Kortavelta erlendra ferðamanna 78,4 milljarðar í fyrra

Árið 2013 greiddu erlendir ferðamenn 78,4 milljarða kr. með greiðslukortum og jókst heildarkortaveltan um 24,4% frá árinu áður. Þetta kemur fram í tölum sem Rannsóknasetur verslunarinnar birti í dag.

Minni meðaleyðsa á hvern ferðamann

Hver ferðamaður greiddi að jafnaði 97.400 kr. með greiðslukorti árið 2012 en á síðasta ári nam þessi upphæð 100.400. Aukning á hvern ferðamann nam því 3% á milli ára, sem er heldur minna en verðlagshækkanir, þannig að raunminnkun var í erlendri kortaveltu á hvern erlendan ferðamann sem hingað kom árið 2013.

Kortsvelta jókst um 32% í desember

Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna nam 4,5 milljörðum kr. í desember sem er 32% aukning frá árinu áður. Þessi aukning er vegna aukins fjölda ferðamanna en ekki vegna þessa þess að hver ferðamaður eyði meira en árið áður. Hver erlendur ferðamaður greiddi að jafnaði 107 þús. kr. með greiðslukorti sínu hér á landi í desember síðastliðnum en 120 þús. kr. í desember 2012.

Verslun skoðunarferðir og veitingar

Erlendir ferðamenn greiddu 1,2 milljarða kr. með greiðslukortum í verslunum hér á landi í desember, sem er 13% aukning frá árinu áður. Þá eyddu þeir 784 millj. kr. í skipulagðar skoðanaferðir og ýmsa sérsniðna ferðaþjónustu sem er aukning um 68% frá desember árið áður. Þá greiddu erlendir ferðamenn með kortum sínum veitingar á veitingahúsum fyrir 565 millj. kr. í desember sem er 47% aukning frá árinu áður.

Einstaka útgjaldaliðir

Athyglisvert er að greina einstaka útgjaldaliði erlendra ferðamanna í desember: Þannig virðast erlendir ferðamenn aka um á bílaleigubílum í mun meira mæli en áður í desember. Aukning í kortaveltu til bílaleiga var 52% á milli ára; 214 millj. kr. í desember síðastliðnum og 141 millj. kr. í desember árið áður. Erlend kortavelta í verslunum var mest í fataverslun, 224 millj. kr., en mest aukning á milli ára var í dagvöruverslun, 21%, og nam 196 millj. kr.

Kortavelta tafla

Greiðslur erlendis ekki innifaldar

Kortavelta útlendinga sem kaupa farmiða eða pakkaferðir til Íslands frá heimalandi sínu eru ekki innifaldar í þessum tölum nema kortaveltan fari í gegnum íslenska færsluhirða. Þannig eru erlendar greiðslur vegna flugferða hingað til lands og greiðslur til erlendra ferðaskrifstofa eða annarra milliliða ekki meðtaldar. Þá eru úttektir á reiðufé úr hraðbönkum ekki innifaldar í þessum tölum.

Um kortaveltu ferðamanna

Rannsóknasetur verslunarinnar birtir mánaðarlega tölur um greiðslukortaveltu ferðamanna sundurliðaða eftir útgjaldaliðum. Gögnunum er enn fremur skipt eftir því hvort um er að ræða erlend eða innlend greiðslukort. Gögnin innihalda færslur bæði debet- og kreditkorta.

Birtar eru upphæðir í íslenskum krónum ásamt hlutfallsbreytingum frá fyrri mánuði og sama mánuði fyrra árs.

Gögnin eru fengin frá innlendum færsluhirðingaraðilum, sundurliðuð eftir svonefndum MCC kóðum. MCC kóðarnir eru aftur greindir í flokka eftir því hvernig þeir eru taldir tengjast mismunandi greinum ferðaiðnaðar. Gögnin lýsa kortaveltu eftir kauptímabilum en ekki eftir uppgjörstímabilum og er samtalan því eilítið frábrugðin þeim gögnum sem Seðlabankinn birtir.

Nánari upplýsingar veita Emil B. Karlsson (emil@bifrost.is, GSM 822 1203) og Pálmar Þorsteinsson (palmar@bifrost.is, GSM 868 8578)


Athugasemdir