Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna í september

Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna í september
Greiðslukortavelta eftir mánuðum.

Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna í september jókst alls um 22,4% frá sama mánuði í fyrra og nam 6,5 milljörðum kr. Þetta kemur fram í tölum Rannsóknaseturs verslunarinnar sem birtar voru í dag. Hver erlendur ferðamaður greiddi að jafnaði 89.000 kr. með greiðslukortum hér á landi í september sem er 8,1% hærri upphæð en í sama mánuði í fyrra.

Gisting stærsti þátturinn

Stærsti einstaki útgjaldaliður erlendra ferðamanna er gistiþjónusta. Erlend kortavelta á gististöðum var um 1,6 milljarður í september og hækkaði um 26% frá sama mánuði í fyrra. Kortavelta erlendra ferðamanna í verslunum var 1,4 milljarðar sem er 9% meiri velta en í september í fyrra.

Aukning í flestum flokkum

Eins og fram hefur komið í umræðu nær ferðamannastraumur yfir sífellt lengra tímabil ársins. Þess sjást greinileg merki því aukin velta er í öllum flokkum nema fataverslun og minjagripaverslun. Þannig var erlend kortavelta bílaleiga 39% meiri í september en í sama mánuði í fyrra. Fjórföldun var í veltu gistirýmis utan hótela og 53% aukning á milli ára í skipulögðum ferðum eins og hvalaskoðun.

Skyndibiti fyrir 1,8 milljarða í fyrra

Áhugavert getur verið að rýna í einstaka liði erlendrar kortaveltu á síðasta ári. Dæmi um þetta er að erlendir ferðamenn greiddu með greiðslukortum sínum skyndibita fyrir rúmlega 1,8 milljarð kr. á síðasta ári. Þá er vitaskuld ekki talið með það sem greitt hefur verið með reiðufé. Ef það er talið með má ætla að útlendingar hafi neytt skyndibita hér á landi fyrir meira en tvo milljarða kr. Heildarvelta erlendra greiðslukorta til veitingahúsa var 7,6 milljarður í fyrra og því lætur nærri að um fjórðungur af veitingahúsaveltunni hafi farið til skyndibitastaða.

tafla

Hvað er inn í tölunum?

Kortavelta útlendinga sem kaupa farmiða eða pakkaferðir til Íslands frá heimalandi sínu eru ekki innifaldar í þessum tölum nema kortaveltan fari í gegnum íslenska færsluhirða. Þannig eru erlendar greiðslur vegna flugferða hingað til lands og greiðslur til erlendra ferðaskrifstofa eða annarra milliliða ekki meðtaldar. Þá eru úttektir á reiðufé úr hraðbönkum ekki innifaldar í þessum tölum.

Kortavelta á mann

Greiðslukortavelta á hvern erlendan ferðamann í september var um 89 þús. kr., ef miðað er við komur erlendra ferðamanna til landsins í mánuðinum samkvæmt upplýsingum Ferðamálastofu. Útgjöld á hvern ferðamann jukust um 8,1% í krónum talið. Nokkrar sveiflur eru í útgjöldum erlendra ferðamanna eftir mánuðum eins og kemur fram í súluritinu hér að ofan.

Um kortaveltu ferðamanna

Rannsóknasetur verslunarinnar birtir mánaðarlega tölur um greiðslukortaveltu ferðamanna sundurliðaða eftir útgjaldaliðum. Gögnunum er enn fremur skipt eftir því hvort um er að ræða erlend eða innlend greiðslukort. Gögnin innihalda færslur bæði debet- og kreditkorta.

Birtar eru upphæðir í íslenskum krónum ásamt hlutfallsbreytingum frá fyrri mánuði og sama mánuði fyrra árs.

Gögnin eru fengin frá innlendum færsluhirðingaraðilum, sundurliðuð eftir svonefndum MCC kóðum. MCC kóðarnir eru aftur greindir í flokka eftir því hvernig þeir eru taldir tengjast mismunandi greinum ferðaiðnaðar. Gögnin lýsa kortaveltu eftir kauptímabilum en ekki eftir uppgjörstímabilum og er samtalan því eilítið frábrugðin þeim gögnum sem Seðlabankinn birtir.

Nánari upplýsingar veita Emil B. Karlsson (emil@bifrost.is, GSM 822 1203) og Pálmar Þorsteinsson (palmar@bifrost.is, GSM 868 8578)

 


Athugasemdir