Starf umhverfisstjóra laust til umsóknar

umhverfisstjóri - laust starf

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða umhverfisstjóra í 100% starf. Umhverfisstjóri heyrir undir stjórnsýslu- og umhverfissvið, en starfstöð getur verið í Reykjavík eða á Akureyri. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Starfssvið m.a.:

  • Mat á umsóknum og önnur fagleg þjónusta Ferðamálastofu vegna Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða.
  • Umsagnir um þingmál, skipulagsmál og önnur erindi er varða starfssvið umhverfisstjóra.
  • Verkefni sem tengjast ferðamannaleiðum, t.d. göngu- og hjólaleiðum.
  • Umsjón með útgáfu- og fræðslumálum Ferðamálastofu er snerta umhverfis- og skipulagsmál á sviði ferðaþjónustu.
  • Ábyrgð á umhverfisstefnu Ferðamálastofu

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun á sviði skipulagsmála, byggingaframkvæmda eða hönnunar áfangastaða.
  • Framhaldsmenntun á sviði umhverfismála er æskileg.
  • Reynsla af ferðaþjónustu- eða útivistarframkvæmdum er æskileg.
  • Reynsla af styrkúthlutunum og eftirfylgni við styrkúthlutanir æskileg.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæfileika.

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg, sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og umhverfissviðs (helena@ferdamalastofa.is), en upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna hér á vefnum.

Umsóknarfrestur og skil á umsóknum

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2015 og er óskað eftir því að viðkomandi einstaklingur geti hafið störf í september. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti á upplysingar@ferdamalastofa.is eða á skrifstofu Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík og vera merktar “Umhverfisstjóri“. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.


Athugasemdir