Umhverfismál og sjálfbærni

Í gagnabankann er leitast við að skrá skýrslur og annað útgefið efni tengt ferðaþjónustu, sem út kemur hérlendis og er öllum opið án endurgjalds. Senda ábendingu um efni


Útgáfuár Flokkur Titill Höfundar
2021 Umhverfismál og sjálfbærni Skýrsla ferðamála-, iðnaðar og nýsköpunarráðherra um stöðu og þróun Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða Skoða
2018 Umhverfismál og sjálfbærni Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum - Verkefnaáætlun 2018-2020 Skoða
2018 Umhverfismál og sjálfbærni Viðhorf útivistarfólks og ferðamanna til virkjana á Henglinum Edward H. Huijbens, Eva Halapi, Heiða Aðalsteinsdóttir Skoða
2018 Umhverfismál og sjálfbærni Áhrif orkuvinnslu í Kröflu á upplifun ferðamanna Anna Soffía Víkingsdóttir, Auður H. Ingólfsdóttir, Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Valeriya Posmitnaya Skoða
2017 Umhverfismál og sjálfbærni Áhrif Svartárvirkjunar í Bárðardal-Þingeyjarsveit á ferðaþjónustu og ferðamennsku/útivist Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Gunnþóra Ólafsdóttir, Hjalti Jóhannesson Skoða
2014 Umhverfismál og sjálfbærni OECD Environmental Performance Reviews - Iceland 2014 Skoða
2014 Umhverfismál og sjálfbærni Álag ferðamennsku á náttúru Íslands Skoða
2013 Umhverfismál og sjálfbærni Ástand friðaðra svæða Skoða
2012 Umhverfismál og sjálfbærni Áhrif Hólmsárvirkjunar á ferðamennsku og útivist Anna Dóra Sæþórsdóttir, ritstjóri Skoða
2012 Umhverfismál og sjálfbærni Áhrif raflínu frá Hólmsárvirkjun að Sigöldulínu 4 á ferðamennsku og útivist Anna Dóra Sæþórsdóttir, Rögnvaldur Ólafsson Skoða
2010 Umhverfismál og sjálfbærni Tillögur nefndar um umhverfisgjöld tengd ferðaþjónustu Skoða
2010 Umhverfismál og sjálfbærni Ástand friðlýstra svæða Skoða
2009 Umhverfismál og sjálfbærni Mat á áhrifum Kröfluvirkjunar II á ferðaþjónustu og útivist Rannveig Ólafsdóttir Skoða
2009 Umhverfismál og sjálfbærni Umhverfisvitund og umhverfisstjórnun í ferðaþjónustu Rannveig Ólafsdóttir Skoða
2009 Umhverfismál og sjálfbærni Mat á áhrifum álvers á Bakka á ferðamennsku Rannveig Ólafsdóttir Skoða
2008 Umhverfismál og sjálfbærni Áhrif uppistöðulóns og virkjunar við Hagavatn á ferðamennsku og útivist Rannveig Ólafsdóttir Skoða
2008 Umhverfismál og sjálfbærni Áhrif fyrirhugaðrar virkjunnar á Þeistareykjum og háspennulína frá Kröflu að Bakka við Húsavík á ferðaþjónustu og útivist Edward H. Huijbens Skoða
2004 Umhverfismál og sjálfbærni Snæfellsnes á leið til sjálfbærrar þróunar Guðrún Bergmann Skoða
2004 Umhverfismál og sjálfbærni Nýjar áherslur Skoða
2003 Umhverfismál og sjálfbærni Stefna í sjálfbærri þróun umhverfis- og samfélagsmála Snæfellsness til ársins 2015 Guðrún G. Bergmann Skoða
2003 Umhverfismál og sjálfbærni Barnafoss - Hraunfossar Skoða
2003 Umhverfismál og sjálfbærni Stefnumótun í sjálfbærri ferðaþjónustu á Snæfellsnesi til ársins 2015. Guðlaugur Bergmann Skoða
2003 Umhverfismál og sjálfbærni Stefnumótun í sjálfbærri ferðaþjónustu á Snæfellsnesi til ársins 2015. Guðlaugur Bergmann Skoða
2002 Umhverfismál og sjálfbærni Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma Ekki skráður Skoða
2000 Umhverfismál og sjálfbærni Vistvæn vottun Stefán Gíslason Skoða
2000 Umhverfismál og sjálfbærni Hagsmunir tengdir ferðamennsku norðan Vatnajökuls Anna Dóra Sæþórsdóttir Skoða
1998 Umhverfismál og sjálfbærni Framkvæmdir og aðgerðir til úrbóta á vinsælum viðkomustöðum ferðamanna Skoða
1998 Umhverfismál og sjálfbærni Áhrif virkjana norðan Vatnajökuls á ferðamennsku. Anna Dóra Sæþórsdóttir, ritstjóri Skoða
1996 Umhverfismál og sjálfbærni Græna kverið Ekki skráður. Skoða
1996 Umhverfismál og sjálfbærni Erlent ferðafólk í náttúru Íslands Davíð Bjarnason Skoða
1995 Umhverfismál og sjálfbærni Yfirlit um orkufrek iðnferli sem könnuð hafa verið hér á landi á undanförnum áratugum Þóroddur Th. Sigurðsson Skoða
1995 Umhverfismál og sjálfbærni Úrbætur á fjölsóttum ferðamannastöðum Skoða
1993 Umhverfismál og sjálfbærni Markmið Ferðamálaráðs Íslands í umhverfismálum Ekki skráður. Skoða
1990 Umhverfismál og sjálfbærni Ferðamannastaðir Jóhanna B. Magnúsdóttir Skoða
34 Færslur | á síðu