Fara í efni

Tölfræðibæklingur Ferðamálastofu - handhægar upplýsingar um íslenska ferðaþjónustu

Tölfræðibækl - fors feb2010
Tölfræðibækl - fors feb2010

Í nýútgefnum tölfræðibæklingi Ferðamálastofu má finna ýmsar gagnlegar upplýsingar um íslenska ferðaþjónustu. Niðurstöðurnar eru settar fram á myndrænu formi með stuttum skýringum í texta með það að markmiði að auka og auðvelda aðgengi að handhægum upplýsingum um atvinnugreinina.

Meðal efnis má nefna niðurstöður úr könnunum meðal erlendra gesta á Íslandi 2008-2009 og könnun meðal  Íslendinga um eigið land 2009, auk samantektar um ferðaþjónustureikninga,  ferðamanna- og gistináttatalningar.

Tekjur af erlendum ferðamönnum
Eins og sjá má í bækling eru tekjurnar af erlendum ferðamönnum áætlaðar í kringum 155 milljarðar árið 2009 og er um að ræða 21% raunaukningu frá árinu áður.  Ferðaþjónustan er  því ein af stærstu gjaldeyrisskapandi greinum þjóðarinnar en hlutdeild hennar í heildarútflutningstekjum hefur verið að jafnaði tæp 18% síðustu árin.

Ólík árstíðabundin sveifla eftir þjóðernum
Af þeim 494 þúsund erlendum gestum sem heimsóttu landið á síðastliðnu ári komu langflestir í gegnum Leifsstöð en þar hefur Ferðamálastofa um árabil haldið úti talningum. Eins og sjá má af myndrænum gröfum í bæklingi er mikil árstíðabundin sveifla í komum ferðamanna. Þannig eru heimsóknir Þjóðverja, Frakka, Spánverja og Ítala að mestu bundnar við sumarmánuðina þrjá, júní, júlí og ágúst, á meðan Bretar og Norðurlandabúar dreifast meira yfir árið. Árstíðabundinnar sveiflu gætir ennfremur í ferðum Íslendinga um eigið land en langflestir ferðast að sumri til.

Gistinætur
Erlendir ferðamenn  gista skv. könnunum að jafnaði 5,5 nætur að vetri og 10 nætur að sumri. Íslendingar gistu hins vegar að jafnaði 14,3 nætur á ferðalögum innanlands árið 2009. Gistinætur erlendra ferðamanna á hótelum voru um ein milljón árið 2009 en gistinætur Íslendinga um 260 þúsund. Íslendingar sækja í ódýrari gistingu skv. könnun Ferðamálstofu en af þeirri könnun má ennfremur sjá að Íslendingar eru ekki að greiða fyrir náttúrutengda afþreyingu í miklum mæli.

Hvaðan fær fólk upplýsingar?
Notkun og aðgengi að netinu eykst hröðum skrefum. Meira en tvöfalt fleiri erlendir gestir á Íslandi fá upplýsingar um land og þjóð á netinu en fyrir tíu árum. Þetta og margt fleira má lesa út úr þeim könnunum sem byggt er á í þessari talnasamantekt.

Um 6,8% fjölgun að jafnaði
Ferðamönnum hefur fjölgað um 6,8% milli ára að jafnaði síðastliðin tíu ár og ef fram heldur sem horfir má búast við einni milljón erlendra gesta til Íslands árið 2020. Til að tryggja áframhaldandi vöxt og velgengni íslenskrar ferðaþjónustu þarf að búa vel í haginn til að ferðaþjónusta geti þróast í sátt við land og þjóð.

Meðal þess sem sjá má í bæklingnum er:
1. Tekjur af ferðamönnum, ferðaþjónustustörf, hlutdeild ferðaþjónustu í landsframleiðslu og útflutningstekjum.
2. Erlendir gestir til Íslands eftir komustöðum
3. Brottfarir um Leifsstöð eftir þjóðernum og mánuðum
4. Erlendir gestir til ársins 2020
5. Erlendir gestir með skemmtiferðaskipum
6. Gistinætur á hótelum
7. Erlendir ferðamenn á Íslandi (kyn, aldur, tilgangur ferðar, ferðafélagar, ferðamáti, dvalarlengd)
8. Hvar afla erlendir gestir upplýsinga um Ísland
9. Ferðalög Íslendinga innanlands (hve oft er ferðast, í hvaða mánuði, hve lengi er dvalið, hvar er gist, tegund gistingar)
10. Fyrir hvaða afþreyingu greiða Íslendingar á ferðalögum
11. Hvað hefur mest áhrif á að farið er í ferðalög
12. Ferðaáform Íslendinga
13. Hvaða landssvæði finnst Íslendingum mest spennandi til vetrarferða

Bæklingurinn í PDF-útgáfu: