.

Sé litið til haustsins í heild (september-október) má sjá mun minni fjölgun í brottförum erlendra farþega á árunum 2016-2018 en á árunum 2014 til 2016. Þannig var aukningin 11,8% milli ára 2017-2018 að hausti til, 15,6% milli ára 2016-2017 en 50,2% frá 2015-2016 og 43,6% frá 2014-2015. Bandaríkjamenn hafa borið uppi aukningu haustsins en þeim hefur fjölgað um 40,1%.

Frá áramótum (janúar-október) hafa tvær milljónir erlendra farþega farið frá Íslandi um Keflavíkurflugvöll sem er 5,9% fjölgun miðað við sama tímabil í fyrra.


Erlendum farþegum fjölgaði um 9,7% í október

Brottfarir erlendra farþega frá Íslandi voru 199.600 í október síðastliðnum eða um 17.700 fleiri en í október á síðasta ári. Fjölgunin nemur 9,7% milli ára. Í samanburði við árin þar á undan fjölgaði brottförum um 14,7% milli ára 2016-2017, 59,7% milli ára 2015-2016 og 49,3% milli ára 2014-2015.

Brottfarir í október hafa þrefaldast frá árinu 2014 og hefur fjölgunin verið að jafnaði 33,3% á milli ára.

 

10 fjölmennustu þjóðernin

Þegar litið er til 10 fjölmennustu þjóðernanna má sjá að Bandaríkjamenn eru langfjölmennastir í október eða tæplega þriðjungur farþega (30,5%). Brottfarir Bandaríkjamanna voru um 61 þúsund talsins og fjölgaði um 16 þúsund milli ára eða 35,6%.

Næstfjölmennastir voru Bretar með 15,4% hlutdeild en þeim fækkaði um 8,2% milli ára. Fjölgun var milli ára hjá sex af þeim átta sem fylgdu þar á eftir  og var hún á bilinu 7,6%-32,8%. 

 

BROTTFARIR AÐ HAUSTI

Dregur úr aukningu að hausti

Sé haustið (september-október) í heild skoðað má glögglega sjá að dregið hefur verulega úr fjölgun brottfara erlendra farþega frá Íslandi. Á myndinni hér til hliðar má sjá samanburð fjögur ár aftur í tímann. Brottfarir að hausti til í ár voru 11,8% fleiri en í fyrra, hlutfallslega litlu færri en milli áranna 2016-2017. Aukningin var hins vegar umtalsvert hærri á árunum 2014-2016 eða 50,2% milli 2015-2016 og 43,6% milli 2014-2015.

Bandaríkjamenn bera uppi fjölgunina

Sé breytingin skoðuð frá 2017-2018 nánar má sjá fækkun frá Norðurlöndunum (-13%) og Bretlandi (-10%), lítilsháttar fjölgun frá Mið- og Suður-Evrópu (5%) og þeim löndum sem falla undir annað (7%) en umtalsverða fjölgun frá Norður-Ameríku (35%) sbr. umfjöllun hér að ofan.

Þegar er horft er lengra aftur í tímann má í langflestum tilfellum sjá aukningu milli ára, þá einkum Norður-Ameríkubúa. Þeim fjölgaði um 22% milli ára 2016-2017, 85% milli ára 2015-2016 og 75% milli ára 2014-2015. Um er að ræða ríflega fimmföldun Norður-Ameríkana á tímabilinu.

Breytt samsetning að hausti

Þegar hlutfallsleg samsetning brottfara að hausti er skoðuð má sjá að hún hefur breyst nokkuð með árunum eins og sjá má af grafinu hér til hliðar. Árið 2018 voru um tveir af hverjum fimm farþegum frá Norður-Ameríku en hlutdeild þeirra hefur aukist ár frá ári. Hlutdeild þeirra sem falla undir annað hefur jafnframt verið að aukast. Á sama tíma hefur hlutdeild Norðurlandabúa, Breta og Mið- og Suður-Evrópubúa minnkað.

Fjölgun þjóðerna gefur betri mynd

Með fjölgun þjóðerna í brottfarartalningum Ferðamálastofu og Isavia í júní 2017 hefur gefist betri mynd af samsetningu farþega til Íslands eftir markaðssvæðum. Eins og sjá má af gröfum um samsetningu brottfara að hausti hefur Norður-Ameríkönum fjölgað mikið milli ára 2017-2018 eða um 34,8% og þar með aukið hlutdeild sína. Mið-Evrópa er annað stærsta markaðssvæðið í haust með 14% hlutdeild, þar á eftir koma Bretlandseyjar og Asíulönd með 10% hlutdeild hvor markaður, Norðurlönd með 7%, Austur-Evrópa og Suður-Evrópa með 5% hlutdeild hvor markaður.

*Nánari upplýsingar

Talning Ferðamálastofu og Isavia er hugsuð sem viðbótarupplýsingar við farþegatölur Isavia til að geta greint fjölda ferðamanna til landsins eftir þjóðernum. Um er að ræða handtalningu áður en komið er inn á brottfararsvæði og tölurnar ber að skoða með þeim fyrirvörum sem aðferðafræðin felur í sér. Talningarnar ná yfir alla sem fara í gegnum hefðbundna öryggisleit.
Ítreka ber að flestir skiptifarþegar eru ekki inni í þessum tölum. Niðurstöður úr könnun sem Isavia lét framkvæma meðal brottfararfarþega á fyrsta ársfjórðungi ársins benda til að um 93% brottfararfarþega séu að heimsækja Ísland í persónulegum eða viðskiptalegum tilgangi og að 3,5% séu erlendir ríkisborgarar búsettir hérlendis til skemmri eða lengri tíma. Þeir sem millilenda án þess að fara út af flugvellinum séu 1,9% og þeir sem millilenda og nýta tækifærið til að fara út af flugvellinum og heimsækja einhverja staði séu 2,0%. Könnunin var áður framkæmd sumarið 2017 og í nóvember 2017. 
Sjá nánar
Skiptingu milli þjóðerna má sjá í töflunni hér að neðan og nánari upplýsingar undir liðnum Tölur og útgáfur / Fjöldi ferðamanna hér á vefnum.