Stefnumótun fyrir ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslum

Stefnumótun fyrir ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslum
Stefnumótun Þingeyjarsýslum

Hafist hefur verið handa við gerð stefnumótunaráætlunar fyrir ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslum. Að vinnunni standa Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, Ferðamálasetur Íslands og Rannsóknarstofnun ferðamála á Nýja Sjálandi.

Stefnumótunin byggir á reynslu og vinnu sérfræðinga frá Kanada og Nýja Sjálandi. Þeir sem að verkinu vinna eru; dr. John Hull, sérfræðingur við Ferðamálasetur Íslands og Rannsóknarstofnun ferðamála á Nýja Sjálandi, dr. Edward H. Huijbens, forstöðumaður Ferðamálaseturs Íslands, Simon Milne, forstöðumaður Rannsóknarstofnunar ferðamála á Nýja Sjálandi og Carol Patterson ferðaþjónusturáðgjafi í Kanada og leiðbeinandi við háskólann í Calgary. Auk þeirra fjögurra koma að verkinu fjöldi stúdenta og starfsmenn stofnananna sem standa á bak við stefnumótunina.

Úttekt á svæðinu í samvinnu við hagsmunaaðila
Markmið stefnumótunarinnar er að greina möguleika til uppbyggingar á ferðaþjónustu til framtíðar, út frá úttekt á því sem svæðið hefur upp á að bjóða. Úttektin, sem unnin er í samvinnu við lykil hagsmunaaðila og þá sem þekkja vel til á svæðinu er síðan er borin undir aðra hagsmunaaðila í ferðaþjónustu og þarfir hennar til framtíðar greindar með þeim hætti. Allir hagsmunaaðilar munu einnig koma að vinnunni á tveggja daga námskeiði og hugarflugsfundi um stefnumótun á svæðinu sem haldinn verður í byrjun maí. Úttektin er unnin af íslenskum sérfræðingum í málefnum ferðaþjónustu í samvinnu við lykilaðila en greining og kortavinna er í höndum erlendra sérfræðinga og byggir á þeirra vinnu á ýmsum svæðum hvaðanæva úr heiminum. Í sameiningu munu síðan rannsakendur og hagsmunaaðilar vinna stefnumótun til fimm ára, en áætlað er að vinnan verði endurtekinn að þeim tíma liðnum.

Kort notuð við úttekt og greiningu
Landfræðilegum upplýsingakerfum (GIS) er beitt við úttekt og greiningu á ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslum. Gögnum um einsstaka staði, s.s. fossa, byggðaminjar, sundlaugar, veitingastaði og vegaslóða er safnað í aðgreindar þekjur sem nýtast til að átta sig á þyrpingum ólíkra möguleika til uppbyggingar í framtíðinni. Með þessari aðferð er þáttað saman nálgunum fræðimanna og hagsmunum atvinnugreinarinnar á máta sem er auðframsetjanlegur í kortum og myndum en jafnframt nýtist til frekari greininga. Sá landfræðilegi upplýsingagrunnur sem byggður verður upp í Þingeyjarsýslum mun nýtast sem fyrirmynd í sambærilega gagnaöflunar og stefnumótunarvinnu á öðrum landssvæðum og getur að lokum orðið undirstaða landnýtingaráætlunar fyrir íslenska ferðaþjónustu.

Mynd: Gunnar Jóhannesson, verkefnastjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga; Vilborg Arna Gissurardóttir, verkefnastjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga; Edward H. Huijbens, forstöðumaður Ferðamálaseturs Íslands og John Hull,  sérfræðingur við Ferðamálasetur Íslands og Rannsóknarstofnun ferðamála á Nýja Sjálandi.

 


Athugasemdir