Fara í efni

90% Íslendinga ætla að ferðast innanlands í sumar

Rúmlega 60% ætla eingöngu að ferðast innanlands, tæplega helmingur ætlar að eyða fleiri gistinóttum á ferðalögum innanlands í sumar en á síðasta ári og tveir þriðju ætla að fara að minnsta kosti þrjár ferðir.

Samdráttur í utanferðum
Samkvæmt könnuninni ætlar fjórðungur landsmanna að ferðast bæði innanlands og utan og 5% eingöngu utanlands. Átta prósent ætla hins vegar ekki að ferðast. Þannig ætla 3 af hverjum 10 að ferðast utanlands sem eru vísbendingar um verulegan samdrátt miðað við fyrri kannanir.

Flest ferðalög munu eiga sér stað seinni hlutann í júlí en þá ætla þrír af hverjum fimm landsmanna að ferðast. Helmingur ætlar hins vegar að ferðast fyrri partinn í júlí eða ágúst, en fjölmargir þó á öðrum tímabilum.

Tjaldsvæði vinsælasti gistimátinn
Þrír af hverjum fimm ætla að gista í tjaldi, fellihýsi eða húsbíl, tveir af hverjum fimm hjá vinum og ættingjum og þriðjungur í sumarhúsi í einkaeigu eða orlofshúsi félagasamtaka. Suðurland og Norðurland verða fjölsóttustu landshlutarnir, samkvæmt könnuninni og sú afþreying sem landsmenn eru líklegastir að greiða fyrir er sund, jarðböð, veiði, söfn og sýningar.

Fjölskyldan hefur mest áhrif
Fjölmargir þættir hafa áhrif á ákvarðanatöku þegar ferðalög landsmanna eru annars vegar, s.s. fjölskylda og vinir, efnahagur, veðrið, viðburðir og áhugi eða tengsl við stað. Náttúran, veðurfarið og persónuleg tengsl eru hins vegar þeir þættir sem einkum hafa áhrif við val á ákvörðunarstað.

Vestfirðir spennandi
Þegar spurt var hvaða þrír staðir eða svæði fólki fyndist mest spennandi nefndu flestir Vestfirði, eða tæplega helmingur svarenda. Suðurland og Norðurland eystra komu þar nokkuð á eftir.

Það sem stendur einkum í vegi fyrir að landsmenn ferðist meira innanlands er að þeim finnst það of dýrt (41%) eða þeir geta það ekki vegna vinnunnar (35%). Um 20% nefna veðrið og svipað hlutafall að þeir hafi ekki tíma.

Um könnunina
Könnunin var unnin sem net- og símakönnun 20.-29. apríl og var aðferðafræðinni skipt eftir aldurshópum. Spurningar fyrir aldurshópinn 18-67 ára voru lagðar fyrir í spurningavagni MMR og var svarað á Internetinu. Könnunin náði til 1400 manna úrtaks úr þjóðskrá og var svarhlutfall 60,9%. Aldurshópurinn 68-80 ára var spurður símleiðis, byggt var á 135 manna úrtaki og var svarhlutfall 65,2%. Framkvæmd og úrvinnsla var í höndum MMR.

Nánari upplýsingar veitir Oddný Þóra Óladóttir, verkefnastjóri hjá Ferðamálastofu
Í síma 535-5500