Fara í efni

Samkomulag um eflingu ferðaþjónustu á landsbyggðinni

Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðarráðherra og Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra, undirrituðu í gær samkomulag um verkefni í ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Samkomulagið er til þriggja ára og gerir ráð fyrir 22 milljónum króna til sex verkefna á þessu ári. Jafnframt munu ráðherrarnir beita sér fyrir því að til sameiginlegra ferðaþjónustuverkefna verði veitt 40 milljónum á ári næstu tvö ár.

Í byggðaáætlun 2002-2005 er ferðaþjónustu sérstaklega getið í tengslum við sóknarfæri landsbyggðarinnar í atvinnumálum. Bent er á að leggja þurfi áherslu á sérkenni hvers landshluta og á skipulagningu vaxtarsvæða. Markmiðið sé að tryggja markvissa uppbyggingu og sjálfbæra þróun greinarinnar, bæta arðsemi hennar, auka samkeppnishæfni einstakra svæða á landsbyggðinni og efla þar með íslenska ferðaþjónustu almennt.

Verkefnin sex sem hljóta styrki á þessu ári eru á Vestfjörðum og Vesturlandi:

  • Hlunnindabúskapur og sjósókn á sunnanverður Vestfjörðum. Atvinnuþróunarfélag Vestjarða í samstarfi við Minjasafnið á Hnjóti, Reykhólahrepp og Vesturbyggð.
  • Gísla saga Súrssonar í ferðaþjónustu. Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða í samstarfi við íbúasamtök á Þingeyri, handverkshópinn Koltra, Litla leikklúbbinn á Ísafirði og áhugahóp um Gísla sögu á Bíldudal og Barðaströnd. Einnig koma Ísafjarðarbær og Vesturbyggð að verkefninu.
  • Gullkistan, veiðar og vinnsla sjávarfangs við Djúp. Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða í samstarfi við Ísafjarðarbæ. Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða í samstarfi við Byggðasafn Vestfjarða, Ísafjarðarbæ, Bolungarvíkurkaupstað og Súðavíkurhrepp.
  • Vefur til markaðssetningar og eflingar þróunarverkefna. Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Ferðamálasamtök Vestfjarða.
  • Snæfellsnes, vottaður umhverfisvænn og sjálfbær áfangastaður. Snæfellsbær, Grundarfjarðarbær, Stykkishólmsbær, Eyja- og Miklaholtshreppur og Helgafellssveit.
  • Menningarvefur fyrir ferðaþjónustu. Snorrastofa í Reykholti.

Í byrjun árs 2004 og 2005 verður lagð fram áætlun um ný samstarfsverkefni ráðuneytanna. Undirritun samkomulagsins fór fram á fundi á Hótel Ísafirði um atvinnu- og samgöngumál.