Fara í efni

Laust starf hjá Ferðamálastofu - Starfsmaður á sviði leyfismála

Laust starf hjá Ferðamálastofu - Starfsmaður á sviði leyfismála

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða starfsmann í 100% starf á sviði leyfisveitinga. Starfið heyrir undir stjórnsýslu- og umhverfissvið á starfsstöð stofnunarinnar á Akureyri. Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera jákvæðni, frumkvæði, sjálfstæði í starfi, hæfni í mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og skipulagshæfileika.

Starfssvið m.a.:

  • Móttaka leyfisumsókna og útgáfa leyfa
  • Upplýsingagjöf
  • Önnur verkefni sem heyra undir starfssviðið

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Stúdentspróf er skilyrði
  • Reynsla af skrifstofustörfum er æskileg
  • Þekking á opinberri stjórnsýslu og málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga kostur
  • Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði
  • Góð tölvufærni er æskileg sem og kunnátta í a.m.k. einu norðurlandamáli
  • Þekking á vinnu við skjalavistunarkerfi er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og umhverfissviðs (helena@ferdamalastofa.is), en upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna hér á vefnum og bendum við sérstaklega á kaflann um Leyfi og löggjöf.

Umsóknarfrestur er til 16. apríl nk. Viðkomandi einstaklingur þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti á umsokn@ferdamalastofa.is og vera merktar “Starfsumsókn“. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin.