Fara í efni

?Stefnumót við náttúruna? - Vistvæn þjónustuhús

Arkís samningur
Arkís samningur

Ferðamálastofa og Arkís arkitektar hafa gert með sér samkomulag um þróun á teikningum og öðrum fylgigögnum af vistvænum þjónustukjörnum á fjölsóttum ferðamannastöðum.

Um er að ræða lausn sem byggir á vistvænni hugsun og íslenskri byggingarhefð, er einfalt að laga að aðstæðum á hverjum stað, hefur hagnýtt notkunargildi og er á viðráðanlegu verði.

Forsaga málsins er sú að á árunum 2010 og 2011 veitti Ferðamálastofa tveimur aðilum styrki í verkefni af þessum toga, þ.e. hönnun og byggingu þjónustuhúsa eða þjónustukjarna fyrir ferðamenn. Í báðum tilfellum sömdu viðkomandi aðilar við Arkís um verkið. Umrædd þjónustuhús sem Arkís hannar fyrir styrkhafanna er hluti af þjónustuhúsaeiningum sem fyrirtækið hafði hug á að þróa áfram. Í tengslum við vinnu Arkís fyrir ofannefnda styrkhafa, sem er greidd með styrkfé frá Ferðamálastofu, ákvað Ferðamálastofa því að ganga til samstarfs við fyrirtækið um að ljúka þróun og hönnun á þessum þjónustueiningum sem þannig gætu nýst á áningastöðum um allt land.

Alls eru grunneiningarnar fjórar:

  • Grunneining 1, sem þróuð var fyrir Ríki vatnajökuls, en mun breytast í samræmi við aðrar grunneiningar. Þessi grunneining gerir ráð fyrir einu salerni, sem einnig er fyrir hreyfihamlaða, og þaki yfir borðaðstöðu úti.
  • Grunneining 2, byggir á grunneiningu 1 og auk þess tveimur salernum til viðbótar. Þar er einnig  þak yfir borðaðstöðu úti.
  • Grunneining 3, sem byggir á grunneiningu 2 og auk þess einu auka rými, sem getur verið aðstaða fyrir starfsmann, geymsla eða annað.
  • Grunneining 4, sem byggir á grunneiningu 2 og 3. Eitt rýmið er mun stærra en hin og getur t.d. nýst fyrir litla verslun.

Nánar um samninginn
Samningurinn felur m.a. í sér teikningar og önnur hefðbundin hönnunargögn sem þarf til verksins, en með hönnunargögnum er átt við arkitekta - og verkfræðiteikningar vegna burðarþols - og pípu- og raflagna auk magnskráa fyrir viðkomandi verkliði. Verklýsingar koma fram á teikningum. Upplýsingar um grunneiningar geta verið aðgengilegar á heimasíðu Ferðamálstofu. Væntanlegir notendur hönnunargagna munu semja beint við Arkís um notkunina. Gert er ráð fyrir að aðlaga þurfi gögn á hverjum stað fyrir sig og leggja fyrir byggingaryfirvöld viðkomandi staða. Þessa aðlögun tekur Arkís að sér gegn sérstöku föstu grunngjaldi.

Gæða þjónustuhús á viðráðanlegu verði
„Markmið okkar með þessum samningi er að hægt sé að bjóða upp á teikningar fyrir gæða þjónustuhús til notkunar áfangastöðum ferðafólks. Byggingar með hagnýtt nokunargildi, á viðráðanlegu verði, hönnun sem byggir á vistvænni hugsun og er innblásin af íslenskri byggingarhefð,“ segir Sveinn Rúnar Traustason, umhverfisstjóri Ferðamálastofu.

Íslensk nálgun - vistvæn hugsun
Þorvarður Björgvinsson, framkvæmdastjóri Arkís arkitekta, segir mjög ánægður með samninginn. “Grunnhugsunin era ð bjóða lausnir sem miðast við raunverulega þarfir. Með vistvænni hönnun er leitast við að minnka losun úrgangs, varðveita auðlindir, draga úr kolefnis losun, bæta hönnun á lagnakerfum, velja viðhalds lítil efni. Markmið er að nota íslensk efni eftir því sem kostur er og að húsin falli vel að umhverfi sínu á hverjum stað,“ segir Þorvarður.

Mikill sveiganleiki
Sveigjanleikinn í útfærslu á hverjum stað er líka mikill. Með því að bæta við grunneinignum er auðvelt hægt að fá þá stærð af byggingu sem hentar, húsin eru hönnuð fyrir bæði vatns- og þurrsalerni og með og án rafmagns. Þá er hvort heldur sem er hægt að smíða húsin á staðnum eða flytja á staðinn í einingum.

Nánari upplýingar
Náanri upplýsingar veitir Sveinn Rúnar Traustason umhverfisstjóri í síma 535-5500 sveinn@ferdamalastofa.is

Myndir:
Hér að ofan handsala þau Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri og Þorvarður Björgvinsson, framkvæmdastjóri Arkís arkitekta, samninginn að lokinni undirritun. Að neðan á sjá eitt dæmi um hugmynd að útfærslu á grunneiningu 2.