Covid 19 - Upplýsingar til ferðaþjónustuaðila

Á vef Embættis landlæknis eru allar nýjustu upplýsingar uppfærðar jafn óðum og málum vindur fram. Einnig bendum við á vefinn www.covid.is með lykilupplýsingum vegna faraldursins en að vefnum standa Embætti landlæknis og Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra.

Gististaðir sem taka á móti gestum í sóttkví

  • Hér að neðan er listi yfir þá gististaði sem sérstaklega vilja gefa til kynna að þeir bjóði velkomna gesti sem þurfa að dvelja í sóttkví. Ekki er um að ræða tæmandi lista yfir gististaði sem mega taka á móti gestum á þennan hátt.

Hafi bókun þegar farið fram á gististað sem er ekki á listanum er rétt að hafa samband og fá staðfest að gististaðurinn hafi kynnt sér gildandi reglur um sóttvarnir og sé tilbúinn að taka á sig þá ábyrgð sem þessum reglum fylgir.

Gististöðum er ekki skylt að taka á móti gestum í sóttkví. Sjái gististaðurinn sér ekki fært að verða við þessum reglum má skoða þennan lista sem tillögu að öðrum gististöðum.

Hver og einn greiðir sjálfur fyrir sína gistingu samkvæmt verðskrá viðkomandi gististaðar.

Ferðalög til og á Íslandi 

Á vefnum covid.is eru ítarlegar upplýsingar fyrir þá sem eru að koma til landsins.
Meðal annars reglur og leiðbeiningar um:

  • Landamæraskimun og sóttkví
  • Sýnatökur
  • Ferðatakmarkanir 

Sjá einning:

 

Leiðbeiningar til starfsfólks í framlínu

Leiðbeiningar til rekstraraðila

Er þitt fyrirtæki ekki örugglega að taka þátt í Hreint og öruggt? Nánari upplýsingar um verkefnið má nálgast hér.

Ef eitthvað er óljóst eða þið eruð með spurningar vegna covid bendum við á netspjall inn á covid.is

Drögum úr sýkingarhættu - Veggspjald til útprentunar

Góð ráð frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur

Nánari upplýsingar á vef Landlæknis

Hafa samband

Ábendingum og spurningum er hægt að koma á framfæri á www.covid.is í netspjallinu í neðra hægra horninu.

Hreint og öruggt / Clean & Safe

Allar upplýsingar um Hreint og öruggt / Clean & Safe má finna hér