Vestfirðir stefna á umhverfisvottun

Vestfirðir stefna á umhverfisvottun
Vestfirðir

Öll sveitarfélögin á Vestfjörðum hafa samþykkt að hafist verði handa við forvinnu verkefnis sem felst í umhverfisvottun Vestfjarða. Forsaga málsins er sú að Ferðamálasamtök Vestfjarða ákváðu á síðasta ári að stefna að því að taka upp EarthCheck umhverfisvottun fyrir Vestfirði. Á fjórðungsþingi Vestfirðinga í haust var síðan samþykkt stefna að sameiginlegri umhverfisvottun Vestfjarða í heild.

Vottunarsamtökin EC3 Global eru áströlsk samtök sem sjá um vottun samfélaga og ferðaþjónustuaðila og veita þeim umhverfismerki ef þau standast fyrirfram ákveðnar kröfur. EarthCheck (áður þekkt sem Green Globe) vottunarsamtökin byggja á sterkum faglegum grunni og eru þróuð af fyrirtæki í eigu ástralska ferðamannaiðnarins, ríkisins og háskólaa. Um er að ræða stærstu rannsóknamiðstöð ferðamála í heiminum og hefur það að markmiði að stuðla að sjálfbærni í ferðaþjónustunni. „EarthCheck er eini staðalinn fyrir umhverfisvottun sem snýr að fyrirtækjum og samfélögum. Ef Vestfirðir ákveða að sækjast eftir umhverfisvottun myndi EarthCheck veita aukinn styrk, því þótt margar vottanir séu í boði fyrir fyrirtæki þá er það skammgóður vermir ef sveitarfélögin á svæðinu eru ekki tilbúin að veita þá grunnþjónustu sem slík umhverfisvottun kallar á,“ segir í minnisblaði FV sem sent var sveitarfélögum Vestfjarða.

Snæfellssnes hefur nú þegar fengið umhverfisvottun frá EarthCheck, fyrst allra svæða á Íslandi og því mikið hægt að byggja á þeirri vinnu sem þar hefur verið unnin. Í minnisblaðinu segir að ávinningur af þátttöku yrði þríþættur, í fyrsta lagi yrði það fyrir umhverfið sjálft en maðurinn hefur með athöfnum sínum mjög víða skaðað umhverfi sitt til lengri eða skemmri tíma. Vistkerfi eru víða undirstaða menningar mannsins og grundvöllur til þeirra lífsgæða sem við nú njótum. Ef áfram verður haldið án þess að umgengni við umhverfi batni er útlit fyrir að ýmis vistkerfi gætu látið verulega á sjá eða hreinlega hrunið t.d. vegna gróðurhúsaáhrifa, mengunar og eyðingar náttúrulegra búsvæða.

Í öðru lagi myndi það leiða til sparnaðar í rekstri. Það að vera umhverfisvænn í dag er í raun það sama og að fara sparlega með auðlindir. Þriðja ástæðan er markaðssetning en sífellt fleiri ferðamenn leggja mikið upp úr því að ferðaþjónustuaðilar gangi vel um umhverfið. „Vottun sveitarfélaga er því mikið tækifæri til markaðssetningar í ferðaþjónustu en einnig mögulega í öðrum greinum, svo sem í sjávarútvegi. Einnig getur vottunin gert Vestfirði að álitlegri búsetukosti, hvort sem er fyrir núverandi eða nýja íbúa,“ segir í minnisblaði FV.

Mynd - westfjords.is:
Galdramaður við Kotbýli kuklarans sem er hluti Galdrasýningar á Ströndum.


Athugasemdir