Fara í efni

Skýrsla um einföldun starfsumhverfis og regluverks í ferðaþjónustu

Skýrsla um einföldun starfsumhverfis og regluverks í ferðaþjónustu

Ferðamálastofa skilaði í dag skýrslu til iðnaðar- og viðskiptaráðherra um einföldun starfsumhverfis og regluverks í ferðaþjónustu á Íslandi. Þar eru m.a. settar fram fimm megintillögur þar að lútandi.

Stýrihópur settur á fót

Í samræmi við áherslu ríkisstjórnarinnar um einfaldara regluverk fól ráðherra Ferðamálastofu að skoða starfsumhverfi ferðaþjónustunnar með það að markmiði að auðvelda og einfalda umhverfið eins og kostur er, hvort sem það er með einföldun á leyfisferlum, skipulagi og verkferlum í kringum þau eða annarri umgjörð um starfsemi ferðaþjónustunnar. Ferðamálastofa ákvað að setja á fót stýrihóp vegna verkefnisins sem bar hitann og þungan af verkefninu. Formaður hans var Helena Karlsdóttir, lögfræðingur Ferðamálastofu.

Áhersla á samráð

Lögð var áhersla á að við vinnuna yrði leitað eftir samstarfi við hagsmunaaðilar og þeim gefin kostur á að koma á framfæri ábendingum um möguleika á einföldun og aukinni skilvirkni.

Fimm tillögur

Í skýrslunni eru settar fram eftirfarandi fimm tillögur:

1. Ein rafræn gátt

Formleg samskipti ferðaþjónustuaðila við hið opinbera fari fram í gegnum eina vefgátt (e. one stop shop), þ.m.t. leyfisveitingar eða skráningar og gagnaskil.
Sjá má samanburð yfir leyfisveitingar fyrir og eftir breytingar sem lagðar eru til með einni gátt á bls. 42-45 í skýrslunni.

2. Einföldun regluverks

Lagðar eru til fjölmargar breytingar til einföldunar regluverks og starfsumhverfis ferðaþjónustunnar í þeim anda að draga úr fyrirfram tálmunum (leyfi, vottorð og umsagnir stjórnvalda) við því að starfsemi hefjist. Atvinnulífinu sé í grunninn sýnt traust til að reka sína starfsemi skv. lögum og reglum.
Sjá má breytingarnar sem lagðar eru til á bls.10-17 í skýrslunni.

3. Aukið öryggi og bætt reglufylgni

Lögbundnar verði öryggiskröfur sem ferðaþjónustuaðilum verði skylt að uppfylla. Unnið verði gegn ólöglegri starfsemi með skilvirkari viðurlögum.
Sjá má breytingarnar sem lagðar eru til á bls. 18-23 í skýrslunni

4. Stefnumótun og aðgerðaáætlun

Opinber stefna í ferðaþjónustu verði endurskoðuð og sett fram á skýran, aðgerðabundinn og einfaldan hátt til að samræma áherslur og aðgerðir á landsvísu.

5. Aukið hlutverk Vakans

Lagt er til að Vakanum verði falið lykilhlutverk í gæða- og öryggismálum ferðaþjónustunnar og að merki hans verð endurskoðað með alþjóðlega skírskotun í huga.

Framhald málsins

Ráðuneytið mun í kjölfar skýrslunnar taka tillögur starfshópsins til áframhaldandi skoðunar og má búast við að fyrstu einföldunarverkefnum verði hrint í framkvæmd í byrjun sumars.

Einföldun starfsumhverfis og regluverks í ferðaþjónustu

Stýrihópurinn með ráðherra
Fulltrúar úr stýrihópnum með ráðherra. Elías Bj. Gíslason settur ferðamálastjóri; Helena Karlsdóttir, lögfræðingur Ferðamálastofu og formaður starfshópsins; Ragnheiður Elín Árnadóttir ráðherra, Guðfinna S. Bjarnadóttir og Vilhjálmur Kristjánsson frá LC Ráðgjöf og Gunnar Valur Sveinsson frá Samtökum ferðaþjónustunnar.
Mynd: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.