Fara í efni

Sérfræðingur hjá Ferðamálastofu - Laust starf

Auglýsing  haus

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða sérfræðing í 100% starf. Starfið heyrir undir stjórnsýslu- og umhverfissvið, en starfstöð getur verið í Reykjavík eða á Akureyri. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Starfssvið m.a.:

  • Vinnur með umhverfisstjóra að mati á umsóknum og sinnir ásamt honum umsýslu Ferðamálastofu vegna Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða.
  • Umsagnir um þingmál, skipulagsmál og önnur erindi er varða starfssvið umhverfisstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Gerð er krafa um háskólamenntun á sviði ferðamálafræði, eða aðra menntun sem nýtist í starfi.

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir:

  • Reynslu af framkvæmdum á sviði ferðaþjónustu eða útivistar
  • Reynslu af styrkúthlutunum og eftirfylgni við styrkúthlutanir
  • Reynslu af opinberri stjórnsýslu og vinnu við skjalakerfi

Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæfileika.

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg, sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og umhverfissviðs (helena@ferdamalastofa.is), en upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna hér á vefnum.

Umsóknarfrestur og skil á umsóknum

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember og er óskað eftir því að viðkomandi einstaklingur geti hafið störf í janúar. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti á upplysingar@ferdamalastofa.is eða á skrifstofu Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík og vera merktar “Sérfræðingur“. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.