Fara í efni

Umhverfismál og sjálfbærni

Í gagnabankann er leitast við að skrá skýrslur og annað útgefið efni tengt ferðaþjónustu, sem út kemur hérlendis og er öllum opið án endurgjalds. Senda ábendingu um efni

34 færslur Sýna á síðu

Flokkur Útgáfuár Titill Höfundar
Umhverfismál og sjálfbærni 2021 Skýrsla ferðamála-, iðnaðar og nýsköpunarráðherra um stöðu og þróun Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða
Umhverfismál og sjálfbærni 2018 Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum - Verkefnaáætlun 2018-2020
Umhverfismál og sjálfbærni 2018 Viðhorf útivistarfólks og ferðamanna til virkjana á Henglinum Edward H. Huijbens, Eva Halapi, Heiða Aðalsteinsdóttir
Umhverfismál og sjálfbærni 2018 Áhrif orkuvinnslu í Kröflu á upplifun ferðamanna Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Auður H. Ingólfsdóttir, Anna Soffía Víkingsdóttir, Valeriya Posmitnaya
Umhverfismál og sjálfbærni 2017 Áhrif Svartárvirkjunar í Bárðardal-Þingeyjarsveit á ferðaþjónustu og ferðamennsku/útivist Gunnþóra Ólafsdóttir, Hjalti Jóhannesson, Guðrún Þóra Gunnarsdóttir
Umhverfismál og sjálfbærni 2014 OECD Environmental Performance Reviews - Iceland 2014
Umhverfismál og sjálfbærni 2014 Álag ferðamennsku á náttúru Íslands
Umhverfismál og sjálfbærni 2013 Ástand friðaðra svæða
Umhverfismál og sjálfbærni 2012 Áhrif Hólmsárvirkjunar á ferðamennsku og útivist Anna Dóra Sæþórsdóttir, ritstjóri
Umhverfismál og sjálfbærni 2012 Áhrif raflínu frá Hólmsárvirkjun að Sigöldulínu 4 á ferðamennsku og útivist Rögnvaldur Ólafsson, Anna Dóra Sæþórsdóttir
Umhverfismál og sjálfbærni 2010 Tillögur nefndar um umhverfisgjöld tengd ferðaþjónustu
Umhverfismál og sjálfbærni 2010 Ástand friðlýstra svæða
Umhverfismál og sjálfbærni 2009 Mat á áhrifum Kröfluvirkjunar II á ferðaþjónustu og útivist Rannveig Ólafsdóttir
Umhverfismál og sjálfbærni 2009 Umhverfisvitund og umhverfisstjórnun í ferðaþjónustu Rannveig Ólafsdóttir
Umhverfismál og sjálfbærni 2009 Mat á áhrifum álvers á Bakka á ferðamennsku Rannveig Ólafsdóttir
Umhverfismál og sjálfbærni 2008 Áhrif uppistöðulóns og virkjunar við Hagavatn á ferðamennsku og útivist Rannveig Ólafsdóttir
Umhverfismál og sjálfbærni 2008 Áhrif fyrirhugaðrar virkjunnar á Þeistareykjum og háspennulína frá Kröflu að Bakka við Húsavík á ferðaþjónustu og útivist Edward H. Huijbens
Umhverfismál og sjálfbærni 2004 Snæfellsnes á leið til sjálfbærrar þróunar Guðrún Bergmann
Umhverfismál og sjálfbærni 2004 Nýjar áherslur
Umhverfismál og sjálfbærni 2003 Stefna í sjálfbærri þróun umhverfis- og samfélagsmála Snæfellsness til ársins 2015 Guðrún G. Bergmann
Umhverfismál og sjálfbærni 2003 Barnafoss - Hraunfossar
Umhverfismál og sjálfbærni 2003 Stefnumótun í sjálfbærri ferðaþjónustu á Snæfellsnesi til ársins 2015. Guðlaugur Bergmann
Umhverfismál og sjálfbærni 2003 Stefnumótun í sjálfbærri ferðaþjónustu á Snæfellsnesi til ársins 2015. Guðlaugur Bergmann
Umhverfismál og sjálfbærni 2002 Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma Ekki skráður
Umhverfismál og sjálfbærni 2000 Vistvæn vottun Stefán Gíslason
Umhverfismál og sjálfbærni 2000 Hagsmunir tengdir ferðamennsku norðan Vatnajökuls Anna Dóra Sæþórsdóttir
Umhverfismál og sjálfbærni 1998 Framkvæmdir og aðgerðir til úrbóta á vinsælum viðkomustöðum ferðamanna
Umhverfismál og sjálfbærni 1998 Áhrif virkjana norðan Vatnajökuls á ferðamennsku. Anna Dóra Sæþórsdóttir, ritstjóri
Umhverfismál og sjálfbærni 1996 Græna kverið Ekki skráður.
Umhverfismál og sjálfbærni 1996 Erlent ferðafólk í náttúru Íslands Davíð Bjarnason
Umhverfismál og sjálfbærni 1995 Yfirlit um orkufrek iðnferli sem könnuð hafa verið hér á landi á undanförnum áratugum Þóroddur Th. Sigurðsson
Umhverfismál og sjálfbærni 1995 Úrbætur á fjölsóttum ferðamannastöðum
Umhverfismál og sjálfbærni 1993 Markmið Ferðamálaráðs Íslands í umhverfismálum Ekki skráður.
Umhverfismál og sjálfbærni 1990 Ferðamannastaðir Jóhanna B. Magnúsdóttir