Umhverfisstjóri Ferðamálastofu - laust starf

Umhverfisstjóri Ferðamálastofu - laust starf
© arctic-images.com

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða umhverfisstjóra í 100% starf. Umhverfisstjóri starfar á skrifstofu Ferðamálastofu í Reykjavík og heyrir beint undir ferðamálastjóra. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Starfssvið m.a.:

  • Fagleg þjónusta fyrir hönd Ferðamálastofu við stjórn Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, ásamt rekstrarstjóra og skjalaverði.
  • Umsagnir um þingmál og önnur erindi er varða starfssvið umhverfisstjóra og berast frá stofnunum og öðrum aðilum.
  • Mat á umsóknum til Ferðamálastofu um styrki sem varða starfssvið umhverfisstjóra.
  • Umsjón með útgáfu- og fræðslumálum Ferðamálastofu er snerta umhverfismál.
  • Gerð og umsjón með umhverfisstefnu Ferðamálastofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun eða sambærileg menntun er nýtist í starfi.
  • Framhaldsmenntun á sviði umhverfismála er æskileg.
  • Reynsla af framkvæmd umhverfisverkefna er æskileg.
  • Reynsla af styrkúthlutunum og eftirfylgni við styrkúthlutanir æskileg.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæfileika.

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg, sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri , (olof@ferdamalastofa.is) en upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna á samskiptavef stofnuninnar www.ferdamalastofa.is.

Umsóknarfrestur og skil á umsóknum

Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2013 og er óskað eftir því að viðkomandi einstaklingur hefji störf hið fyrsta. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti til rekstrarstjóra, Sólrúnar Önnu Jónsdóttur (solrun@ferdamalastofa.is) eða á skrifstofu Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík og vera merktar starfinu. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.


Athugasemdir