Fara í efni

Styrkir til úrbóta í umhverfismálum fyrir árið 2005

Ferðamálaráð Íslands hefur auglýst eftir umsóknum um styrki til úrbóta í umhverfismálum fyrir árið 2005. Úthlutað verður um 40 milljónum króna og skiptist upphæðin í þrjá meginflokka.

Eitt helsta aðdráttarafl Íslands í hugum ferðamanna, innlendra sem erlendra, er íslensk náttúra. Stefna íslenskra stjórnvalda er að ferðaþjónustan í landinu starfi sem mest eftir hugmyndafræði um sjálfbæra ferðaþjónustu. Liður í því er markviss uppbygging og fyrirbyggjandi aðgerðir til verndunar á íslenskri náttúru. Á umliðnum árum hefur Ferðamálaráð Íslands lagt um 350 milljónir króna til uppbyggingar á ferðamannastöðum víðsvegar um land.

Þrír meginflokkar
Sem fyrr segir verður um 40 milljónum króna úthlutað að þessu sinni og skiptist upphæðin í þrjá meginflokka:

1. Til minni verkefna:
Úthlutað verður til minni verkefna í umhverfismálum þar sem áhersla verður lögð á uppbyggingu gönguleiða. Eingöngu verða veittir styrkir til efniskaupa. Hámarksupphæð hvers styrks verður 500 þúsund krónur.

2. Til stærri verkefna á fjölsóttum ferðamannastöðum:
Veittir verða styrkir til stærri verkefna þar sem umsækjendur stýra framkvæmdum og svæðin verða í umsjón eða eigu styrkþega eftir að framkvæmdum lýkur. Þegar til úthlutunar kemur verður stuðst við eftirfarandi vinnureglur:

 • Um verði að ræða svæði eða staði sem verulegur fjöldi ferðamanna sækir heim.
 • Styrkupphæð getur aldrei orðið hærri en sem nemur 75% af framkvæmdakostnaði.
 • Einungis verða styrkt svæði þar sem fullnaðarhönnun liggur fyrir.
 • Ferðamálaráð áskilur sér rétt til að fara yfir hönnun á viðkomandi svæði ásamt þeim forsendum sem þar liggja að baki.
 • Styrkþegi er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis og mannvirkja er tengjast viðkomandi framkvæmdum.
 • Standi styrkþegi ekki við ákvæði (e) getur ekki orðið af frekari styrkveitingum til viðkomandi fyrr en að því ákvæði uppfylltu.
 • Engu fé verður veitt til styrkþega fyrr en að gerðum skriflegum samningi milli Ferðamálaráðs og styrkþega.

3. Til uppbyggingar á nýjum svæðum:
Veittir verða styrkir til uppbyggingar á nýjum svæðum sem skipulögð hafa verið þannig að ferðamönnum nýtist viðkomandi svæði. Þegar til úthlutunar kemur verður stuðst við eftirfarandi vinnureglur:

 • Styrkupphæð getur aldrei orðið hærri en sem nemur 75% af framkvæmdakostnaði.
 • Einungis verða styrkt svæði þar sem samþykkt deiliskipulag liggur fyrir.
 • Hluti af styrkupphæð Ferðamálaráðs getur farið til verkhönnunar á viðkomandi svæði, þó aldrei meira en sem nemur 25% af styrkupphæð.
 • Ferðamálaráð áskilur sér rétt til að fara yfir hönnun á viðkomandi svæði ásamt þeim forsendum sem þar liggja að baki.
 • Styrkþegi er ábyrgur fyrir eðlilegu viðhaldi svæðis og mannvirkja er tengjast viðkomandi framkvæmdum.
 • Standi styrkþegi ekki við ákvæði (e) getur ekki orðið af frekari styrkveitingum til viðkomandi fyrr en að því ákvæði uppfylltu.
 • Engu fé verður veitt til styrkþega fyrr en að gerðum skriflegum samningi milli Ferðamálaráðs og styrkþega.

Hverjir geta sótt um:
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum. Við úthlutun verður m.a. tekið mið af ástandi og álagi svæða, og mikilvægi aðgerðanna með tilliti til náttúruverndar. Ekki verður sérstaklega litið til dreifingar verkefna eftir landshlutum.
Umsóknarfrestur er til 17. janúar 2005

Hvar ber að sækja um:
Umsóknir berist með vefpósti á umsóknareyðublaði sem er að finna hér á vefnum.
- Sækja um styrk til úrbóta í umhverfismálum fyrir árið 2005

Einnig er hægt að skila inn skriflegum umsóknum á eyðublöðum sem fást á skrifstofu Ferðamálaráðs Íslands, Strandgötu 29, 600 Akureyri, sími: 464-9990.

Upplýsingar veitir umhverfisfulltrúi í síma 464-9990 eða í gegnum vefpóst: valur@icetourist.is